Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Отбелязването на 60-ата годишнина от подписването на Римския договор: възможност за „размисъл“, изслушване и откриване на нов път, по който да поеме Европа  

В навечерието на 60-годишнината от подписването на Римския договор и в контекста на растящото разочарование от европейския проект градовете и регионите на ЕС обещаха да изпълнят своята част от усилията за по-активно ангажиране на гражданите в откриването на нов път за ЕС. След дебат относно бъдещето на Европа с делегация от 200 млади европейци, членовете на Европейския комитет на регионите (КР) приеха днес резолюция, с която се поставя началото на широк процес на консултации с гражданите на тема „Размисъл за Европа“ в целия ЕС. Резултатите от тази широкообхватна инициатива ще бъдат включени в приноса на КР към предстоящите политически дискусии относно бъдещето на ЕС.

Откривайки дебата по време на пленарната сесия, председателят на КР Маркула подчерта, че „В днешните времена на предизвикателства отбелязването на паметни дати като 60-ата годишнина от подписването на Римския договор и 25-ата годишнина от подписването на Договора от Маастрихт следва да бъдат възможност за откровен дебат на тема Европа. Обаче дойде време, когато не е достатъчно само да говорим и слушаме: трябва да действаме. Искаме действия и ги искаме сега. Това е, което хората, включително младите поколения, искат от Европа и за което искаме да сигнализираме с днешната „поправка за младежта“. Трябва ни такъв Европейски съюз, в който гражданите да чувстват, че гласът им се чува, а отделните хора да могат свободно да преследват мечтите си. Ние искаме да възстановим Европейския съюз за гражданите и с гражданите“.

Благодарение на тясно сътрудничество с Европейския младежки форум и Европейския парламент на младите хора (Model European parliament) , за днешния дебат относно бъдещето на Европа много допринесоха идеите и мненията на около 200 млади европейци, които взеха активно участие в работата на пленарната сесия. Тяхното участие следва „младежкия граждански диалог“ на тема „гласът на регионалните и местните власти за възстановяване на доверието в Европейския съюз“, който беше организиран по време на фестивала на младежките мнения (YO!Fest) на 7 февруари в Маастрихт с представители на КР от всички политически партии.

В рамките на своя принос за по-широк политически размисъл относно бъдещето на ЕС, членовете на КР приеха резолюция в подкрепа на идеята за процес на широки консултации на тема „Размисъл за Европа“, която да се проведе предимно под формата на диалог с гражданите и дебати в общините на местно равнище, за да се събере информация за безпокойствата на гражданите и техният глас да бъда чут на равнище ЕС. Това събитие, следващо подход „отдолу-нагоре“, доби още по-голяма значимост след официалното искане от председателя на Европейския съвет Туск към КР да изпрати своята позиция относно „Размисъл за Европа“, изразена с гласа на градовете и регионите. Позицията на КР, която се планира да бъде приета през 2018 г., ще се базира на резултата от консултациите и ще бъде изготвена от председателя на КР Маркула и първия заместник-председател Ламберц.

Г-н Ламберц подчерта, че Специалните очаквания са свързани със специални поводи като отбелязваната в момента годишнина от подписването на Римския договор и Договора от Маастрихт. Европа преживява особено тежки времена и е изправена пред множество кризи. Трябва да превърнем господстващия понастоящем скептицизъм в надежда и това е една мисия, за която ние като близки до гражданите местни и регионални представители можем да дадем ценен принос. Тази резолюция не бива да се превръща в поредния документ, изгубен в цифровите файлове. Тя трябва да провокира размисъл за бъдещето на Европа, който да доведе до конкретни резултати“.

В своята резолюция местните и регионалните лидери на ЕС призоваха също за:

една Европа, способна да възстанови доверието на гражданите в европейския проект;

един съюз, който предоставя ефективни и бързи решения на основните общи предизвикателства, с които градовете, регионите и държавите не могат да се справят самостоятелно, като увеличаването на конкурентоспособността на ЕС, укрепването на сближаването, осигуряването на безопасно пространство за всички, справянето с мигрантската и бежанската криза, борбата с изменението на климата, борбата с безработицата и борбата срещу тероризма;

една Европа, която признава колко е важно да се задоволяват специфичните потребности на младите хора и да се води открит диалог между хората и поколенията.

Бележка към редакторите:

Инициативата на КР за провеждане на пряка консултация с европейските граждани на най-близкото до тях равнище вече е в ход с 27 местни прояви на тема „Да говорим за Европа!“, организирани от КР, неговите членове и местните и регионалните партньори в 13 държави - членки на ЕС през 2016 г., в които участваха над 3200 граждани.

Тази дейност ще се засили през 2017 г. с организирането на още около 70 местни прояви във всички държави членки.

Комитетът насърчава също регионалните и местни съвети да провеждат свои собствени разисквания, включително в собствените си институционални органи, да да дадат допълнителна гаранция за това, че гласът на гражданите се чува по време на настоящия период на размисъл.

Повече информация относно инициативата на КР „Размисъл за Европа“ .

Снимките от пленарната сесия могат да бъдат свалени безплатно от нашата Flickr галерия

Снимки от церемонията по подписването „Нов договор за младежта: Европа за 25 години“

Лице за контакт:
Nathalie Vandelle
Тел.: +32 (0)2 282 24 99
nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Споделяне :