Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Нов план за действие за кръгова икономика: даден е ход на консултацията със заинтересованите страни  

Всички местни и регионални власти и други основни заинтересовани страни ще могат да участват в консултацията на Европейския комитет на регионите (КР) относно кръговата икономика до 1 май 2020 г.

Ресурсите на нашата планета се изчерпват. С оглед на очакваното удвояване на световното потребление през следващите десетилетия и липсата на признаци за скорошно намаляване на глобалното затопляне е налице спешна необходимост от отделяне на икономическия растеж от използването на ресурси чрез производство на дълготрайни продукти, които могат да бъдат използвани повторно и ремонтирани. Насърчаването на кръговостта ще помогне на околната среда, но освен това ще бъде и от основно значение за икономическото възстановяване в периода след COVID - 19. С предстоящото становище на Тисе Стелпстра (Нидерландия/ЕКР) — член на Изпълнителния съвет на провинция Дренте, КР има за цел да укрепи местния и регионалния стълб на новия план за действие за кръгова икономика, за да постави градовете и регионите в неговата основа.

Годишният обем на генерираните отпадъци от всички икономически дейности в ЕС възлиза на 2,5 милиарда тона. Това са 5 тона годишно на глава от населението. Понастоящем липсва изчерпателен набор от правни и политически изисквания, с които да се гарантира, че всички продукти, пуснати на пазара на ЕС, са с все по - голяма степен на устойчивост и отговарят на условията за кръговост. Това е целта на новия план за действие за кръгова икономика (ПДКИ) на Европейската комисия , представен на 11 март 2020 г.

Новият ПДКИ включва широк спектър от предложения. Някои от тях са разширяване на рамката за екопроектиране , за да включва възможно най-широк спектър от продукти, насърчаване на екологосъобразните обществени поръчки, определяне на ограничения за употребата на опаковъчни материали, поставяне на цели за намаляване на отпадъците за конкретни потоци, хармонизиране на системите за разделно събиране и пускане на пазара на ЕС на дългоочакваното общо зарядно устройство за мобилни телефони. Основните целеви продукти са електронните компоненти, строителните материали, превозните средства и батериите, опаковките и пластмасовите микрочастици, текстилните продукти, хранителните продукти, водата и хранителните вещества.

Чрез консултация в писмена форма със заинтересованите страни, която ще продължи до 1 май 2020 г. , Европейският комитет на регионите призовава всички местни и регионални власти в ЕС, както и заинтересованите страни да споделят възгледите си за предложението на Комисията и да предложат своите гледни точки и предложения.

Тук можете да намерите работния документ на обществената консултация.

„Кръговата икономика е основна тема на настоящото десетилетие. Трябва спешно да превърнем политиката за устойчиви продукти в конкретно законодателство, за да се гарантира правото на потребителите на достъп до дълготрайни продукти и да се прекрати преждевременното остаряване и унищожаването на непродадени дълготрайни стоки. Нашата крайна цел трябва да бъде общество с нулеви отпадъци“ заяви докладчикът Тисе Стелпстра (Нидерландия/ЕКР) — член на Изпълнителния съвет на провинция Дренте.

Основната цел на предстоящото становище на КР е да се разработи териториалният стълб на новия ПДКИ и да се определят възможностите и предизвикателствата пред местните и регионалните власти в рамките на очакваните политически действия.

„Несъмнено приветстваме всеобхватния набор от законодателни и политически мерки, предложени от Европейската комисия. Въпреки това смятаме, че новият ПДКИ не е достатъчно амбициозен, що се отнася до оползотворяването на политическия потенциал на регионите и градовете за превръщането на кръговата икономика в действителност на място. Освен това се нуждаем от конкретни цели, както и от ценови сигнали и стимули, за да се гарантира устойчиво поведение от страна на производителите, ползвателите и потребителите“ , добави Тисе Стелпстра .

В контекста на COVID-19 и въздействието му върху системите за здравеопазване и икономиката докладчикът Тисе Стелпстра привлича вниманието върху зависимостта на ЕС от ресурсите и задава въпроса какви поуки можем да извлечем и какво ще трябва да се има предвид при изготвянето на плановете за икономическо възстановяване. „Катастрофалното положение вследствие на COVID-19 трябва да обедини всички създатели на политики и да послужи като предупредителен сигнал за нов икономически модел, който поставя социалното благоденствие и екологичната устойчивост в основата на икономическото възстановяване на ЕС“ , добави докладчикът Тисе Стелпстра .

Не трябва да се подценява потенциалният принос на ПДКИ за икономическо възстановяване след COVID-19, тъй като кръговата икономика предлага широк спектър от нови бизнес възможности. В периода между 2012 и 2018 г. работните места, свързани с кръговата икономика в ЕС, се увеличиха с 5 % и достигнаха около 4 милиона ( ЕК ).

Бележки:

В зависимост от развитието на ситуацията във връзка с COVID-19 работният график за становището на КР относно новия план за действие за кръгова икономика е следният: обсъждането на работния документ е насрочено за заседанието на комисия ENVE на 8 юни. Приемането на проектостановището е насрочено за заседанието на комисия ENVE на 9 септември, а окончателното гласуване е предвидено за пленарната сесия на 13 и 14 октомври 2020 г.

Представителите на местни и регионални власти и другите заинтересовани страни се приканват да споделят приноса си в писмена форма, като го изпратят на Aliona.Fornea@cor.europa.eu и enve@cor.europa.eu до 1 май 2020 г.

Обърнете внимание, че докладчикът Тисе Стелпстра е на разположение за онлайн срещи и обсъждания при поискване, заедно със своя експерт Ингрид Зехърс и екипа на комисия ENVE на КР.

За да послужи като рамка на обсъжданията, докладчикът споделя работния си документ относно новия план за действие за кръгова икономика , който съдържа някои общи и конкретни въпроси въз основа на следните четири аспекта:

1. Ролята на МРВ за постигането на кръгова икономика

2. Промяна на икономическата система

3. Няма отпадъци, има само ресурси

4. Определяне на цели и законодателство

От 8 април работният документ на докладчика ще бъде на разположение на уебсайта на консултацията на всички езици на ЕС.

За контакт с пресслужбата:

Давид Крус

тел. +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023