Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Брексит без споразумение ще навреди на местните икономики и ще застраши трансграничната търговия в Ирландия.  
Според данни от изследвания икономиката на Обединеното кралство е изложена в петкратно по-голяма степен на опасностите, свързани с Брексит без споразумение, в сравнение с регионите в ЕС-27.

Днес местните и регионалните лидери изразиха нарастващите си опасения във връзка с възможността Обединеното кралство да напусне Европейския съюз без споразумение и възможните последици от това за техните общности. Като се позова на резултатите, представени днес в Брюксел от консорциум за научни изследвания, ръководен от Университета от Бирмингам , Европейският комитет на регионите (КР) — Асамблеята на местните и регионалните лидери в ЕС — предупреди за тежките икономически и политически последици за местните икономики, до които би довел Брексит без споразумение.

Карл-Хайнц Ламберц , председател на КР, предупреди за икономическото въздействие на Брексит: „Налице са все повече доказателства, че липсата на споразумение ще причини огромни щети на местните икономики както в ЕС, така и в Обединеното кралство, които ще бъдат за сметка на гражданите. Фондовете на ЕС ще бъдат използвани за защита на най-засегнатите регионите, но предупреждението е недвусмислено — Брексит излага на риск икономиката на Обединеното кралство в почти петкратно по-голяма степен в сравнение с останалата част на Европейския съюз. Всички ние желаем споразумение и наличното споразумение е несравнимо по-добро от катастрофалните последици вследствие на липса на споразумение.“

Франсоа Декостер (АЛДЕ/FR), председател на Междурегионална група „Брексит“ , съставена от 22 членове от различни държави членки, неотдавна призова за нови средства в рамките на регионалните фондове на ЕС — политиката на сближаване — за регионите, които ще бъдат непосредствено засегнати в случай на промяна на статута от вътрешна на външна граница — идея, която наскоро беше одобрена от ЕС.

Г-н Декостер, който е заместник-председател на региона О-дьо-Франс, заяви: „В качеството си на представител на регион, който се намира в близост до Ламанша и е с едно от най-големите пристанища в Европа — Кале —още от самото начало бях наясно, че Брексит под каквато и да е форма ще представлява лоши новини за нашата икономика. Регионите в северозападната чат на Европа обаче не са единствените в ЕС, които ще бъдат засегнати. Изглежда вероятно Брексит да увеличи регионалните разлики в много европейски държави, както и в Ирландия и Обединеното кралство. Необходимо е това да бъде отразено в политиката на сближаване на ЕС.“

Като изрази опасения във връзка с перспективата за липса на споразумение на остров Ирландия, председателят Ламберц (BE/ПЕС) добави: „Време е да се прекратят политическите игри за надмощие и на преден план да се поставят гражданите. Това означава неотложно да се гарантират правата на всички граждани и да се избегнат опасните последици от липсата на споразумение, което ще създаде „твърда“ граница на остров Ирландия. Одобреният през ноември 2018 г. законопроект за оттегляне остава най-добрият и единствен наличен вариант.“

Майкъл Мърфи (IЕ/ЕНП), член на Съвета на графство Типъреъри, ръководител на делегацията на Ирландия в КР и заместник-председател на Междурегионалната група, повтори това послание и заяви: „Брексит представлява ситуация, в която всички замесени страни са губещи, и представените днес изследвания го потвърждават. Можем да кажем със сигурност, че последиците от Брексит ще бъдат усетени на първо място на местно и регионално равнище. Всъщност Брексит вече оказва въздействие върху моя регион, като няколко предприятия от селскостопанския и хранителния сектор вече прекратиха дейността си поради нестабилността на британската лира. Най-силно засегнати ще бъдат регионите с най-голям търговски обмен с Обединеното кралство — а както става ясно от изследванията, икономиките на тези региони и без това са относително слаби.“

През изминалите 22 месеца Комитетът организира поредица от обсъждания относно Брексит — включително и два пъти с Мишел Барние , главния преговарящ на ЕС в преговорите за излизането на Обединеното кралство от ЕС. В обсъжданията, чийто акцент беше върху въпросите, свързани с гражданите, търговията и граничните региони, беше изведена на преден план несигурността за гражданите на ЕС и Обединеното кралство, както и потенциалните разходи за пристанищата, риболовната промишленост, туризма, селското стопанство и научноизследователската дейност и образованието. Освен това се очаква Барние да участва и на срещата на Комитета на високо равнище на регионите и градовете на 14 март в Букурещ, само две седмици преди предвиденото оттегляне на Обединеното кралство от ЕС.

Заедно с Европалати КР проведе проучване сред местните и регионалните власти и местните търговски камари и възложи независимо проучване, което показва асиметричните икономически последици на територията на Европа, като най-тежките последици са в Обединеното кралство и Ирландия, а сред най-засегнатите държави са Белгия, Франция, Германия и Нидерландия.

В две политически резолюции през март 2017 г. и май 2018 г. КР постави акцента върху това да се осигури мирът и да се гарантира, че няма да бъде издигната граница в Ирландия, като освен това призова ЕС да гарантира, че местните и регионалните власти няма да бъдат оставени да се справят сами с последиците от Брексит. Комитетът на регионите подкрепя бъдещи отношения с ЕС, които дават възможност за сътрудничество с регионите, градовете, дружествата и университетите на Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия.

За контакт:

Андрю Гарднър

Тел.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023