Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Пилотно действие за партньорства за регионални иновации: Вашият регион може да кандидатства сега  

Европейският комитет на регионите и Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия отправят покана за изразяване на интерес за ново пилотно действие за партньорства за регионални иновации. В пилотното действие могат да участват до 24 европейски участници (държави членки, региони или групи от региони), които са мотивирани да преобразуват своите икономики и общества и които желаят да доразработят своята стратегическа рамка за политиките в сферата на иновациите, промишленото развитие, преходите към устойчивост и икономическото и социалното развитие в по-широк план. Крайният срок за заявяване на интерес е 25 април 2022 г.

Партньорствата за регионални иновации са допълващ подход, който се основава на положителния опит от стратегиите за интелигентна специализация. Инициативата има за цел да подобри координацията и насочеността на регионалните, националните и европейските политики в областта на научните изследвания и иновациите с цел осъществяване на екологичния и цифровия преход в Европа и преодоляване на разделението в областта на иновациите в ЕС.

Партньорствата ще бъдат твърдо заложени в рамката на политиката на ЕС, като подкрепят изпълнението на Европейския зелен пакт , „Хоризонт Европа“ , политиката на сближаване и NextGenerationEU . Особено внимание ще бъде отделено на инструментите и механизмите за управление, които мобилизират множество източници на финансиране и политики за увеличаване на въздействието и които могат да спомогнат за свързването на регионалните и националните инициативи с инициативите на ЕС за двойния преход.

Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите, заяви: „ Целта на тази инициатива е да предостави на местните и регионалните власти в целия ЕС опит, контакти, сътрудничество, споделени интереси и експертни знания, които ще им помогнат да преодолеят успешно обществените предизвикателства, пред които всички ние сме изправени понастоящем. В дългосрочен план това може да спомогне за привличането на необходимите инвестиции и за мобилизирането по съгласуван начин на всички съответни политики и инструменти за финансиране.“

Елиза Ферейра , комисар по въпросите на сближаването и реформите, заяви: „ Насърчаването и разпространението на иновациите е от ключово значение за успеха на екологичния и цифровия преход. Всички региони имат потенциал за иновации, който трябва да бъде напълно оползотворен, за да не бъде пренебрегнат никой. Нуждаем се от силни партньорства за иновации, основани на стратегии за интелигентна специализация, адаптирани към силните страни и предизвикателствата на всяка територия и обединяващи различни фондове и политики. Регионите трябва да бъдат основни участници в оформянето на иновативния модел на растеж в Европа.“

Мария Габриел , комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: „ Силните връзки между участниците в иновациите са в основата на процъфтяващите регионални екосистеми за иновации. „Партньорствата за регионални иновации“ ще осигурят на публични и частни участници платформа за инвестиране в иновации и стартиращи предприятия в посока на устойчива икономика и общество. Партньорствата ще включват всички налични инструменти на ЕС, за да се постигне осезаемо въздействие. Нуждаем се от новатори и инвеститори във всеки регион и държава. Партньорствата за регионални иновации ще ги свържат, за да изградят истинска общоевропейска иновационна екосистема.“

От участниците в пилотното действие ще се очаква да определят, в тясно сътрудничество със Съвместния изследователски център и КР, областите, в които желаят да съсредоточат пилотното действие. Това могат да бъдат социално-икономически или политически предизвикателства, специфични икономически сектори и/или области или инструменти на политиката. Дейностите по пилотното действие ще бъдат съобразени с областите от най-голям интерес за всеки участник.

Крайният срок за заявяване на интерес е 25 април 2022 г. Повече информация и указания за заявяването на интерес ще намерите в писмото от председателя Цицикостас и приложението към него . Избраните територии ще бъдат обявени през май, а официалното поставяне на начало е насрочено за 17 май.

За контакт:

секретариат на комисия SEDEC

sedec@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

 Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SEDEC-CHAIR-CONGRATULATES-NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-2023-AWARDEES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-VALLEYS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
29.03.2023