Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Наградата „Предприемчив европейски регион“: специално издание, посветено на ответните мерки във връзка с COVID-19  

Европейският комитет на регионите (КР) започва да приема кандидатури за специално издание на наградата „Предприемчив европейски регион“ (ПЕР). Градовете, регионите и общините могат да представят стратегии под надслов „Предприемачество за устойчиво възстановяване“ за това как планират да подкрепят МСП през следващите две години Срокът за подаване на кандидатури е 28 октомври 2020 г.

Всяка година Европейският комитет на регионите присъжда отличието ПЕР на три града, региона или общини с изключителни, ориентирани към бъдещето стратегии за подкрепа на МСП, стартиращите и разрастващите се предприятия. Наградата „Предприемчив европейски регион“ означава признание и популяризиране на местните или регионалните предприемачески стратегии. Тя предоставя достъп до разрастваща се мрежа от новаторски територии, които активно укрепват своите предприемачески екосистеми, обменят добри практики и си сътрудничат по европейски проекти.

Тазгодишното специално издание обхваща и наградата за 2021 г. и насърчава регионите и градовете на ЕС да разработят стратегии за насърчаване на предприемачеството и МСП за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от COVID-19. Наградата ще бъде присъдена на максимум шест региона, които ще носят отличието ПЕР за период от две години (2021 г. и 2022 г.), което ще им позволи да планират и приложат стратегии за успешно икономическо и социално възстановяване.

„Повторното изграждане на икономиката на ЕС след кризата с Covid-19 ще бъде продължително и ще изисква усилията на всички равнища – европейско, национално, регионално и местно. Местните ни икономики ще се нуждаят от множество активни инициативи в областта на предприемачеството и иновациите, за да се справят с това предизвикателство, оползотворявайки пълноценно възможностите, предлагани от прехода към екологосъобразна и цифрова икономика. Ефективността на нашите МСП ще бъде един от ключовите фактори за повторното стартиране на икономическия двигател на Европа и за укрепване на дългосрочната ѝ издръжливост. Ще трябва да преразгледаме и актуализираме нашите политики, планове и стратегии за местно развитие, за да отразим тази нова икономическа и социална реалност“ , заяви Майкъл Мърфи , председател на Комисията по икономическа политика (ECON) на КР.

Специалното издание на наградата ПЕР беше официално стартирано по време на дебат с представители на Европейската комисия относно икономическите последици от пандемията и ответните мерки на ЕС в подкрепа на МСП и промишлеността.

„Наградата „Предприемчив европейски регион“ е доказателство, че темпът на икономическото възстановяване в ЕС ще зависи от решителните действия, предприемани на местно и регионално равнище. Европейската комисия подкрепя изцяло инициативата ПЕР, която мобилизира регионите и градовете в ЕС да изведат предприемачеството на преден план в своите стратегии и планове за действие“ , заяви Кристин Шрайбер , директор в ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия и член на журито за ПЕР.

Поканата за подаване на кандидатури за ПЕР 2021–2022 г. ще бъде отворена до 28 октомври 2020 г. За да кандидатствате, моля, посетете уебстраницата на ПЕР .

За контакт:

Carmen Schmidle

Тел. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023