Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Икономика, основана на платформи: необходими са правила на равнището на ЕС за гарантиране на лоялна конкуренция и права на работниците  

Местните и регионалните лидери изтъкнаха пред Николас Шмит, новия член на Европейската комисия, отговарящ за работните места и социалните права, че ЕС трябва да установи ясни правила за основаната на платформи икономика, за да гарантира правата на работниците и да осигури еднакви условия на конкуренция между онлайн и офлайн икономическите дейности на единния пазар.

В две становища, приети днес, Европейският комитет на регионите (КР) подчертава, че много от действащите правила на ЕС са остарели спрямо появата на нови бизнес модели и нестандартни форми на заетост, които са често срещани в цифровите платформи. По-специално прилагането на Директивата за електронната търговия от 2000 г. доведе до няколко съдебни дела, свързани с дружества като Uber и Airbnb.

По време на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите, на която участва за първи път в качеството си на комисар за работните места и социалните права, Николас Шмит заяви: „С програмата си нова Комисия се стреми да отговори на актуалните предизвикателства и възможности, произтичащи от новия свят на труда, глобализацията, автоматизацията, цифровизацията и изкуствения интелект, в съчетание с нашия преход към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика. Трябва да гарантираме, че всички европейци ще усетят полза от този преход, особено относно работните си места и поминък. За осъществяването на общата цел основна роля ще изпълняват правителствата и администрациите на нашите региони.“

Карл-Хайнц Ламберц , председател на Европейския комитет на регионите, заяви: „Социалните права трябва да бъдат в центъра на бъдещето на ЕС, като защитават хората, като в същото време възприемат технологичните промени. ЕС трябва да изготви ясен план, който да гарантира, че промените в нашите промишлени отрасли няма да доведат до допълнително поляризиране на заплатите и увеличаване на неравенствата. Ако бъде правилно регламентирана, работата чрез платформи е възможност всички да се възползват от цифровизацията, без да се пренебрегва никого.“

Двете становища акцентират върху различни аспекти на икономиката на сътрудничеството и работата чрез платформи. В първия документ , изготвен от Димитриос Бирбас (Гърция/ПЕС), член на Общинския съвет на Егалео, се подчертава, че е необходима всеобхватна регулаторна рамка на равнището на ЕС, за да се гарантират социалната закрила и социалните права на работещите през платформи срещу практики като умишлено неправилно определяне на работници като самостоятелно заети лица от работодатели, чиято цел е да избегнат трудови разпоредби, данъчни задължения и колективни трудови договори.

„Работата през платформа създава редица възможности за пазара на труда, тъй като тя е лесно достъпна и гъвкава. Трябва обаче да се въведат подходящи мерки, за да се гарантират достойни условия на труд за работещите през платформи. Основните трудови и социални разпоредби трябва да бъдат разширени, така че да обхванат икономиката, основана на платформи, и нейните работници, много от които са млади хора. Предвид транснационалния характер на цифровата икономика е необходима ясна европейска рамка за справяне с многобройните регулаторни предизвикателства, произтичащи от работата през платформа, включително как да се определи съществуването на трудово правоотношение“, заяви докладчикът, който приветства намерението на комисар Шмит да разгледа условията на труд на работниците в платформи и новите форми на несигурност.

Във второто становище се призовава ЕС да определи ясно статута на платформите в икономиката на споделянето в съответствие с точната степен на контрол, упражняван от платформата, за да изясни въпроса кои правила уреждат техните операции. Освен това, тъй като икономиката на сътрудничеството размива границата между физическите лица и професионални участници, понятието „доставчик на услуги“ следва да се изясни чрез общоевропейски прагове. С нова регламентация от ЕС следва да се изисква от платформите да предоставят на публичните органи необходимите данни за прилагането на правилата, както и да се гарантира, че доставчиците на икономиката на сътрудничеството заплащат своя справедлив дял от данъците.

Докладчикът Петер Флорианшюц (Австрия/ПЕС), член на регионалния парламент на Виена и на Градския съвет на Виена, заяви: „В ЕС трябва да имаме ясни и справедливи правила за цифровите платформи. Законите трябва да се прилагат за всички и ЕС трябва да се грижи за интересите на своите граждани в градовете, общностите и регионите. Понастоящем имаме повече проблеми, отколкото решения — въпроси, свързани с данъчното облагане, краткосрочни договори за наем в жилищния сектор и трудности в областта на градската мобилност и в публичната сфера. ЕС трябва да се вслушва по-добре в своите градове.“

В становището също така се изразява загриженост относно разпокъсаността на единния пазар, тъй като държавите членки, регионите и градовете са определили различни правила за участниците на пазара на икономиката на сътрудничеството. КР счита, че хармонизираните правила ще насърчат растежа на по-малките предприятия на икономиката на сътрудничеството срещу съществуващите големи многонационални платформи, които могат по-добре да се справят с регулаторната сложност.

За контакт:

Лаури Оувинен

тел.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EC-PROPOSAL-SGP-REACTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
09.11.2022