Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местните власти обменят опит във връзка с кризата с коронавируса  

Комисия NAT на Европейския комитет на регионите започна новия си мандат с дебат със Световната здравна организация относно коронавируса и неговото въздействие върху местните общности . На заседанието си от 5 март членовете приеха също становище относно горското стопанство и обсъдиха трансграничното здравеопазване, устойчивия туризъм и политиката в областта на храните. Развитието на селските райони, Общата селскостопанска политика (ОСП), рибарството, горското стопанство, производството на храни и общественото здраве са сред основните теми в дневния ред на Комисията по природни ресурси (NAT) за този нов мандат. 

С увеличаването на броя на заразените европейци, включително на такива, които са нямали контакти с китайската провинция Ухан, понастоящем коронавирусът — COVID-19 — е основна грижа на местните и регионалните власти в цяла Европа. Кметовете, съветниците и председателите на регионални съвети са в челните редици на борбата със заболяванията. Изправени пред недостиг на оборудване и нарастващи страхове сред населението, те подготвят извънредни мерки.

„Вирусът COVID-19 е отнел живота на много хора в Европа. Ситуацията се развива бързо, всеки ден носи нови известия и мерки. Ние, местните и регионалните власти, трябва да оказваме помощ, да защитаваме и лекуваме нашите граждани“, заяви Улрика Ландергрен (SE/Renew Europe) , член на Общинския съвет на Кунгсбака (Швеция) и председател на комисия NAT на Европейския комитет на регионите.

Лин Моленбергс , представител на СЗО в Европейския съюз, заяви „Ние отправяме следното послание до всички страни и региони: можем да накараме този вирус да отстъпи и важната роля на мастните власти е да образоват хората. Това вирус оказва сериозно въздействие върху общественото здраве, икономиката и социалните и политически въпроси. Универсален подход не съществува. В различните държави и в различните региони в рамките на една и съща държава се осъществяват различни сценарии.“

„Не може да се спре епидемия. Но нейното разпространение може да се забави. С нашата здравна система ние сме на предната линия на управлението на спешните ситуации в регион Венето“, подчерта Роберто   Чамбети (IT/ЕКР) , председател на Изпълнителния съвет на област Венето и ръководител на италианската делегация в КР, който участва в дебата на комисия NAT относно коронавируса с видео обръщение, записано във Венеция.

Членовете на комисия NAT приеха и становище, изготвено от Роби Бивер (LU/ПЕС) , член на Общинския съвет на Бетембург, Люксембург, озаглавено „Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб“ . В това становище се обсъжда как да се засили международното сътрудничество и как да се работи с държавите партньори за насърчаване на действия срещу обезлесяването и деградацията на горите, по-специално когато това е резултат от селскостопанското производство. Благодарение на способността си да поглъщат парникови газове горите играят ключова роля за смекчаване на последиците от изменението на климата. Нарастването на населението и повишаващото се търсене на храни водят до превръщане на горите в земеделски земи и до насочване на вниманието към селскостопанската производителност. Предвижда се становището да бъде прието на пленарната сесия на 13 и 14 май 2020 г.

Роби Бивер заяви: „Горите са зелените бели дробове на нашата планета. Няма да постигнем нашите цели в областта на климата и биологичното разнообразие, ако не положим по-големи усилия за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб. Призоваваме Комисията да бъде по-амбициозна. Насърчаването не е достатъчно. Трябва да гарантираме потреблението на продукти от вериги за доставки извън ЕС, които не включват обезлесяване, тъй като значителна част от девствените гори се намират извън ЕС. Предотвратяването на загубата на гори може да донесе многобройни ползи за хората и екосистемите, включително опазване на биологичното разнообразие, намаляване на емисиите чрез поглъщане на въглерод и предоставяне на екосистемни услуги, които могат да стимулират устойчивия растеж.“

Членовете обмениха мнения по следните предстоящи становища:

