Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Селските райони не бива да бъдат изоставени в плановете за възстановяване  

В началото на Седмицата на визията за селските райони членовете на Комитета на регионите (КР) изразиха загриженост, че селските райони може да успеят да се възползват в по-малка степен от плановете на Европейския съюз за подпомагане на възстановяването на по-екологосъобразна, по-цифровизирана и по-издръжлива Европа в периода след COVID-19. Следното изявление, което беше прието от членовете по време на заседанието на Комисията по природни ресурси (NAT) на КР, се подкрепя от от интергрупа „Селски, планински и отдалечени райони (RUMRA) и интелигентни села“ на Европейския парламент, която категорично отхвърля всеки план, който не следва принципа на партньорство и в чието изготвяне не са включени селските райони.

Пандемията задълбочава много от вече съществуващите проблеми в селските райони и още веднъж изтъкна тяхната уязвимост, по-специално по отношение на цифровия капацитет, качеството и предоставянето на здравни услуги, образование, широколентов достъп, специфичните нужди на населението, издръжливостта на дистрибуторските вериги и иновационните умения. Необходима е ясна стратегия, за да се избегне възможността плановете за възстановяване да задълбочат различията между изоставащите селски общности и градските райони, които ускоряват развитието си в посока устойчивост и цифровизация. В противен случай рискуваме да пропуснем ключова възможност за икономически и социален растеж за целия Съюз, както и да загубим консенсуса на бъдещите поколения в по-голямата част от териториите на ЕС.

Членовете на комисия NAT се опасяват, че:

  • регионите, и по-специално селските райони, не участват в достатъчна степен в процеса на вземане на решения във връзка с изготвянето на националните планове за възстановяване и устойчивост в повечето държави членки;
  • селските райони могат да получат по-малко средства от Next Generation EU поради структурната рамка на националните планове за възстановяване и устойчивост и техните приоритети за действие и методи на изпълнение, въпреки че селските райони бяха особено тежко засегнати от пандемията от COVID-19;
  • Много средства ще бъдат отпускани чрез покана за представяне на предложения, което би могло да подкопае капацитета на селските райони за достъп до средства по линия на Next Generation EU , тъй като те традиционно имат по-слабо изграден капацитет и разполагат с по-малко техническа подкрепа при програмирането и разходването на средства от ЕС;
  • Настоящото очертаване на селските райони вероятно подценява истинския обхват на селските райони в Европа, тъй като междинните сиви зони най-вероятно са изправени пред същите предизвикателства като селските райони.

Членовете на комисия NAT призовават:

  • европейските институции и националните правителства да включат местните и регионалните власти в подготовката на националните и европейските планове за възстановяване и устойчивост: за да бъдат ефективни, тези мерки се нуждаят от местно измерение;
  • държавите членки да установят политически диалози с всички съответни заинтересовани страни. Селските райони не бива да бъдат изоставени и техните нужди трябва да бъдат изцяло отразени и рационализирани в националните планове за възстановяване и устойчивост;
  • всички съответни институционални участници да наблюдават внимателно използването на средствата по линия на Next Generation EU на териториално равнище, за да се гарантира, че средствата се разпределят справедливо между регионите;
  • държавите членки и управляващите органи да улеснят и опростят достъпа на селските райони до средствата по линия на Next Generation EU .

Тук можете да намерите списъка на членовете комисия NAT и на интергрупа „Селски, планински и отдалечени райони (RUMRA) и интелигентни села“ на ЕП .

За контакт:

Европейски комитет на регионите

Андрю Гарднър

Тел. +32 (473) 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Интергрупа „Селски, планински и отдалечени райони (RUMRA) и интелигентни села“ на Европейския парламент

Адам Муктар

Тел.:+ +32 (499421 655

adam.mouchtar@europarl.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Започна подаването на кандидатури за наградите на ЕС за биологично производство
Започна подаването на кандидатури за наградите на ЕС за биологично производство
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023