Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейски зелен пакт — приносът на малките общности може да бъде много голям  
Политиката в областта на околната среда на подобщинско равнище е от решаващо значение за адаптирането към разрушителните последици от глобалното затопляне

Големите индустриални планове и инвестиционните стратегии в световен мащаб за декарбонизиране на световната икономика може да се намират на масата на големите европейски столици, но най-силно засегнати от средиземноморската буря „Глория“ бяга малките крайбрежни общности. Подобщинските общности се намират на предната линия по отношение на въздействието на климата, като същевременно продължават да са от основно значение за въвеждането на мерки за адаптиране към глобалното затопляне. С оглед на това, че Зеленият пакт се превръща в основен приоритет на ЕС, Европейският комитет на регионите призовава за повече средства и специално съобразени програми за общностите на подобщинско равнище, включително острови, слабо населени общности, села и окръзи.

Европейският комитет на регионите (КР) прие становището „Към устойчиви квартали и малки общности — околната среда на подобщинско равнище“ на докладчика Гаетано Армао (Италия/ЕНП) , заместник-председател на Изпълнителния съвет на област Сицилия, отговарящ за икономиката, и председател на междурегионалната група на КР „Островни региони“ .

Докладчикът Армао заяви: „Като асамблеята на местните и регионалните власти на ЕС наше задължение е да представяме гласа на подобщинските общности и да подкрепяме инициативи, увеличаващи техния просперитет и устойчивост. Независимо дали става въпрос за малки острови, градски окръзи или ненаселени планински райони, трябва да бъдат създадени специално пригодени механизми за борба с конкретни предизвикателства в областта на околната среда, пред които понастоящем са изправени общностите на подобщинско равнище. Трябва да започнем с опростяване и рационализиране на правилата за допустимост с цел насърчаване на прякото участие на подобщински структури в програмите на ЕС за околната среда.“

Членовете припомнят, че подобщинските общности имат ограничен контрол върху решенията, свързани с основни аспекти от екологичния преход като транспорта, отпадъците, управлението на водите или качеството на въздуха. Членовете са единодушни, че те трябва да бъдат взети предвид в становищата на КР. КР призовава Европейската комисия да направи оценка на предложението за създаване на „Европейски ден на устойчивите селища и квартали“, за да се насърчава прякото им участие в усилията на Европа за постигане на неутралност по отношение на климата.

КР отправя искане за въвеждане на мерки и механизми за постигане на максимално положително въздействие на политиките на ЕС в областта на околната среда на подобщинско равнище. Членовете предлагат да се отправят конкретни покани за заявяване на интерес и работни програми за ускоряване на прехода към енергия от възобновяеми източници и предоставяне на повече възможности за нови схеми за участие и засилване на динамиката на общностите с цел насърчаване на устойчивото развитие на местно равнище. Понастоящем ЕС подкрепя стратегии за развитие на подобщинско равнище чрез конкретни инициативи като групите за действие на местно равнище LEADER .

В Европа има голямо разнообразие от институционални форми и условия на подобщинско равнище. Селца, квартали, области, окръзи, селища, сектори, енории, общински райони са някои от термините, които се използват за определяне на общностите на подобщинско равнище. От гъсто населени градски окръзи до малки острови и планински села, подобщинските общности са изправени пред особени предизвикателства в областта на околната среда и в много случаи не разполагат с необходимия капацитет и ресурси, за да се справят с тях.

Членовете призовават за това в политиките на ЕС за околната среда да бъдат взети предвид всички типологии общности в съответствие със становището на КР „Към Осма програма за действие за околната среда“ .

Асамблеята на представителите на местните и регионалните власти в Европейския съюз поема ангажимент за започване на диалог с Европейската комисия, включително в рамките на Техническата платформа за сътрудничество в областта на околната среда , за да се гарантира, че малките общности на подобщинско равнище се вземат предвид в достатъчна степен при изпълнението на специфичните политики на ЕС в областта на околната среда. Това би могло да се основава на съществуващите усилия за предоставяне на документи с насоки и инструменти.

Приетото становище е свързано с проучване , в което се прави преглед на свързаната с околната среда роля на подобщинските общности във всички държави членки.

За контакт: Давид Крус // +32 470 88 10 37 // david.crous@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023