Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Председателят Цицикостас: бюджетът на ЕС и планът за възстановяване ще защитят регионите, градовете и селата и ще им дадат повече възможности, както беше поискано от Европейския комитет на регионите.  

Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021—27 г. и планът за възстановяване отговарят на исканията на КР за подкрепа на възстановяването на регионалните и местните общности. Те доказват добавената стойност на Европейския съюз пред популисти и евроскептици.

По повод многогодишната финансова рамка на ЕС и плана за възстановяване на Европейската комисия председателят на Европейския комитет на регионите Апостолос Цицикостас заяви: „Новият бюджет на ЕС на стойност 1 100 млрд. евро и Планът за възстановяване на стойност 750 млрд. евро акцентират върху безопасността, възстановяването и устойчивостта на регионите, градовете и селата в цяла Европа и включват основните елементи, изисквани от Европейския комитет на регионите. Освен това дават ясен отговор на популистите и евроскептиците, като доказва добавената стойност на Европейския съюз по време на тези трудни времена. Призовавам държавите членки на ЕС и Европейския парламент да направят оценка и бързо да приемат предложенията, представени днес от председателката Урсула фон дер Лайен“.

„По искане на Европейския комитет на регионите новият проектобюджет на ЕС включва фонд на ЕС за възстановяване, възлизащ на най-малко 500 милиарда евро в безвъзмездни средства. В него се въвежда нова програма за здравеопазване, която обединява всички равнища на управление — ЕС, национално и регионално, за да се подобрят здравните услуги и заведения на територията на целия континент. Предложението дава нов тласък на политиката на сближаване на ЕС, като се отпускат средства в размер на повече от 373 млрд. евро, укрепват се инвестициите в развитието на селските райони в размер на 90 млрд. евро и се стимулира справедлив преход със средства в размер на 40 млрд. евро. В съответствие с нашите искания в плановете си Комисията предоставя и важни отговори на жизненоважни сектори като туризма, културата и МСП “, добави председателят Цицикостас.

Председателката на Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС ( COTER ) Изабел   Будино (Франция/ПЕС) коментира: „ Освен числата в новите предложения, от съществено значение е европейските ресурси да пристигат бързо и да се инвестират пълноценно по места. Регионите и градовете знаят най-добре в кои области или сектори трябва спешно да инвестираме, за да се справим с последиците от кризата и да подготвим бъдещето. Това не може да бъде спуснато отгоре, затова се нуждаем от реформиран европейски семестър, в който участват местните и регионалните власти и чийто акцент е определянето на целите за устойчиво развитие. Ако Европейският съюз забави решенията относно МФР и плана за възстановяване, последиците ще бъдат катастрофални от социална, икономическа и политическа гледна точка “.

Първият заместник-председател на КР Вашку Кордейру (Португалия/ПЕС) заяви: „ Многогодишната финансова рамка, предложена от Комисията, увеличава подкрепата за градовете и регионите с цел преодоляване на социалните и икономическите трудности и намаляване на териториалните неравенства и различията между гражданите. Това е от решаващо значение не само за политиката на сближаване, която сега е необходима повече от всякога, но и за целия план за възстановяване и бюджета на ЕС. Всички средства следва да бъдат лесно достъпни за нашите региони и градове, за да се гарантира стабилност на действията, както и ефективност и насоченост към реалните нужди на нашите граждани на инвестициите на ЕС.“

Докладчикът на КР по Многогодишната финансова рамка, Никола Доброславич (Хърватия/ЕНП) , заяви: „ Приветствам плановете на Комисията да продължи настоящите програми на политиката на сближаване с допълнително финансиране до 2022 г. и да подсили равнището на инвестициите в регионалната политика за периода 2021—27 г. за устойчив растеж и устойчивост. Това ще подпомогне създаването на работни места, конкурентоспособността на предприятията, икономическия растеж и устойчивото развитие. КР е решен да продължи работата си за повишаване на видимото присъствие на ефектите от бюджета на ЕС за живота на хората и неговата добавена стойност “.

КОНТЕКСТ

От началото на пандемията на COVID-19 Европейският комитет на регионите изразява позицията на един милион регионални и местни политици на изборни длъжности в цяла Европа .

В своята декларация , приета на 8 май, КР поиска :

1) план за издръжлива, устойчива и социална Европа, включително фонд на ЕС за възстановяване, свързан с амбициозен бюджет на ЕС и основан на европейско дългово осигуряване, на стойност най-малко 500   милиарда евро;

2) здравен механизъм на ЕС за закупуване на медицински материали и за оценяване, ремонтиране и проследяване на капацитета на регионалните системи за здравеопазване да инвестират в здравеопазване и устойчивост;

3) схеми за финансиране, които да помогнат на регионалните и местните общности да компенсират загубените местни данъци и да препрограмират публичните услуги, като ги направят цифрови, устойчиви и издръжливи;

4) опростени процедури за финансиране на устойчива местна инфраструктура;

5) специални механизми и правни мерки за подкрепа на МСП, туризма, културата;

6) план за приобщаване на селските райони с цел насърчаване на иновациите, предприемачеството и свързаността в селските райони.

За контакт:

Говорител на председателя:

Микеле Черконе

тел. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Споделяне :