Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Бъдещето на Европа: дебат между местните лидери и министър-председателя на Португалия, заместник министър-председателя на България и първия заместник-председател на Европейската комисия  

Министър-председателят на Португалия Антониу Коща и първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс ще споделят с местни и регионални лидери вижданията си относно бъдещето на Европейския съюз в отделни дебати на 31 януари. Техните изказвания ще бъдат политическият акцент на първата пленарна сесия на Европейския комитет на регионите (КР) през 2018 г., по време на която асамблеята на ЕС на местните и регионалните политици ще изложи и своите възгледи относно бъдещия бюджет на ЕС, както и — наред с другото — относно политиката на сближаване на ЕС и политиката за мобилност.

Министър-председателят на Португалия за бъдещето на Европа и как да се проправи пътя към икономически растеж

Бившият кмет на Лисабон и член на КР от 2010 до 2015 г., министър-председателят Антониу Коща, ще обсъди реформите, за които ще настоява в Европейския съвет, тъй като за националните лидери започва година, в която ще бъде определена бъдещата посока на развитие на ЕС. Министър-председателят е застъпник на Икономическия и паричен съюз и насърчаването на икономическо и социално сближаване в Европа. През последните месеци той призова за ново поколение европейска политика на сближаване, при която значителни инвестиции в световните и континенталните предизвикателства – като например енергийния преход, кръговата икономика и цифровото общество — са свързани със специфични за отделните държави реформи, целящи растеж, заетост и социално сближаване.

Освен това КР ще приеме резолюция относно Годишния обзор на растежа на Европейската комисия за 2018 г., в която се очаква да се застъпи тезата, че недостатъчното оценяване на регионите и регионалните различия възпират икономическия растеж в ЕС, както и да се подчертае необходимостта от това регионалните инвестиции в ЕС – политиката на сближаване – да останат основният инвестиционен инструмент на ЕС. Друга политика, която вече беше изтъкната от министър-председателя Коща — цифровият единен пазар — ще бъде обект на преглед от страна на КР, изготвен от Алин-Адриан Ника (RO/ЕНП) от окръг Дудещи Нои Тимиш.

Да правим ли по-малко, но по-ефективно? Бъдещето на Европа и по-добро законотворчество

Франс Тимерманс ще направи обръщение пред Европейския комитет на регионите на 31 януари, само няколко дни след първото заседание на новата Работна група относно субсидиарността и пропорционалността. Работната група, ръководена от комисаря на ЕС, работи по идентифициране на отговорности, които ЕС може да възложи обратно на националните правителства, и обмисля начини за по-голямо участие на регионалните и местните власти в изготвянето на политиките на ЕС. В работната група КР е представен от трима от неговите членове, включително неговия председателя. Комисар Тимерманс ще представи годишната работна програма на Европейската комисия и ще обсъди в кои случаи са възможни местни, регионални и национални решения и кога са необходими европейски решения.

Във връзка с дебата, на следващия ден КР ще внесе резолюция, която би могла да покаже „Политически червен картон във връзка със субсидиарността“ на предложенията на Европейската комисия, които свързват европейските фондове със структурните реформи.

Бюджетът на ЕС и регионални инвестиции след 2020 г.: възгледът на регионите и градовете

КР ще приеме позиция на местното и регионалното управление в Европа за следващата Многогодишна финансова рамка след 2020 г. — бюджетният план за следващото поколение политики на ЕС – преди да бъдат внесени предложенията на Европейската комисия, които се очакват през май. Марек Возниак (PL/ЕНП), маршал на Великополското воеводство, ще представи своето становище относно „Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС в присъствието на Томислав Дончев, заместник министър-председател на България, който ще очертае приоритетите на българското председателство на ЕС.

По време на пленарната сесия членовете на КР ще приемат и други становища, свързани с политиката на сближаване:

Резолюция относно промяна на Регламента за общоприложимите разпоредби за ЕСИ фондовете в подкрепа на структурните реформи;

Към цялостно прилагане на обновената европейска стратегия за най-отдалечените региони, докладчик: Фернандо Клавихо Батйе (ES/АЛДЕ), президент на Канарските острови;

Интегрираните териториални инвестиции – предизвикателство за политиката на сближаване на ЕС за периода след 2020 г., докладчик: Петр Освалд (CZ/ПЕС), член на Градския съвет на гр. Пилзен;

Окончателни заключения и препоръки на Групата на високо равнище по въпросите на опростяването за периода след 2020 г., докладчик: Олдрих Власак (CZ/ЕКР), член на Градския съвет на Храдец Кралове.

Европа в движение

„Европа в движение“ е широкообхватен набор от инициативи на Европейската комисия, които имат за цел да спомогнат за модернизиране на мобилността и транспорта в ЕС. Членовете на КР ще обсъдят местните и регионални последици от първата поредица от осем законодателни инициативи, които са специално насочени към автомобилния транспорт. Иван Жагар (SI/ЕНП), кмет на Словенска Бистрица, представя своето проектостановище относно „Насърчаване на решения за безпроблемна мобилност“, в което се акцентира върху пътните такси, така че те отразяват по-добре действителните разходи в автомобилния транспорт. Второто становище, по което докладчик е Спирос Спиридон (GR/ЕНП), член на Общинския съвет на Порос, разглежда „Трудови аспекти на автомобилния транспорт“.

Други становища, които предстои да бъдат приети:

Еразъм за заемащите изборни длъжности на местно и регионално равнище, докладчик: Франсоа Декостер (FR/АЛДЕ), кмет на Сен Омер.

Инициатива за устойчивото развитие на синята икономика в Западното Средиземноморие, докладчик: Самюел Ацопарди (MT/ЕНП), член на съвета на Рабат.

Бъдещето на програмата COSME след 2020 г.: регионалната и местната гледна точка, докладчик: Роберт Негоица (RO/ПЕС), кмет на трети район на община Букурещ.

Насърчаване на съвместното съществуване с конфликтните видове в рамките на директивите на ЕС за опазване на природата, докладчик: Чаба Борболи (RO/ЕНП), председател на Регионалния съвет на Харгита.

Практическа информация:

Къде: сграда „Paul Henri Spaak“ – Пленарна зала, Европейски парламент

Кога: 31 януари, 15-21 ч. – 1 февруари, 9-13 ч.

• Вж. дневния ред и документите за пленарната сесия

• Гледайте пленарната сесия на живо на уебсайта на КР

Пленарна сесия, програма за медиите

За връзка: PresseCdr@cor.europa.eu

Споделяне :