Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейската комисия и Европейският комитет на регионите ‎ започват сътрудничество за изпълнение на Зеления пакт на местно равнище  

Европейската комисия и Европейският комитет на регионите (КР) поеха ангажимент за нов етап на сътрудничество за ускоряване на изпълнението на Зеления пакт в регионите и градовете на Европа. По време на дебат с Франс Тимерманс изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за Европейския зелен пакт, призова местните и регионалните власти да поемат отговорност и да оформят Зеления пакт в областите, попадащи в обхвата на тяхната компетентност. Членовете на КР приветстваха сътрудничеството и изразиха подкрепа за Зеления пакт като основно средство на ЕС за гарантиране на екологично и приобщаващо икономическо възстановяване във всички региони, градове и села.

Новото сътрудничество има за цел да предостави на местните и регионалните власти подкрепата и знанията, от които те се нуждаят, за да кандидатстват по-ефективно за средства за възстановяване на национално равнище и за фондовете на ЕС с цел да реализират Зеления пакт във всяка общност, по-специално по отношение на подобряването на енергийната ефективност на сградите, развитието на устойчив транспорт и опазването на естествените местообитания. Двете институции ще работят заедно за овластяване и мобилизиране на местните и регионалните власти в Европа, като същевременно работят с националните правителства, за да поставят Зеления пакт в центъра на своите национални инвестиционни планове.

Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите и управител на регион Централна Македония в Гърция, заяви: „ Няма да допуснем пандемията да възпрепятства нашия ангажимент за опазване на околната среда. Нуждаем се от екологично, справедливо и устойчиво възстановяване за всички региони и градове, градски и селски, богати и бедни. Сега трябва да действаме заедно, като ускорим екологичния преход чрез осъществяването на конкретни проекти на местно равнище. Нашето ново сътрудничество с Европейската комисия е повратна точка в партньорството ни. То ще предостави възможности, подкрепа и мобилизиране на местните и регионалните власти за изпълнение на Зеления пакт по улиците ни и за изпълнение на обещанията ни към нашите граждани и деца.“

В изказване по време на пленарната сесия, Франс Тимерманс , изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия и комисар по въпросите на Европейския зелен пакт, заяви: „Действията в областта на климата започват по улиците на нашите градове и квартали. Европейската комисия и Европейският комитет на регионите ще работят заедно за вълната на саниране, чистия транспорт и зелените градове. Комитетът би трябвало да получи място в Политическия съвет на Конвента на кметовете и да бъде ключова част от нашия пакт за климата, който ще стартира тази година и чиито членове ще станат посланици по въпросите на климата. Нека започнем работата в областта на климата в нашите региони, които могат да вдъхновят останалия свят.“

Неотдавна КР създаде работната група „Зелен пакт на местно равнище“ , за да гарантира, че стратегията на ЕС за устойчив растеж и плановете за възстановяване от COVID-19 се превръщат в пряко финансиране за градовете и регионите.

На заместник-председателя Франс Тимерманс беше предоставен сборник с 200 най-добри практики от членовете на КР, които показват как градовете и регионите вече осъществяват прехода по места чрез конкретни проекти, свързани с енергийната ефективност, транспорта с ниски емисии, устойчивото управление на храните и зелената инфраструктура.

Дебатът относно Зеления пакт се проведе по време на 140-ата пленарна сесия на КР и Европейската седмица на регионите и градовете , на която беше представен първият годишен барометър за състоянието на регионите и градовете и бяха проведени дебати с председателя Урсула фон дер Лайен и канцлера Ангела Меркел​.

