Машинен превод
 
Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Фонд за справедлив преход: градовете и регионите приветстват подкрепата на ЕС за социално справедлив и устойчив екологичен преход  

Европейската асамблея на местните и регионалните политици прие своите препоръки относно Фонда за справедлив преход, чиято цел е да подпомогне регионите да посрещнат предизвикателствата на екологичния преход. Докладчикът Войко Оберснел (HR/ПЕС), кмет на Риека, призовава за амбициозна подкрепа от ЕС, така че никой и нито една територия да не бъдат изоставени в прехода към една съживена и екологосъобразна икономика.

Членовете на КР приветстват предложението на Европейската комисия за Фонд за справедлив преход (JTF) и неговия неотдавна увеличен бюджет в размер до 40 милиарда евро в становище с докладчик Войко Оберснел (HR/ПЕС), кмет на Риека. Той ще бъде ключов инструмент за подпомагане на регионите и териториите, които постепенно преустановяват производството и използването на каменни или лигнитни въглища, торф и битуминозни шисти, или преобразуват своите промишлени отрасли с висока въглеродна интензивност.

Фондът за справедлив преход е от ключово значение, за да се подпомогнат регионите в Европа с най-високи въглеродни емисии по пътя им към екологосъобразно възстановяване както за постигане на напредък във връзка с общата цел за намаляване на емисиите на парникови газове, така и за преобразуване на тяхната икономика и изграждане на по-устойчиво на сътресения бъдеще за техните общности. В качеството си на Европейски комитет на регионите призоваваме достъпът до Фонда да бъде ограничен само до онези, които се ангажират с целите на Европейския зелен пакт и на Парижкото споразумение, включително целта на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. За нас е от основно значение Фондът за преход да е не само справедлив, но и равнопоставен“, заяви г-н Оберснел.

Освен това КР приветства създаването на Платформата за справедлив преход, с която се ангажира да сътрудничи. Тя може да се възползва от положителния опит на Платформата на въгледобивните региони в преход и следва да гарантира, че всички съответни заинтересовани страни работят заедно в партньорство за справяне със структурните промени в засегнатите региони. 

„Като градове и региони искаме да направим така, че нашият глас да се чува и трябва да участваме активно в подготовката на териториалните планове за справедлив преход. Пандемията ни показа много бързо, че трябва да преосмислим нашите общности и икономически модел по по-социално справедлив и устойчив начин“, заяви г-н Оберснел.

Приемането на становището беше съпътствано от дебат на високо равнище относно Европейския зелен пакт – стратегията на ЕС за растеж с оглед постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г. На 15 юни КР стартира работната група „Зелен пакт на местно равнище“, която има за цел да превърне Зеления пакт в конкретни проекти и пряко финансиране за градовете и регионите за постигане на устойчив преход по места.

Допълнителна информация:

За контакт:
Кармен Шмидле
Тел.: +32 (0)2 282 2366
Мобилен телефон: +32 (0)494 735787
carmen.schmidle@cor.europa.eu