Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионални и местни ръководители призовават за преосмисляне на процеса на вземане на решения в ЕС за по-добро реагиране на пандемията  

Един милион регионални и местни политици на изборна длъжност трябва да участват пълноценно в намирането на конкретни отговори на опасенията на хората

На 11 септември членовете на Бюрото* на Европейския комитет на регионите (КР) обсъдиха въздействието на предизвиканата от COVID-19 криза върху селата, градовете и регионите и необходимостта от подобряване на функционирането на Европейския съюз. Министър-председателят на федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия, Армин Лашет, и заместник-председателят на Европейската комисия, Марош Шефчович, също участваха в онлайн проявата.

Участниците заявиха, че пандемията от COVID-19 повдигна въпроси не само относно устойчивостта на ЕС, но и по отношение на ефективността на неговите правомощия и процедури за вземане на решения в отговор на големи кризи. Хиляди кметове, председатели на региони и съветници послужиха като мрежи за сигурност на Европа и ще бъдат основни действащи лица при изпълнението на европейските и националните планове за възстановяване. Предстоящата Конференция за бъдещето на Европа** е своевременна възможност за колективно обсъждане на тези въпроси, като приносът на местните и регионалните власти ще бъде от съществено значение, за да се отговори на очакванията на гражданите.

„По време на втората вълна на пандемията централните правителства и ЕС още веднъж разчитат на местните и регионалните власти да предоставят услуги, да защитят живота на хората и да спасят работни места. От управлението на връщането в училище до справянето с натиска върху здравните услуги, запазването на работни места и оказването на подкрепа на МСП, регионалните и местните власти продължават да бъдат първата линия на защита по време на тази трагична пандемия“ , заяви председателят на КР, Апостолос Цицикостас . Той добави още: „Затварянето на националните граници не е решение. Отговорът на Европа трябва да включва конкретни механизми за трансгранично регионално сътрудничество в областта на здравеопазването и други обществени услуги. Ако искаме да действаме по ефективен начин за нашите граждани и предприятия, трябва да избягваме бюрократичните пречки или прекомерната централизация и да насърчаваме по-голяма общоевропейска координация. Конференцията за бъдещето на Европа е добра възможност за подобряване на функционирането на демокрацията в ЕС. Комитетът е готов да си сътрудничи с германските провинции, за да даде гласност на възлизащите на един милион местни и регионални представители на изборна длъжност в ЕС. Сега е моментът да се гарантира, че в допълнение към националните и европейските органи, местните и регионалните власти ще бъдат признати веднъж завинаги като едно от трите измерения на нашия Европейски дом на демокрацията.“

„За да се борим с коронавируса и да определим бъдещето след кризата, трябва да работим заедно в Европа на всички равнища. В това отношение регионите играят основна роля. Трябва да намерим европейски решения с отговорност на регионално равнище. Също както вирусът преминава границите, ние също трябва да водим трансгранична борба с него“ , заяви Армин Лашет , министър-председател на федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Участниците подчертаха, че пандемията оказа и продължава да оказва натиск върху всички равнища на управление за съвместна работа и ефикасни действия. Определянето на най-доброто равнище на управление за разработване и изпълнение на политиките на ЕС — известно като субсидиарност — при едновременно отчитане на финансовите и административни последици — известно като пропорционалност — са стълбовете на програмата за по-добро регулиране на Европейската комисия. Тези два стълба се използват за насърчаване на откритостта и прозрачността в процеса на вземане на решения в ЕС и за повишаване на качеството на новото законодателство на ЕС.

„Още преди пандемията Комисията на председателя Урсула фон дер Лайен поднови ангажимента си за по-добро регулиране и продължаващата необходимост от изготвяне на политики, основани на факти. Сега, в един променен свят, това е още по-наложително. За Комисията е от първостепенно значение да осигури възможности за участие в изготвянето на политиките, правна сигурност и високи стандарти за защита както за хората, така и за предприятията. Това не може да бъде постигнато на едно единствено равнище. Участниците на местно, регионално, национално и европейско равнище трябва да обединят усилията си. По този начин можем да гарантираме, че не само ще се възстановим от кризата, но и ще постигнем напредък по отношение на изграждането на екологосъобразна, цифрова и справедлива Европа. Във връзка с това оценявам неотдавнашния принос на Комитета на регионите за нашата програма за по-добро регулиране, по-специално чрез създаването на регионални центрове и подкрепата му за консултациите и някои оценки“ , заяви във видео изявление Марош Шефчович , заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи.

По време на разискванията членовете на Бюрото изтъкнаха, че предоставянето на ранен етап на обратна информация от техническо естество относно прилагането на законодателството на ЕС на местно и регионално равнище е от решаващо значение за успеха, особено по време на пандемията от COVID-19. През 2018 г. Европейският комитет на регионите даде ход на мрежата от регионални центрове (RegHub) за събиране на данни на местно и регионално равнище за изпълнението на политиките на ЕС чрез целеви консултации. Тя е добре обезпечена, за да осигурява съдържателен принос за прегледите и оценките на политиките на ЕС в отговор на COVID-19.

Основна информация

* Бюрото на КР отговаря за изготвянето на политическия дневен ред на Асамблеята. То е съставено от двама или трима членове на КР от всяка държава членка. Традиционно Бюрото заседава на всеки шест месеца в страната — ротационен председател на Съвета на ЕС. Заседанието на Бюрото трябваше да се състои в Дюселдорф, но беше проведено онлайн с оглед на последните данни за нарастващ брой на случаи на COVID-19 в цяла Европа.

** Конференцията за бъдещето на Европа се очаква да засили участието на гражданите в демокрацията в ЕС извън рамките на изборите и да гарантира, че техните мнения се вземат предвид в по-голяма степен. Тя трябваше да започне в Деня на Европа, 9 май 2020 г., и да се проведе в продължение на две години, но предизвиканата от COVID-19 криза доведе до закъснения. Германското председателство на ЕС се ангажира да стартира Конференцията възможно най-скоро.

За контакт:

Кармен Шмидле

Тел.: +32 (0)2 282 2366

Мобилен телефон: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023