Асамблеята обсъди редица предложения по ключови теми на Зеления пакт :

Пакт за климата : Кметът на Варшава Рафал Тжасковски (Полша/ЕНП) представи своето становище относно Европейския пакт за климата . Г-н Тжасковски заяви: „Изцяло сме ангажирани да работим за Зеления пакт. Искаме да постигнем амбициозни и реалистични цели в полза на нашите общности и за да създадем нови работни места. Пактът за климата би трябвало да се основава на два стълба. Първо, тясно сътрудничество между местните и регионалните власти и институциите на ЕС по конкретни проекти като санирането на сгради. Второ, Пактът за климата би трябвало да бъде шапка за местни партньорства в областта на климата в целия ЕС, за да се учим едни от други. Като кмет на Варшава знам до каква степен нашите бюджети бяха намалени заради пандемията. Поради това е от решаващо значение да имаме пряк достъп до фондовете на ЕС за прилагане на устойчиви политики.“

Устойчиви градове : Хуан Еспадас (Испания/ПЕС) , кмет на Севиля, председател на комисия ENVE на КР и на работната група „Зелен пакт на местно равнище“, представи своето становище относно „Обновяване на Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове“ . Г-н Еспадас каза: „Около 68 % от световното население ще живее в градски райони до 2050 г., така че градовете могат и трябва да бъдат движещата сила за изграждането на устойчиво бъдеще. Призоваваме германското председателство на ЕС да направи обновената Лайпцигска харта обвързваща на европейско равнище, така че тя, заедно с Европейския зелен пакт, целите за устойчиво развитие и една по-силна програма за градовете, да може да стане основната пътна карта на нашите градове за създаване на благосъстояние за всички.“

Биологичното разнообразие: Докладчикът Роби Бивер (Люксембург/ПЕС), член на Общинския съвет на Бетембург, представи становището на КР относно „Биологичното разнообразие на градовете и регионите след 2020 г. във връзка с 15-ата конференция на страните по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.“ . Докладчикът Бивер: „Изпращаме предупредителен сигнал за обръщане на кривата на загубата на биологично разнообразие и екосистеми. Нуждаем се от всички равнища на управление, за да подкрепим тези усилия и да ги превърнем в основен стълб на нашето възстановяване. Европейският зелен пакт може да бъде нашият основен инструмент за изграждане на устойчиво бъдеще за опазване на нашата планета, спиране на климатичната криза и предотвратяване на бъдещи епидемии от болести. Време е за действие. Сега!“

Кръгова икономика : Докладчикът Тисе Стелпстра (Нидерландия/ЕКР), регионален министър на провинция Дренте, представи становището на КР относно „Нов план за действие относно кръговата икономика“ (НПДКИ) . Докладчикът Стелпстра заяви: „COVID-19 ни показа нашата собствена зависимост и уязвимост. Ето защо това е предупредителен призив към всички за постигане на напредък по отношение на устойчивостта. НПДКИ е пряко свързан с намаляването на CO2, от което спешно се нуждаем. Необходими са конкретни цели и трябва да бъдат постигнати нови стандарти чрез иновации. Когато можем да постигаме по-добри резултати, трябва да постигаме по-добри резултати!“

Допълнителна информация

Заместник-председателят Тимерманс за последен път говори пред Асамблеята на градовете и регионите в ЕС през декември 2019 г. , когато КР прие резолюция относно Зеления пакт . Ключова препоръка на КР беше да се повиши целта за 2030 г. за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) до поне 55 %, която сега се подкрепя от Европейската комисия.

Зеленият пакт на местно равнище (ЗПМР) е нова инициатива на Европейския комитет на регионите, която има за цел да постави градовете и регионите в центъра на Европейския зелен пакт и да гарантира, че както стратегията на ЕС за устойчив растеж, така и плановете за възстановяване от COVID-19 се превръщат в пряко финансиране за градовете и регионите и осезаеми проекти за всяка територия. „Зеленият пакт на местно равнище“ стартира на 15 юни 2020 г. със създаването на специална работна група, съставена от 13 членове . Тук можете да прочетете съобщението за пресата.

Можете да откриете първите 200 най-добри практики на КР във връзка със Зеления пакт на нашата онлайн карта.

Годишният барометър за състоянието на регионите и градовете (#EURegionalBarometer) допринесе за резолюцията „Местните и регионалните власти, изправени пред COVID-19 и изграждащи възстановяването“, която ще бъде приета на 13 октомври от 329-те членове на КР ( проектът може да бъде намерен тук ). Встъпителната реч на председателя Цицикостас е достъпна на страницата на председателя на Европейския комитет на регионите.

Констатации на Годишния барометър за състоянието на регионите и градовете ( прочетете нашето съобщение за медиите тук )

За контакт : Давид Крус // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023