„Трансгранично здравно обслужване“ , представено от Карстен Уно Петерсен (DK/ПЕС) , регионален съветник, регион Южна Дания. Около 150 милиона европейци живеят в погранични региони. За мнозина най-близката болница или дори най-близкият медицински специалист от другата страна на границата. Основната загриженост, изразена в това становище, е свързана с осигуряването на възможно най-лесен достъп на гражданите до здравни услуги в близост до дома, като същевременно се предоставят гаранции за регионалните и националните здравни системи. Това становище на Комитета на регионите беше поискано от заместник-председателя на Европейската комисия Франс Тимерманс. Предвидено е становището да бъде прието на пленарната сесия на 1 и 2 юли 2020 г. „Граничните региони съставляват 40 % от територията на ЕС. За гражданите, живеещи в тези райони, търсенето на лечение в съседна държава се превърна в голям проблем. Въпреки че съществуващата европейска директива позволи известен напредък на нашия континент, следва да се направи повече, за да се гарантира финансовата сигурност на гражданите, които са се лекували от другата страна на границата, чрез опростяване на административните процедури и чрез подобряване на ефективното възстановяване на разходите на европейците“, подчерта Карстен Уно Петерсен.

„Към по-устойчив туризъм за градовете и регионите в ЕС“ , изготвено от Мануел Алехандро Карденете Флорес (ES/Renew Europe) , заместник-министър по въпросите на туризма, възстановяването, правосъдието и местната администрация в правителството на автономна област Андалусия. Туризмът създава работни места и богатство в целия Европейски съюз. Той обаче може да окаже отрицателно въздействие върху околната среда или обществото, ако не се управлява правилно. В това становище се разглежда положителният принос на туристическите дейности както в икономическо, така и в социално отношение, и се обмисля начинът, по който политическите лидери биха могли да се справят с предизвикателствата и да постигнат напредък по програмата за устойчива модернизация. Предвижда се становището да бъде прието на пленарната сесия на КР на 12-14 октомври 2020 г.

„От фермата до трапезата — местното и регионалното измерение“ , представено от Гуидо Милана (IT/ПЕС) , член на Общинския съвет на Олевано Романо (Рим). Стратегията за устойчива храна „От фермата до трапезата“ е важна част от водещата инициатива „Европейски зелен пакт“. Тя ще обхване всички етапи от веригата за доставки на храни — от производството до потреблението. Европейската храна е известна с това, че е безопасна, питателна и с високо качество. В публикуваното през декември 2019 г. съобщение на ЕК относно „Зеления пакт“ беше потвърдено, че стратегията „От фермата до трапезата“ ще бъде публикувана в края на март 2020 г.

В това становище се подчертава как местните и регионалните власти могат да се справят с изменението на климата, да опазват околната среда и биологичното разнообразие, като същевременно стимулират устойчивото потребление на храни и насърчават устойчивото потребление на храни и здравословните храни на достъпни цени. Това ще изисква сътрудничество между много участници, институционални и други.

Докладчикът припомни, че „инициативата „От фермата до трапезата“ има потенциала да се превърне във възможност за промяна на нашата продоволствена система с оглед на извънредната ситуация в света във връзка с климата. Политики като Общата селскостопанска политика следва да бъдат променени така, че да допринасят за постигането на целите на Европейския зелен пакт. Градовете и регионите са ключови участници в прехода в областта на храните и призоваваме за амбициозна стратегия, която да подкрепя централната роля на производителите и късите вериги на доставки, да насърчава по-добрата дистрибуция на храни и отговорното и критично потребление.“

„Нашата цел е Европейският форум по въпросите на храните да се превърне в платформа на високо равнище за дебати относно политиката в областта на храните. Всички ние се нуждаем от това днес. Трябва да излезем от коловозите на различни парламентарни комисии или институции и заедно да обсъдим политиката в областта на храните. Трябва да работим заедно за устойчивото производство на храни, за защитата на потребителите, за качеството на храните и за опазването на околната среда“, подчерта Роза Тун унд Хохенштайн от Европейския парламент, един от основателите на Европейския форум по въпросите на храните. В заключение тя подчерта значението на сътрудничеството с КР по този въпрос, като прикани Комитета да се присъедини към Форума като специален член.

Предвижда се становището да бъде прието на пленарната сесия на 9 и 10 декември 2020 г.

Пряко излъчване по интернет

Документи от заседанието

Основна информация за коронавируса

COVID-19 — съобщение до всички участници в прояви в КР

За контакт:

Виолета Войеводска

Тел.: +32 (0)2 282 2289

Мобилен телефон: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Започна подаването на кандидатури за наградите на ЕС за биологично производство
Започна подаването на кандидатури за наградите на ЕС за биологично производство
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023