Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местните лидери и комисар Йотингер призовават бюджетът на ЕС да бъде приет преди изборите за Европейски парламент, за да се гарантира непрекъснатост на инвестициите  

По време на разисквания в Европейския комитет на регионите в Брюксел политици на местно и регионално равнище и комисар Гюнтер Йотингер, отговарящ за бюджета на ЕС, призоваха за споразумение за новата многогодишна финансова рамка (МФР), която определя годишния таван на разходите за всички политики на ЕС за периода 2021—2027 г, преди следващите избори за Европейски парламент през 2019 г., за да се гарантира непрекъснатост на подкрепата на Съюза за гражданите и предприятията.

Местните и регионалните лидери на ЕС подкрепят усилията на Комисията за нарастване на инвестициите в областта на образованието, научните изследвания, младежта и миграцията, както и предложените мерки бюджетът на ЕС да стане по-малко зависим от финансовите вноски на държавите членки. В същото време регионалните и местните представители подчертават, че предложеното съкращение от 10% на средствата за политиката на сближаване ще подкопае възможностите им за справяне с различията и за разпространение на иновациите сред местните общности в Съюза.

Наред с подходящо финансиране местните и регионалните лидери от ЕС наблегнаха на необходимостта от правилно определяне на ролята на регионите и градовете в изпълнението на политиките на Съюза от ново поколение с цел подобряване на полезните взаимодействия и въздействието на тези политики. Във връзка с това предложенията на Европейската комисия за нови правила за европейските фондове ще се окажат много важна стъпка. Очаква се те да бъдат публикувани в края на май и началото на юни.

Председателят на Европейския комитет на регионите Карл-Хайнц Ламберц отбеляза: „С проектобюджета на ЕС се набелязват правилните приоритети, въпреки че това, от което наистина се нуждаем, е по-голям бюджет за по-амбициозно бъдеще на ЕС. Поради това нашият Комитет призовава за увеличение на БНД на ЕС-27 с 1,3%. Ясно е, че Европа трябва да се справя с нови предизвикателства като миграцията и отбраната, но това не трябва да става за сметка на политиката на сближаване на ЕС. Решителният въпрос сега е да се види как ще се управляват средствата и да се постигне своевременно споразумение, за да могат местните и регионалните власти да направят план за бъдещето“.

Комисар Йотингер взе под внимание притесненията на регионите и прикани местните лидери да мобилизират своите национални правителства, за да осигурят подкрепа за подходящ бюджет на ЕС. Той призова членовете на КР да разгледат и предложението на Комисията, като обърнат специално внимание на новите програми: „Средствата на ЕС за сближаване са важни, но те не са единствените. В регионите се влагат средства за научни изследвания, опазване на границите, миграция. Удвояване на средствата за Еразъм+ е за Вашите деца, а не за децата на Комисията! Затова, когато правите своите изчисления, не разглеждайте само структурните фондове, а вижте и другите програми, които са във Ваш интерес и са важни за Вашата ежедневна дейност“.

Бележка към редакторите

Алианс за сближаване

С цел по-силна политика на сближаване след 2020 г. КР заедно с водещи европейски териториални сдружения постави началото на #CohesionAlliance – гражданско движение по места, отворено за всеки, който счита, че политиката на сближаване на ЕС трябва да продължи да бъде стълб на европейското бъдеще. От стартирането си през октомври миналата година Алиансът продължава неспирно да привлича нови участници, в това число регионални и местни власти, стопански асоциации, академични среди, синдикални организации и мозъчни тръстове.

Повече информация за инициативите на #CohesionAlliance, изявления и документи, отразяващи различни позиции, могат да бъдат намерени на: http://cohesionalliance.eu.

Дневен ред на майската пленарна сесия на КР

За контакт:

Пиерлуиджи Бода

Тел.: +32 2 282 2461

Мобилен телефон: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Споделяне :