Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
КР подкрепя Европейската гражданска инициатива срещу практиката на отглеждане на животни в клетки  

Гийом Кро взе участие в представянето на Европейската гражданска инициатива „Край на клетките“ в Европейския парламент

Докладчикът по становищата на Европейския комитет на регионите относно реформата на общата селскостопанска политика и относно агроекологията Гийом Кро взе участие в публично изслушване в Европейския парламент за обсъждане на Европейската гражданска инициатива „Край на клетките“, на което потвърди позицията на КР, който се противопоставя на практиката на отглеждане на птици и животни в клетки, съгласно становището на КР „Реформа на ОСП“ , прието през 2018 г.

Инициативата „ Край на клетките “ беше представена в Европейския парламент на 15 април, четвъртък, от група организации за хуманно отношение към животните. През 2019 г. инициативата достигна минималния праг от един милион подписа, необходим за представяне на инициативата пред Европейския парламент и задължаване на Европейската комисия да обсъди предприемането на действия по въпроса.

Гийом Кро (FR/Зелените), заместник-председател на Регионалния съвет на Окситания и докладчик по становището на КР относно „Реформа на ОСП“ и „Агроекология“ (прието от КР през март 2021 г.), заяви: „Европейският комитет а регионите се изказа в подкрепа на премахването на практиката за отглеждане на животни в клетки в Европа. Отрицателните външни последици от индустриализираното животновъдство за околната среда, климата и здравето вече не могат да бъдат пренебрегвани. Съществуват алтернативи и новата ОСП трябва да ги насърчава" .

В изказването си Гийом Крос изрази подкрепата си за гражданската инициатива и убеждението си, че „забраната за отглеждане в клетки ще спомогне за намаляване на концентрацията на животновъдството в някои региони и ще поддържа и развива екстензивното животновъдство в човешки мащаб в други райони“ . Освен това той предложи етикетирането на метода на отглеждане да стане „ясно и задължително, обхващайки цикъла на животните, включително транспортирането, за да се даде възможност на производителите да признаят подобряването на техните практики, а на потребителите – да избират продукти, които отговарят на техните изисквания“ .

През декември 2018 г. в становището си относно „Реформата на общата селскостопанска политика“ Европейският комитет на регионите пое ангажимент за преминаване „към по-екстензивни начини на производство, при които се избягва използването на клетки“ до 2027 г., „с цел да се отговори на опасенията, свързани с хуманното отношение към животните, но също и с общественото здраве“.

Гийом Кро вече изрази подкрепата си за организаторите на Европейската гражданска инициатива „Край на клетките“ през 2019 г., когато те събраха един милион подписа.

Практиката на отглеждане на животни и птици в клетки е широко разпространена в Европа. Всяка година над 300 милиона селскостопански животни в целия Европейски съюз биват отглеждани в клетки. Според организацията 'Compassion in World Farming' 94 % от хората в Европа смятат, че защитата на хуманното отношение към селскостопанските животни е важна, а 82 % са на мнение, че селскостопанските животни би трябвало да са по-добре защитени.

За контакт:

Берта Лопес Доменек

Тел.: +32 (0)2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023