Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Първо провеждане на „BORDERS FORUM“ и 10-о заседание на платформата за ЕГТС  

9 и 10 ноември 2020 г., Париж

На 9 и 10 ноември в Париж Mission Opérationnelle Transfrontalière (Трансгранична оперативна мисия) организира първото издание на BORDERS FORUM (Форум за границите) и 10-ото годишно заседание на Платформата за ЕГТС в сътрудничество с Европейския комитет на регионите и Европейската комисия. В проявата ще участват високопоставени представители на местното, регионалното, националното и европейското равнище, включително комисар Елиза Ферейра, председателя на КР, Апостолос Цицикостас, и министри от Франция, Германия, Италия, Унгария, Люксембург и Полша. Проявата се организира под високия патронаж на президента на Франция, г-н Еманюел Макрон.

Предизвиканата от COVID-19 криза отново постави границите в центъра на политическите дебати, когато вътрешните граници на Европа бяха внезапно затворени поради пандемията. Това оказа силно въздействие върху граничните региони, тъй като трансграничните територии съставляват около 40 % от територията на Европа и повече от 2 милиона европейци ежедневно пресичат граница, за да отидат на работа.

Целта на Borders Forum е да създаде пространство за обсъждане и широкообхватна политическа група за отзвук за извеждане на преден план на нуждите на трансграничните територии. Той ще обедини местните, националните и европейските участници в трансграничното сътрудничество, ще утвърди общите им амбиции и място в политическия дебат и ще консолидира създаването на Европейски трансграничен алианс на европейските граждани.

Проявата съвпада с отбелязването в Европа на 30-годишнината от създаването на програмите за сътрудничество Interreg*, 10-годишнината от създаването на платформата за ЕГТС** и прилагането на договора от Аахен — двустранно споразумение между Франция и Германия за по-тясно сътрудничество и интеграция.

За повече информация посетете enve@cor.europa.eu

Бележка към редактора:

* Interreg е един от основните инструменти на Европейския съюз за оказване на подкрепа на трансграничното сътрудничество чрез финансиране на проекти. Целта му е преодоляване на общи предизвикателства и намиране на съвместни решения в области като здравеопазването, околната среда, научните изследвания, образованието, транспорта, устойчивата енергия и др.

** Европейските групи за териториално сътрудничество са европейски правен инструмент, предназначен да улеснява и насърчава трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество. Той позволява на субекти от различните държави членки да се обединяват в нова структура с пълна правосубектност.

За контакт:

Кармен Шмидле

тел.: +32 (0)2 282 2366

Мобилен телефон: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023