Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местните власти отправят послание към Шарл Мишел: Конференцията за бъдещето на Европа трябва да укрепи демократичния модел на ЕС и основите на Европа: нейните региони, градове и села  

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел обсъди бъдещето на Европа и екологосъобразното възстановяване след Covid с Европейския комитет на регионите.

На пленарното си заседание на 17 март (#CoRplenary) Европейският комитет на регионите приветства председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. Шарл Мишел представи своята визия за ролята на местните и регионалните власти за възстановяването и демокрацията в Европа. Той обмени и мнения относно бъдещето на Европа с членовете на КР (запис на дебата можете да видите тук ).

Предавайки на Шарл Мишел очакванията на регионите и градовете, председателят на КР Апостолос Цицикостас заяви: „През последните дванадесет месеца пандемията от COVID-19 обхвана цяла Европа. В тези много трудни времена обаче Европейският комитет на регионите никога не престана да работи, както и губернаторите, кметовете, регионалните и общинските съветници, които ежедневно се борят по места, спасяват човешки животи, работни места и местни предприятия. Кризата с COVID изтъкна ограниченията на сегашната двуизмерна Европа, основана само на държавите членки и Брюксел. Конференцията за бъдещето на Европа предлага уникална възможност за укрепване на нашия общ европейски дом на демокрацията, но тя няма да означава нищо и няма да промени нищо в живота на хората, ако се превърне в „конкурс за красота“ между институциите на ЕС и националните столици . Тя трябва да бъде насочена към изграждането на по-добра, по-отворена и по-малко бюрократична, издръжлива, устойчива и по-ефективна Европа. Трябва да допринесем заедно за модернизирането на европейския дом на демокрацията, в който ЕС е защитният покрив, държавите членки – здравите стени, а регионите, градовете и селата – солидните му основи“.

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заяви: „Тъй като аз самият съм заемал длъжност в местните власти във Валония, знам колко важна е ролята на регионалните и местните власти за посрещане на кризата, засегнала Европа и света от една година насам. Те показаха до каква степен са част от демокрацията, защото бяха в предните редици, за да отговорят на нуждите на нашите граждани. Бяха много активни и предприеха конкретни действия. Те показаха, че местните политици са напълно легитимни и имат своята роля. Във всички предизвикателства и възможности, пред които е изправен Европейският съюз, независимо дали става въпрос за защитата на ценностите и демокрацията, за екологосъобразното възстановяване след Covid-19 или за цифровизацията, виждам в местните и регионалните лидери ценни партньори, с които правителствата трябва да работят в по-тясно сътрудничество. Те са най-близо до хората, прагматични са, общуват пряко с гражданите и знаят как да ги мобилизират. Те трябва да бъдат привлечени за участие в по-голяма степен в плановете за възстановяване, тъй като управляват над 30 % от публичните инвестиции и са от ключово значение за постигането на успех. В рамките на Конференцията за бъдещето на Европа те разполагат с пълна свобода за участие в дебата. Бих искал да вдъхна в магията на европейския проект повече от енергията, влагана от местните и регионалните власти по места .

Първият заместник-председател на КР Вашку Кордейру заяви: „Най-добрият начин Конференцията за бъдещето на Европа да се провали, е да се опита да постигне успех на всички фронтове. Тя би трябвало да се съсредоточи върху два аспекта: как работи Европа и върху какво би трябвало да работи. И в двата случая ролята на местните и регионалните власти е незаменима. Това важи и за възстановяването на Европа. Време е стълбът на социалните права да бъде конкретизиран и да се гарантира, че общата клауза за дерогация ще продължи да се прилага и през следващата година. Това е и причината Европейският комитет на регионите да призовава за „златно правило“ за устойчивите инвестиции“.

Местните органи работят заедно със Съюза за цифровизирането на селските райони, свързвайки най-отдалечените островни или планински региони, подготвяйки МСП и училищата за технологиите от следващото поколение и повишавайки издръжливостта на териториите. Регионите, градовете и селата работят за постигането на една по-екологосъобразна Европа, прилагайки 70 % от цялото законодателство на ЕС и от мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и 90 % от политиките за адаптиране към изменението на климата. КР създаде Група на високо равнище по въпросите на европейската демокрация в подкрепа на своята работа в рамките на Конференцията.

За контакт:

Микеле Черконе

Мобилен телефон: +32 (0) 0 498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Споделяне :