Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейският зелен пакт остава компасът на плана на ЕС за възстановяване от COVID-19  

Тъй като третата вълна от COVID-19 не пощади почти нито една територия, през 2021 г. местните и регионалните лидери ще съсредоточат вниманието си върху постигането на устойчиво и приобщаващо икономическо възстановяване, което да не пренебрегне нито един гражданин.

Днес комисия ENVE на Европейския комитет на регионите представи работната си програма за 2021 г. Основният приоритет на местните и регионалните лидери е да гарантират, че възстановяването от COVID-19 намира израз в конкретни проекти, които ускоряват прехода към неутралност по отношение на климата, като същевременно създават работни места и гарантират социално приобщаване на всяка територия. Амбициите в областта на климата, обновяването на сградния фонд на ЕС, биологичното разнообразие и Осмата програма за действие за околната среда бяха сред темите, обсъдени на заседанието, на което беше приветствана Флорика Финк-Хоойер , новият генерален директор на ГД „Околна среда“ на Европейската комисия. Членовете обмениха своя опит и поуките, извлечени по време на кризата с COVID-19. КР ще проведе пленарна сесия от 3 до 5 февруари 2021 г.

При откриването на заседанието кметът на Севиля Хуан Еспадас (Испания/ПЕС) заяви: „Градовете и регионите играят ключова роля в борбата с пандемията от COVID-19 и сега трябва да бъдат в центъра на усилията за възстановяване на нашите територии. Действията в областта на околната среда и климата са нашият главен съюзник при възстановяването, но за да постигнем успех, е жизненоважно да засилим многостепенното сътрудничество, подкрепено с подходящо финансиране. Само ако осигурим участието на местните и регионалните власти в разработването на стратегиите за устойчиво възстановяване и ако вземем предвид географските и социалните характеристики на всяка територия, ще успеем да изградим устойчиви и ориентирани към бъдещето градове, постигайки целите на Европейския зелен пакт за неутралност по отношение на климата и защита на околната среда.“ Хуан Еспадас е председател на комисия ENVE и на работна група „Зеленият пакт на местно равнище“ .

„Много добре осъзнаваме значението на съвместната работа с местните и регионалните власти за успешното изпълнение на политиките в областта на околната среда по места. Не бихме могли да постигнем това, без да обединим силите си с КР“ , заяви новият генерален директор на ГД „Околна среда“ Флорика Финк-Хоойер . „Зеленият пакт остава компасът на плана на ЕС за възстановяване“ , добави тя, преди да изброи приоритетите на Комисията в областта на околната среда за 2021 г. Те включват плана за действие за нулево замърсяване ( консултацията продължава до 10 февруари 2021 г.), инициативата на ЕК за устойчиви продукти , новата стратегия за горите и засилването на амбициите в областта на климата и биологичното разнообразие преди основните световни срещи на високо равнище, които ще се проведат през 2021 г. Флорика Финк-Хоойер предложи КР да бъде домакин на нова платформа на заинтересованите страни за предстоящия план за действие за нулево замърсяване.

По време на изказването си докладчикът на КР за Европейския зелен пакт Андрис Грифроа (Белгия/EA) припомни предложението на КР за разработване на регионален набор от показатели с цел оценка на изпълнението на стратегията на ЕС за устойчив растеж на местно равнище.

Димитриос Карнавос (Гърция/ЕНП) представи основните аспекти на своето проектостановище относно Осмата програма за действие за околната среда (ПДОС) . Кметът на Калитеа подчерта, че избухването на COVID-19 е засилило необходимостта от „по-добра връзка между здравето и околната среда“ . Кметът Карнавос определя Осмата ПДОС като „инструмент за насърчаване на устойчива бизнес среда и стимулиране на екологосъобразни инвестиции“ . В становището на докладчик Карнавос се отправя искане към ЕК да включи Техническата платформа за околната среда в своето предложение за Осма ПДОС, което понастоящем е предмет на междуинституционални преговори. Приемането е насрочено за тази седмица по време на пленарната сесия на КР от 3 до 5 февруари 2021 г. В изказването си членът на ЕП Грейс О'Съливан (Ирландия/Зелените) , докладчик на ЕП по Общата програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 г., потвърди отново ангажимента си за сътрудничество с КР с цел постигане на напредък по програмата за околната среда.

Членовете на комисия ENVE приеха проектостановище относно „Вълна на саниране за Европа — екологизиране на нашите сгради, създаване на работни места, подобряване на качеството на живот“ . Докладчикът Енрико Роси (Италия/ПЕС) , бивш президент на регион Тоскана (2010 г. – 2020 г.) и настоящ член на Общинския съвет на община Синя (Флоренция), заяви: „Европейските ресурси, които са на наше разположение през идните години, са изключителни. Стимулирането на публичните инвестиции в строителния сектор може да съпътства възстановяването. Настояваме за многостепенно управление, включително финансиране, и по-специално за механизъм за техническа помощ, достъпен за всички регионални и местни органи, за да бъде осъществена вълната на саниране, както и за по-гъвкави бюджетни правила за градовете и регионите в подкрепа на техния капацитет за инвестиции в реновирането на сгради. Вълната на саниране е възможност, която не бива да пропускаме.“ На 27 януари се проведе уебинар на тема „Финансиране на вълната на саниране“ . Проектостановището на Енрико Роси е планирано за приемане на 17—19 март 2021 г.

Членовете обмениха мнения по следните становища:

„Засилване на амбициите на Европа в областта на климата за 2030 г. с оглед на COP 26“ . Докладчик е Венсан Шове (Франция/RE) , кмет на Отан. Проектостановището е планирано за приемане на 26 март 2021 г., като окончателното гласуване е насрочено за пленарната сесия на КР на 30 юни — 2 юли 2021 г.

„Безопасни и устойчиви химикали за нетоксична околна среда в европейските градове и региони“ . Докладчик е маршалът на Мазовското воеводство Адам Стружик (Полша/ЕНП) . Приемането на проектостановището е насрочено за 26 март 2021 г., като окончателното гласуване е предвидено за пленарната сесия на КР на 5—7 май 2021 г.

„Усилията на местните и регионалните власти за опазването на морската среда“ с докладчик Ема Нориен (Швеция/Зелените) , заместник-кмет на община Лисекил . Приемането на проектостановището е насрочено за 26 март 2021 г., като окончателното гласуване е предвидено за пленарната сесия на КР на 5—7 май 2021 г.

Комисия ENVE приветства участието на Йоке Схауфлиге (Белгия/ЕНП) , член на фламандския парламент и докладчик на КР по становището относно „Опит и поуки, извлечени от регионите и градовете по време на кризата с COVID-19“ . Становището е насрочено за приемане на пленарната сесия на КР през март 2021 г.

Следващото заседание на комисия ENVE ще се проведе на 26 март 2021 г.

Контекст:

В доклада за състоянието на околната среда за 2020 г. Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) предупреждава, че Европа е изправена пред екологични предизвикателства с безпрецедентен мащаб и неотложност.

Прочетете тук онлайн интервюто на КР с Димитриос Карнавос (Гърция/ЕНП) относно Осмата програма за действие за околната среда (ПДОС).

Запознайте се с инициативата на КР „Зелен пакт на местно равнище“ и с онлайн картата на най-добрите практики на КР.

За контакт:

Давид Крус

david.crous@cor.europa.eu

Тел.: +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023