Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Справедливи, честни и постижими: ‎ успехът на пакета „Подготвени за цел 55“ на ЕС зависи от приобщаването на всеки град и регион  

В отговор на пакета „ Подготвени за цел 55 “ на Европейската комисия, който има за цел да намали въглеродните емисии на ЕС с 55% до 2030 г., Европейският комитет на регионите (КР) призовава новите и актуализирани правила да осигурят централна роля и пряко финансиране за градовете и регионите, които имат законови правомощия и са близо до хората в прехода към неутралност по отношение на климата.

Пакетът за климата, предложен днес от Европейската комисия, има за цел да намали емисиите от промишлеността, сградите, транспорта и земеползването и ще има значителни последици за всички европейски региони, за предприятията и гражданите, като ще приложи на практика принципа „замърсителят плаща“. Предвид обновената визия за ценообразуването на въглеродните емисии като основен момент е важно пакетът да допринася за териториалното сближаване. Пакетът трябва да отговори на нуждите на всяка територия, да увеличи участието, разпределението на приходите и достъпа до пряко финансиране за екологосъобразни инвестиции и социални разходи в областта на климата за местните и регионалните власти, които отговарят за изпълнението на 90% от адаптирането към изменението на климата и 70% от действията за смекчаване на последиците от изменението на климата.

Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите и управител на регион Централна Македония в Гърция, заяви: „ Преходът на Европа към неутралност по отношение на климата ще бъде осъществен само ако в неговия център са поставени потребностите на хората, отчетени са особеностите на всяка територия и нито един човек, нито регион не е пренебрегнат. Трябва да започнем с намаляване на бюрокрацията и осигуряване на пряк достъп на европейските местни и регионални власти до фондовете на ЕС. Европа се нуждае от екологосъобразно и справедливо възстановяване, което да се справи с извънредната ситуация, свързана с климата, да изгради устойчивост, да подкрепя иновациите и да създава работни места на местно равнище. Там, където градовете и регионите притежават компетенции – например в областта на енергийната ефективност на сградите, устойчивия транспорт, опазването на биологичното разнообразие и борбата с енергийната бедност – градовете и регионите, както и всички наши съграждани, трябва да получат възможност да ускорят екологичния преход. Ето защо стартирахме общоевропейска кампания „ Зелен пакт на местно равнище “.

Кметът на Севиля Хуан Еспадас (ПЕС/Испания), председател на комисия ENVE на КР и на работната група „Зелен пакт на местно равнище“ , заяви: „ Пакетът „Подготвени за цел 55“ е отправната точка за нова революция в областта на климата. Той трябва да бъде амбициозен, макар че знаем, че всичко това има цена. Реалността на изменението на климата ще засегне всеки човек и всяка територия, но тя ще окаже въздействие най-напред върху най-уязвимите в обществото. По отношение на жилищното настаняване, мобилността, енергетиката и др., за да бъдем „Подготвени за цел 55“, трябва да играем важна роля, за да гарантираме справедливостта и силната социална подкрепа, така че никой човек и нито едно място да не бъдат пренебрегнати.“

С новия и актуализиран набор от закони в областта на енергетиката и климата ЕС се стреми да намали емисиите с 55% до 2030 г. и да постигне нулево нетно салдо до 2050 г. Пакетът „Подготвени за цел 55“ е основен стълб на стратегията на Съюза за действия в областта на климата и за растеж. Той се състои от 13   законодателни предложения, които разглеждат различни аспекти на екологичния преход, като в основата стои обновена схема за търговия с емисии. Преразглеждането на Директивата за СТЕ на ЕС има за цел да изведе на преден план търговията с емисии в секторите на строителството и автомобилния транспорт, където местните и регионалните власти разполагат както с експертен опит, така и с правомощия за постигане на целите на Европейския зелен пакт и социално справедлив преход.

Европейските региони и градове трябва да бъдат признати в рамките на Европейския социален фонд за климата, наред с Фонда за справедлив преход, тъй като централизирането може да застраши териториалното сближаване и социалната справедливост на екологичния преход. Пакетът „Подготвени за цел 55“ се отнася и до енергийната ефективност на сградите, относно която през март 2021 г. започна засилено сътрудничество между Европейския комитет на регионите и Европейската комисия.

Актуализации на съществуващите закони на ЕС в „Подготвени за цел 55“:

 • преразглеждане на Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ);
 • преразглеждане на Регламента относно земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС);
 • преразглеждане на Регламента за разпределяне на усилията (РРУ);
 • изменение на Директивата за енергията от възобновяеми източници;
 • изменение на Директивата за енергийната ефективност (ДЕЕ);
 • преразглеждане на Директивата за инфраструктурата за алтернативни горива (ДПИ);
 • изменение на регламента за определяне на стандарти за емисиите на CO 2 от леки и лекотоварни автомобили;
 • преработване на директивата за енергийното данъчно облагане.

Нови законодателни предложения в „Подготвени за цел 55“:

 • нова стратегия на ЕС за горите;
 • Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM);
 • Социален механизъм за действия в областта на климата;
 • ReFuelEU за сектор „Авиация“ относно устойчиви авиационни горива;
 • FuelEU за сектора на морския транспорт относно екологизирането на морското пространство на Европа.

За контакт:

Давид Крус

david.crous@cor.europa.eu

тел.: +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023