Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Напредъкът на Източното партньорство дава основание за отпускане на допълнителни средства  
Преразглеждането на стратегията на ЕС за източните му съседи би трябвало да се превърне в повод за активизиране на усилията за стимулиране на социалната, икономическата и управленската реформа на местно и регионално равнище.

За партньорството на Европейския съюз с шест държави по източната му граница, в това число Украйна, следва да бъдат заделени значително повече средства през следващите десет години, заяви Европейският комитет на регионите на 5 декември в серия от препоръки, сред които и призив за повече усилия за разширяване на ползите от сътрудничеството отвъд националните столици. Сред редицата други конкретни предложения са и призив за създаване на академия за обучение на служители в местната и регионалната администрация и по-голяма подкрепа за местни трансгранични проекти.

Становището беше изготвено в момент, когато ЕС взема решение за бюджета за периода 2021–2027 година и в него се прави преглед на работата с шестте държави – членки на Източното партньорство: Украйна, Беларус, Молдова, Армения, Азербайджан и Грузия. Като цяло становището потвърждава основателността на положените от ЕС през последното десетилетие усилия за подкрепа на осезаеми промени, които да подобрят управлението, да стимулират икономиката, да подкрепят гражданското общество и да укрепят връзките. В него се подкрепя и подходът на ЕС за инвестиране на повече време, средства и усилия в държавите, които са по-склонни да предприемат реформи, но се отправя призив за засилване на подкрепата на ЕС за реформи на местно и регионално равнище.

Докладчикът – Тадеуш Анджейевски (LT/ЕКР), член на Градския съвет на Вилнюс, заяви: „През последното десетилетие бяхме свидетели на известно преразпределяне на правомощията към регионалните и местните администрации, най-вече в Украйна, и – което е много положително – действителен стремеж към реформи и участие в инициативи на ЕС „от долу нагоре“ от страна на регионите и градовете. Пример за това е Световният конвент на кметовете , който се съсредоточава върху действия в областта на климата. Друга нова инициатива е „Кметове за икономически растеж“ , създадена специално за страните от Източното партньорство. Констатираме, че с подкрепата на ЕС органите на управление на поднационално равнище си сътрудничат с партньори от региона и тествахме успешно партньорства между градове и региони в ЕС и страни от Източното партньорство. Трябва да подкрепим тези промени, които се случват по места, в политически, финансов и технически план. Тази подкрепа следва да включва промяна на баланса в отношенията, като на градовете и регионите се отреди по-голяма роля в процеса на вземане на решения и в управлението на проектите на тяхна територия.“

Г-н Анджейевски добави: „Както и Европейската комисия, считаме, че увеличение на бюджета с 25 % е оправдано. Очевидно ЕС може да направи много, за да подобри управлението, да стимулира икономиката, да подкрепи гражданското общество и да укрепи връзките. На местно и регионално равнище дълбоки и трайни ползи биха могли да донесат промени в три направления. Едно от тях е увеличаването на инвестициите в доброто управление — например чрез академия за обучение на държавни служители. Можем да стимулираме икономическия растеж, спомагайки за подобряване на статистиката, улесняване на достъпа до програми на ЕС и подпомагане на малките предприятия. И – от опита в ЕС знаем, че увеличаването на контактите между хората и развитието на трансгранични програми носи големи социални, културни и икономически дивиденти. Трябва да инвестираме повече в разширяването на тези модели в отношенията ни с нашите източни съседи.“

В заключение той заяви: „Това са амбициозни, но все пак скромни предложения, които са добри за гражданите, предприятията, публичната администрация, демокрацията и върховенството на закона в тези шест страни. Те са добри и за гражданите и предприятията на ЕС, за външната му политика и за желанието на новата Европейска комисия за по-голяма активност в геополитически план.“

Становището на КР, озаглавено „Местните и регионалните власти, които формират бъдещото Източно партньорство“, ще допринесе за междуправителствените обсъждания, предшестващи среща на високо равнище в средата на 2020 г. КР отправи своите предложения, участвайки в консултация на ЕС със заинтересованите страни, която вече приключи. Настоящата стратегия, съсредоточена върху „20 конкретни резултата за 2020 г.“ , има четири цели: по-силна икономика, по-силно управление, по-силна свързаност и по-силно общество.

Препоръките на КР включват редица по-подробно разработени идеи, внесени или подкрепяни от местни и регионални политици в страните от Източното партньорство посредством Конференцията на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP), създадена от КР през 2011 г. Те включват доклади относно местната демокрация , икономическото развитие , енергийната ефективност , трансграничното сътрудничество , капацитета на органите на местното и регионалното управление , и партньорства между региони и между градове .

Съгласно препоръките на КР CORLEAP следва да се укрепи, за да се осигури по-голяма подкрепа за децентрализацията в страните от Източното партньорство и да се задълбочи сътрудничеството между сдруженията на местните и регионалните власти от ЕС и държавите от Източното партньорство.

За контакт:

Андрю Гарднър

Тел. +32 (473) 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023