Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
След Социалната среща на върха в Порто регионите и градовете настояват за признаване на ролята им в изграждането на социална Европа  

Първият заместник-председател Вашку Курдейру и председателят на комисия SEDEC Ане Каралайнен представляваха Европейския комитет на регионите на Социалната среща на върха на ЕС в Порто на 7 и 8 май. Те приветстваха ангажимента на държавните и правителствените ръководители от ЕС да засилят ангажимента си да работят за една социална Европа, да засилят социалното сближаване и да постигнат новите водещи цели на ЕС по отношение на работните места, уменията и намаляването на бедността. Те обаче изразиха съжаление, че в заключителната декларация от срещата на върха липсва позоваване на ролята на регионалните и местните власти.

Първият заместник-председател Вашку Алвъш Курдейру , член на регионалния парламент на Азорските острови, заяви: „Прилагането на Европейския стълб на социалните права може да бъде успешно само ако участват всички равнища на управление — от европейското до местното. Много положително е, че необходимостта от засилване на териториалното и социалното сближаване с участието на европейското, националното, регионалното и местното равнище на управление е включена в декларацията на заинтересованите страни от Социалната среща на върха. Разочароващо е обаче, че Европейският съвет не призна нашата роля в заключителната декларация от срещата на върха. Изграждането на една социална Европа може да се осъществи само с местните и регионалните власти и благодарение на тях и тази тревожна тенденция трябва да се промени, включително с оглед на Конференцията за бъдещето на Европа.“

Председателят на комисия SEDEC Ане Каралайнен (Финландия/ПЕС), член на Градския съвет на Керава и докладчик по становището , поискано от португалското председателство на Съвета на ЕС относно местното и регионалното измерение на Европейския стълб на социалните права, заяви: „Приветстваме факта, че лидерите на ЕС са постигнали съгласие по общи цели с цел да поставят благосъстоянието и равенството на хората в центъра на политиката и да превърнат социалните въпроси в постоянен приоритет в Европейския съюз. Успехът обаче ще зависи от ангажимента на всички равнища на управление, от европейското до местното, за изграждането на силна и устойчива социална Европа, която ще гарантира, че екологичният и цифровият преход са справедливи, и ще улесни възстановяването от кризата, предизвикана от COVID-19, както в икономически, така и в социален план.“

Допълнителна информация:

Г-н Курдейру и г-жа Каралайнен участваха в конференцията на високо равнище на срещата на върха, организирана в петък с участието на лидери от ЕС и широк кръг заинтересовани страни. В края на конференцията беше подписана съвместна декларация .

Министър-председателят на Португалия Антониу Коща отправи обръщение на пленарната сесия на КР миналата седмица, като подчерта ролята на градовете и регионите като ключови партньори за успеха на справедливото, екологосъобразното и цифровото възстановяване на Европа.

Лидерите от ЕС се срещнаха в Порто на 8 май, за да постигнат съгласие по конкретни количествени цели и срокове за прилагане на Европейския стълб на социалните права, който беше обявен през 2017 г. в Гьотеборг. Както се посочва в Плана , представен от Европейската комисия през март, новите водещи цели предполагат, че до 2030 г. най-малко 78 % от хората на възраст между 20 и 64 години трябва да са трудово заети, всяка година най-малко 60 % от всички възрастни следва да участват в обучение, а броят на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, следва да намалее с поне 15 милиона души. 

За контакт:

Лаури Оувинен

Тел.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023