Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Резултати от анкетата на КР и ОИСР на тема „Ключовият принос на градовете и регионите за устойчиво развитие“  

Европейският комитет на регионите (КР) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) проведоха онлайн анкета сред местните и регионалните власти и заинтересованите лица относно техния принос за постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР). Резултатите бяха представени днес по време на конференцията „Градовете и регионите превръщат ЦУР в реалност“ .

Основните изводи от анкетата са:

59 % от анкетираните са запознати с ЦУР и понастоящем работят за тяхното изпълнение. Сред анкетираните, представляващи региони или големи или средни градове (над 50 000 жители), този дял нараства до около 80 % или повече, докато при малките общини той е 37 %.

58 % от анкетираните, които работят по изпълнението на ЦУР, са определили и показатели за измерване на напредъка, като местните показатели са застъпени много по-често от тези на ЕС или ООН.

Най-често срещаните предизвикателства при изпълнението на ЦУР, подчертани от половината от анкетираните, са „Липса на осведоменост, подкрепа, капацитет или обучен персонал“ и „Трудности във връзка с приоритизирането на ЦУР спрямо други програми“.

Повече от 90 % от анкетираните се застъпват за идеята ЕС да има всеобхватна дългосрочна стратегия за интегриране на ЦУР във всички политики и за гарантиране на ефективно координиране между различните области на политиката.

Основните резултати от анкетата са обобщени тук , а пълните данни са дадени в приложението .

Анкетата „Ключовият принос на градовете и регионите за устойчиво развитие“ беше проведена от 13 декември 2018 г. до 1 март 2019 г. сред 400 участници. Резултатите от нея ще бъдат използвани за текущата дейност на КР и ОИСР във връзка с ЦУР, включително за становището на КР на тема „Целите за устойчиво развитие (ЦУР): основа за дългосрочна стратегия на ЕС за устойчива Европа до 2030 г.“ и за окончателния доклад на ОИСР относно „Териториален подход към ЦУР: роля за градовете и регионите никой да не бъде изоставен“ .

Споделяне :
 
Свързана информация
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/JRC-COR-JOINS-FORCES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
29.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COTER-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
23.11.2022