Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Зеленият пакт на местно равнище: покана за представяне на най-добри практики  

Европейският комитет на регионите отправя призив към своите членове и участниците в инициативата „Млади политици на изборни длъжности“ за най-добри практики за събиране, представяне, популяризиране и насърчаване на възпроизвеждането на проекти с ниски нива на въглеродни емисии в целия ЕС. Вашият регион или град е предприел активни действия за постигане на устойчивост? Гордеете ли се с проектите, свързани с приоритетите на Зеления пакт, които осъществявате във Вашата общност? Тогава тази покана се отнася за Вас.

Градовете и регионите са фактори за промяна, които могат да играят ключова роля за изпълнението на Зеления пакт и за приближаването на ЕС до целта за неутралност по отношение на климата. Да се покажат екологичните, икономическите и социалните ползи от инициативите за ниски нива на въглеродни емисии в контекста на COVID-19, е по-важно от всякога.

За тази цел Европейският комитет на регионите отправя призив към своите членове и участниците в програмата „Млади политици на изборна длъжност“ за най-добри практики за събиране, представяне, популяризиране и насърчаване на възпроизвеждането на проекти с ниски нива на въглеродни емисии в целия ЕС.

Местните и регионалните проекти ще предоставят своя принос на платформа, която ще покаже как градовете и регионите вече постигат резултати във връзка с приоритетите на Зеления пакт и допринасят за екологосъобразно възстановяване с оглед постигането на по-устойчиво, приобщаващо и издръжливо на сътресения общество.

Проектите ще бъдат публикувани на интерактивната карта на КР и ще бъдат популяризирани сред институциите на ЕС, заинтересованите страни и пресата, по-специално по време на 18-ата Европейска седмица на регионите и градовете през октомври 2020 г. Най-добрите практики ще бъдат включени и в доклад относно Зеления пакт, който Европейският комитет на регионите ще изготви през втората половина на 2020 г. по искане на германското председателство на Съвета на Европейския съюз.

С новия бюджет на ЕС, инструмента за възстановяване Next Generation EU в размер на 750 милиарда евро, и с оглед на плановете на държавите членки за възстановяване и устойчивост, Европейският комитет на регионите ще покаже защо градовете и регионите трябва да бъдат в центъра на стратегията за възстановяване и къде трябва да се съсредоточат приоритетните инвестиции.

Кой може да участва?

Членовете на КР и техните заместници и участниците в програмата на КР „Млади политици на изборна длъжност“ .

Какви проекти се допускат до участие?

Членовете и участниците в програмата „Млади политици на изборна длъжност“ се приканват да споделят наскоро приключили или текущи проекти и инициативи, които допринасят за изпълнението на Зеления пакт и приближават Европа до целта за неутралност по отношение на климата: от енергийна ефективност на сгради до разгръщане на възобновяеми енергийни източници, чиста мобилност, опазване на биологичното разнообразие или инициативи в областта на кръговата икономика. За да отговарят на условията за участие, проектите трябва да допринасят за намаляването на емисиите на CO 2 в секторите, обхванати от Зеления пакт, новата стратегия на ЕС за растеж, която цели постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.:

  • чиста енергия и енергийна ефективност (включително възобновяеми енергийни източници и саниране на сгради),
  • устойчив транспорт,
  • опазване на биологичното разнообразие в Европа,
  • устойчиво финансиране и екологосъобразна промишленост,
  • преход към кръгова икономика,
  • Европа с нулево замърсяване,
  • прехрана и земеделие.

Как мога да участвам: моля, попълнете следния формуляр за кан​дидатстване онлайн .

Има ли краен срок? Моля, изпратете формуляра за кандидатстване до 21 септември 2020 г., понеделник.

За контакт: enve@cor.europa.eu .

Зеленият пакт на местно равнище: натиснете тук , за да откриете портала на КР, посветен на Зеления пакт и неговата работна група.

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023