Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
КР подкрепя Европейската гражданска инициатива срещу практиката на отглеждане на животни в клетки  

Гийом Кро взе участие в представянето на Европейската гражданска инициатива „Край на клетките“ в Европейския парламент

Докладчикът по становищата на Европейския комитет на регионите относно реформата на общата селскостопанска политика и относно агроекологията Гийом Кро взе участие в публично изслушване в Европейския парламент за обсъждане на Европейската гражданска инициатива „Край на клетките“, на което потвърди позицията на КР, който се противопоставя на практиката на отглеждане на птици и животни в клетки, съгласно становището на КР „Реформа на ОСП“ , прието през 2018 г.

Инициативата „ Край на клетките “ беше представена в Европейския парламент на 15 април, четвъртък, от група организации за хуманно отношение към животните. През 2019 г. инициативата достигна минималния праг от един милион подписа, необходим за представяне на инициативата пред Европейския парламент и задължаване на Европейската комисия да обсъди предприемането на действия по въпроса.

Гийом Кро (FR/Зелените), заместник-председател на Регионалния съвет на Окситания и докладчик по становището на КР относно „Реформа на ОСП“ и „Агроекология“ (прието от КР през март 2021 г.), заяви: „Европейският комитет а регионите се изказа в подкрепа на премахването на практиката за отглеждане на животни в клетки в Европа. Отрицателните външни последици от индустриализираното животновъдство за околната среда, климата и здравето вече не могат да бъдат пренебрегвани. Съществуват алтернативи и новата ОСП трябва да ги насърчава" .

В изказването си Гийом Крос изрази подкрепата си за гражданската инициатива и убеждението си, че „забраната за отглеждане в клетки ще спомогне за намаляване на концентрацията на животновъдството в някои региони и ще поддържа и развива екстензивното животновъдство в човешки мащаб в други райони“ . Освен това той предложи етикетирането на метода на отглеждане да стане „ясно и задължително, обхващайки цикъла на животните, включително транспортирането, за да се даде възможност на производителите да признаят подобряването на техните практики, а на потребителите – да избират продукти, които отговарят на техните изисквания“ .

През декември 2018 г. в становището си относно „Реформата на общата селскостопанска политика“ Европейският комитет на регионите пое ангажимент за преминаване „към по-екстензивни начини на производство, при които се избягва използването на клетки“ до 2027 г., „с цел да се отговори на опасенията, свързани с хуманното отношение към животните, но също и с общественото здраве“.

Гийом Кро вече изрази подкрепата си за организаторите на Европейската гражданска инициатива „Край на клетките“ през 2019 г., когато те събраха един милион подписа.

Практиката на отглеждане на животни и птици в клетки е широко разпространена в Европа. Всяка година над 300 милиона селскостопански животни в целия Европейски съюз биват отглеждани в клетки. Според организацията 'Compassion in World Farming' 94 % от хората в Европа смятат, че защитата на хуманното отношение към селскостопанските животни е важна, а 82 % са на мнение, че селскостопанските животни би трябвало да са по-добре защитени.

За контакт:

Берта Лопес Доменек

Тел.: +32 (0)2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Започна подаването на кандидатури за наградите на ЕС за биологично производство
Започна подаването на кандидатури за наградите на ЕС за биологично производство
27.03.2023