Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Адаптирането към изменението на климата: новият инструментариум за градовете и регионите вече е на разположение онлайн  

Европейският комитет на регионите (КР) публикува първия Наръчник за Зеления пакт с акцент върху адаптирането към изменението на климата. Наръчникът представлява интерактивен инструментариум, който предоставя информация относно финансовата помощ и техническите инструменти за прилагането на мерки за адаптиране към изменението на климата в зависимост от различните географски райони и регионални особености. Целта е МРВ да разполагат с набор от инструменти и препоръки за по-добро адаптиране към изменението на климата, свеждане до минимум на уязвимостите и изграждане на издръжливост с цел намаляване на рисковете от бедствия, както и на загубите и щетите.Всяка държава — членка на ЕС, разполага със свой наръчник.

Разработен по творчески и интерактивен начин, новият Наръчник за адаптиране към изменението на климата дава насоки на местните и регионалните власти (МРВ) при прилагането на Зеления пакт на местно и регионално равнище. Той предоставя помощ за намирането на правилните мерки за справяне с опасностите, свързани с изменението на климата. Предлага насоки относно проучвания на конкретни случаи, както и относно финансовата подкрепа и техническата помощ в областта на адаптирането към изменението на климата. Настоящото първо издание се съсредоточава върху адаптирането към глобалното затопляне, а предстоящите наръчници ще бъдат съсредоточени върху вълната на саниране и биологичното разнообразие.

Наръчникът за адаптиране към изменението на климата е компонент на кампанията на Комитета на регионите Зеленият пакт на местно равнище, която има за цел да подкрепи изпълнението на Зеления пакт на местно и регионално равнище. Тъй като няма универсална рецепта за прилагането на Зеления пакт на местно и регионално равнище, наръчникът предоставя насоки „стъпка по стъпка“ и е адаптиран към всеки местен контекст (в т.ч. градски, селски, планински и крайбрежни райони).

Натиснете тук, за да отворите уебстраницата на Наръчника. За пряк достъп до версията за конкретната страна, натиснете върху името на съответната държава членка по-долу. Засега наръчникът е достъпен само на английски език.

Австрия / Белгия / България / Хърватия / Кипър / Чешка република / Дания / Естония / Финландия / Франция / Германия / Гърция / Унгария / Ирландия / Италия / Латвия / Литва / Люксембург / Малта / Нидерландия / Полша/ Португалия / Румъния / Словакия / Словения / Испания / Швеция

За контакт: секретариат на „Зеленият пакт на местно равнище“: greendeal@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023