Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионите в действие: от неутралност по отношение на климата до премахване на енергийната бедност  
Целта на Европейската обсерватория за неутралност по отношение на климата и на ЕС за премахване на енергийната бедност сред местните и регионалните власти предполага прилагането на мерки за постигане на неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г.

Енергийната бедност и борбата срещу глобалното затопляне бяха основни теми на 23-тото заседание на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика на Европейския комитет на регионите. Изпълнението на целите за устойчиво развитие (ЦУР) и Парижкото споразумение относно изменението на климата на местно равнище, наред с изричната подкрепа за въгледобивните региони, също бяха сред обсъжданите теми. Преди изборите за Европейски парламент през май председателят на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика Кор Ламерс подчерта, че е необходимо „да се отговори на очакванията на младите хора по отношение на извънредната ситуация в областта на климата, на която сме свидетели“.

По време на откриването на 23-тото заседание на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика нейният председател Кор Ламерс (Нидерландия/ЕНП) , кмет на Схидам, каза: „Всяка седмица младите европейци ни напомнят за извънредната ситуация в областта на климата, на която сме свидетели, и ние трябва да отговорим на техните очаквания. Трябва да покажем нови и иновативни мерки за максимално оползотворяване на възможността преходът към чиста енергия в Европа да доведе до устойчив растеж и работни места. В качеството си на асамблея на градовете и регионите на ЕС, ние сме решени да продължим да използваме всички официални механизми за включване на местните и регионалните власти в политиките в областта на климата и енергетиката на ЕС и националните правителства“.

Членовете приеха проектостановище относно „Чиста планета за всички – Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика“ . Докладчикът Микеле Емилиано (Италия/ПЕС) , председател на Регионалния съвет на Пулия, каза: „Нуждаем се от нови мерки и по-целенасочено публично финансиране на европейско и национално равнище, ако искаме да постигнем въглеродно неутрална икономика и да изпълним целите за устойчиво развитие на ООН. Въглеродно неутралният преход дава възможност за предоставяне на стимули за чисти технологии, нови умения и работни места. Подходящото ценообразуване на енергията от изкопаеми горива чрез квоти за емисии и данъчно облагане е от ключово значение за прехода към енергия от възобновяеми източници. Директивата за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията и правилата за държавна помощ би трябвало да намалят данъците върху възобновяемите енергийни източници, за да се насърчи навлизането им на пазара“.

Градовете и регионите отправят искане за увеличение на бюджетните разходи на ЕС за борба с изменението на климата до поне 30 %, както и за данъчни облекчения в рамките на програмите на ЕС за неутрално по отношение на климата финансиране. В становището на председателя Емилиано отново се отправя призива на КР към институциите на ЕС и държавите членки да създадат постоянна многостепенна платформа за диалог по въпросите на енергетиката, да институционализират приносите, определени на местно равнище, в рамките на националните планове в областта на енергетиката и климата и да създадат Европейска обсерватория за неутралност по отношение на климата, която да картографира и подпомага уязвимите от климатична гледна точка райони.

В становището на председателя Емилиано се отправя искане за систематично включване на регионите и местните власти в изпълнението на ЦУР, Парижкото споразумение и подготвителната работа на 25-ата конференция на страните по РКООНИК, включително и за представител на КР, който да има статут на наблюдател във всички подготвителни органи на РКООНИК. Становището, което ще бъде гласувано на пленарната сесия през юни, ще допринесе за стратегията за неутрална по отношение на климата икономика за 2050 г. , публикувана от Европейската комисия през ноември 2018 г.

Членовете приеха с единодушие становището относно „Многостепенното управление и междусекторното сътрудничество за борба с енергийната бедност“ . Докладчикът Ката Тютьо (Унгария/ПЕС) , представител на общинския съвет на 12-и район в Будапеща, каза: „През зимата на повече от 50 милиона европейци им е трудно да затоплят домовете си поради високите енергийни цени, ниските доходи и влажните и нездравословни домове. Твърде много европейци трябва да избират между осигуряване на прехрана или отопление през зимата. ЕС има много амбициозни цели в областта на енергетиката и околната среда. Време е да си поставим европейска цел за премахване на енергийната бедност“.

Докладчикът Тютьо защитава правото на всеки да ползва енергия на достъпни цени и предлага „мораториум върху преустановяването на обществени услуги поради неплащане“, така че „никой да не остане без основни възможности за отопление и охлаждане“. Становището ще бъде гласувано на пленарната сесия на 26 и 27 юни 2019 г.

Членовете се съгласиха да започнат подготовката на становище по собствена инициатива относно Конвента на кметовете след 2020 г. и определиха за докладчик Бенедета Бригенти (Италия/ПЕС) , член на Общинския съвет на Кастелнуово Рангоне в регион Емилия-Романя.

Членовете на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика ще се срещнат между 12 и 14   юни 2019 г. в Букурещ за съвместна конференция по повод 12-ия стратегически план за енергийните технологии на Европейската комисия. Заедно със Сдружението на румънските общини и румънското председателство на Съвета на ЕС, по време на проявата ще бъдат разгледани технологичните и финансовите инструменти, които могат да насърчат навлизането на пазара на новаторски екопродукти и услуги и да осъществят енергийния преход на местно равнище.

Членовете обмениха мнения по следните становища:

Устойчива Европа до 2030 г.: последващи действия във връзка с целите на ООН за устойчиво развитие, екологичния преход и Парижкото споразумение относно изменението на климата , докладчик Сирпа Хертел (Финландия/ЕНП). Градовете и регионите призовават за цели и показатели за напредъка във връзка с изпълнението на ЦУР на местно и регионално равнище. Становището ще бъде прието през октомври 2019 г.

Изпълнение на Парижкото споразумение посредством иновативен и устойчив енергиен преход на регионално и местно равнище , докладчик Витолд Степиен (Полша/ЕНП). Становището ще бъде прието през октомври 2019 г.

Изпълнение на Пакета за чиста енергия: ИНПЕК като инструмент на подхода за местно и териториално управление в областта на климата, активната и пасивната енергия , докладчик Йозеф Рибани (Унгария/ЕНП). Становището ще бъде прието през октомври 2019 г.

Информация за редакторите:

Снимки от заседанието на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика могат да бъдат изтеглени оттук.

Натиснете тук, за да видите всички документи от заседанието на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика.

Европейският комитет на регионите разгледа различните аспекти на пакета за чиста енергия в следните становища:

Предоставяне на нов търговски механизъм за потребителите на енергия , докладчик Мишел Льобрюн (Белгия/ЕНП), член на Общинския съвет на Вироанвал (април 2016 г.).

Управление на Енергийния съюз и чиста енергия , докладчик Бруно Хранич (Хърватия/ЕНП), кмет на Видовец (юли 2017 г.).

Енергийна ефективност и сгради , докладчик Михил Рейсберман (Нидерландия/АЛДЕ), член на Изпълнителния съвет на провинция Флеволанд (юли 2017 г.).

Енергия от възобновяеми източници и вътрешен пазар на електроенергия , докладчик Дайва Матониене (Литва/ЕКР), член на Градския съвет на Шяуляй.

Януари 2019 г. — Съобщение на ЕК за медиите. „Чиста планета за всички — Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика“. Пълният текст на стратегията (БГ).

Януари 2019 г. — Трети доклад на Европейската комисия относно енергийните цени и разходи в Европа .

За контакт: Давид Крус | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023