Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Зеленият пакт: градовете и регионите определят пътната карта за 2021 г.  

Европейският комитет на регионите (КР) предложи пътна карта за Зеления пакт за 2021 г. На 4-ото заседание на работната група „Зелен пакт на местно равнище“ местните лидери постигнаха съгласие относно политическите цели и приоритети за ускоряване на прехода към въглеродна неутралност, като същевременно поставиха градовете и регионите в центъра на възстановяването от COVID-19. Основни цели са насърчаването на активната субсидиарност, засилването на институционалното сътрудничество и улесняването на прекия достъп до фондовете на ЕС. Санирането на сгради, екологизирането на градските райони и декарбонизацията на транспорта се отличават като приоритетни области. На заседанието бяха обсъдени и предизвикателството на интелигентните градове и механизмът за справедлив преход . И двете заемат важно място във връзка с изпълнението на програмата на Зеления пакт.

При откриването на дебата относно политическите цели, основните етапи и приоритетните области на „Зелен пакт на местно равнище“ през 2021 г. Хуан Еспадас (Испания/ПЕС) , председател на работната група и на комисия ENVE, коментира двете водещи инициативи на Европейската комисия, представени на заседанието. Кметът на Севиля заяви: „Когато твърдим, че Зеленият пакт или ще бъде изпълнен на местно равнище, или изобщо няма да бъде изпълнен, това не е просто лозунг. Европейският съюз никога няма да постигне неутралност по отношение на климата, ако неговите територии не споделят същите амбициозни цели. Проекти като предизвикателството на интелигентните градове и платформата за справедлив преход са примери за това как можем да осъществим Зеления пакт по места, като се създава необходимата подкрепа и се намират полезни взаимодействия в помощ на градовете и регионите. Свързаната с климата криза е най-голямото предизвикателство пред нас и се нуждаем от новаторски начини да работим заедно за постигането на споделена и обща цел.“

Членовете обмениха мнения по две водещи инициативи на Европейската комисия в подкрепа на прехода на ЕС към неутралност по отношение на климата. Предизвикателството на интелигентните градове беше представено от Йордана Елефтериаду от ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ , а Мириам Боведа от ГД „Регионална и селищна политика“ очерта последните развития във връзка с механизма за справедлив преход . И двете инициативи имат за цел да подкрепят въвеждането на зелени пактове на местно и регионално равнище.

Майкъл Мърфи (Ирландия/ЕНП) , член на Съвета на графство Типъреъри и председател на комисия ECON на КР , заяви: „Твърдо съм убеден, че целите за устойчиво развитие (ЦУР) и Европейският зелен пакт трябва да вървят ръка за ръка, за да се гарантира, че ще изкореним бедността и ще зачитаме пределите на нашата планета.“

По време на дебата относно приоритетите на работната група Изабел Будино (Франция/ПЕС) , заместник-председател на регион Нова Аквитания и председател на Комисията на КР по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС ( COTER ), заяви: „Бъдещата стратегия на Европейската комисия за устойчива и интелигентна мобилност трябва да отразява амбициите, изразени от териториите за изпълнение на Зеления пакт. Значението на трансграничните връзки, интернализацията на външните разходи и по-специално принципът „замърсителят плаща“, мястото на обществения транспорт в нашите градове и селски райони, значението на ежедневната мобилност и преминаването от автомобилен и въздушен транспорт към железопътен транспорт са теми, по които трябва да бъдем чути. Европейската комисия няма да постигне целите си без нас!“ . Кметът на Севиля, Хуан Еспадас, ще представи напредъка на работната група „Зелен пакт на местно равнище“ на следващото заседание на комисия COTER на 26 февруари 2021 г.

Рафал Тжасковски, (Полша/ЕНП) , кмет на Варшава, сподели впечатления от първото заседание, в което участва като член на Политическия съвет на Конвента на кметовете . Кметът Тжасковски заяви: „ На последното заседание одобрихме новия ангажимент за „Конвент на кметовете за по-справедлива и неутрална по отношение на климата Европа“, който има за цел да приведе Конвента в съответствие със Зеления пакт и да го превърне в основен инструмент за осъществяване на прехода към въглеродна неутралност. Всички трябва да обединим усилията си, за да осъществим Зеления пакт на местно равнище. Призоваваме Европейската комисия да предостави финансова и нефинансова подкрепа за местните и регионалните лидери, за да се превърне Зеленият пакт в реалност по места и да се насърчи социалното приемане на климатичния преход. Финансовата подкрепа на ЕС, включително Кохезионния фонд, трябва да достига пряко до градовете и регионите по прозрачен и справедлив начин. Няма време за губене.

На следващата пленарна сесия на КР през март асамблеята на местните и регионалните власти в ЕС ще проведе дебат с Кадри Симсон , европейски комисар по въпросите на енергетиката, относно вълната на саниране — мащабния план на ЕС за подобряване на енергийните характеристики на сградния фонд в Европа. В проектостановище на докладчика Енрико Роси (Италия/ПЕС), член на Общинския съвет на Синя (Флоренция) и бивш президент на регион Тоскана (2010—2020 г.), КР предложи набор от всеобхватни мерки за намаляване на въглеродния отпечатък на сградите, като същевременно се създават работни места и се води борба с енергийната бедност.

На 15 юни 2020 г. беше създадена работната група „Зелен пакт на местно равнище“, която се състои от тринадесет членове на Европейския комитет на регионите.

На специалния интернет портал на КР скоро ще бъде на разположение окончателната версия на пътната карта за 2021 г. на работната група „Зелен пакт на местно равнище“.

Допълнителна информация:

Зеленият пакт на местно равнище (ЗПМР) е инициатива на Европейския комитет на регионите в рамките на приоритета за „изграждане на издръжливи общности“ , която има за цел да постави градовете и регионите в центъра на Европейския зелен пакт и да гарантира, че както стратегията на ЕС за устойчив растеж, така и плановете за възстановяване от COVID-19 ще доведат до пряко финансиране за градовете и регионите и конкретни проекти за всяка територия. С цел насърчаване и ускоряване на действията Зеленият пакт на местно равнище включва онлайн карта с 200 най-добри практики .

Преди COP26 КР работи по проектостановище относно „Засилване на амбициите на Европа в областта на климата за 2030 г. с оглед на 26-ата конференция на страните по РКООНИК (COP 26)“ . Докладчик е Венсан Шове (Франция/RE), кмет на Отан.

Що се отнася до мобилността, понастоящем КР работи по проектостановище относно устойчива и интелигентна мобилност, изготвено от докладчика Роберт Ван Астен (Нидерландия/Renew Europe), член на Изпълнителния съвет на Хага.

През юли 2020 г. в становище на докладчика Войко Оберснел (Хърватия/ПЕС) , кмет на Риека, КР прие своите препоръки за Фонда за справедлив преход .

За контакт:

Давид Крус

david.crous@cor.europa.eu

Тел.: +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023