Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Гданск/Поморско воеводство (Полша), Гьотеборг, (Швеция) и регион Навара (Испания) спечелиха наградата „Предприемчив европейски регион“ за 2020 г.  

Знакът „Предприемчив европейски регион“ (ПЕР), връчван от Европейския комитет на регионите (КР), отличава регионите с най-убедителна и авангардна предприемаческа визия. Тази година град Гданск, в сътрудничество с Поморското воеводство, икономическият регион Гьотеборг и регион Навара бяха избрани за победители за изключителните си стратегии и ангажимент за насърчаване на предприемачеството на териториите си.

Председателят на Европейския комитет на регионите, Карл-Хайнц Ламберц , поздрави победителите, като заяви: Тазгодишната награда Предприемчив европейски регион“ представлява доказателство, че чрез създаване на благоприятна бизнес среда регионите и градовете могат да създават работни места и са социалната структура на Европа . Победителите са вдъхновение за всички нас, като доказват, че посредством сътрудничество, иновативно мислене и изграждане на подходящи условия на местно равнище те представляват движеща сила за устойчив растеж в Европа.“

„От създаването на инициативата „Предприемчив европейски регион“ сме отличили двадесет и седем територии от петнадесет държави от ЕС — сред тях различни по размер, градски и селски, развити в по-голяма и в по-малка степен региони, централни и по-отдалечени и периферни територии. Всички те вече ни показаха, че регионите и градовете играят решаваща роля за насърчаване на предприемачеството и иновациите, както и за създаване на условия за устойчив растеж и работни места в Европейския съюз “, заяви първият заместник-председател на КР, Марку Маркула, при откриването на церемонията.

Град Гданск/Поморско воеводство, Полша

Съвместната кандидатура на град Гданск и Поморското воеводство се основава на съгласуван набор от дейности за насърчаване на растежа. Демографските промени и застаряването на населението са предизвикателство за региона, както и за други територии в Полша. Стратегията на Гданск/Поморското воеводство във връзка с ПЕР се основава на наемане и развитие на квалифицирани служители и инвестиции в предприемачеството. Регионът беше избран въз основа на впечатляващия си набор от целенасочени действия за привличане, развитие и задържане на таланти за оказване на подкрепа на стартиращи и иновативни МСП и предоставяне на младите хора на образование в областта на стопанското управление.

„Мотото за свобода, солидарност, равенство и откритост е много повече от възвишени идеали — то се основава на конкретни дейности за насърчаване на растежа. Гданск и Поморското воеводство подкрепят всеки етап от развитието на предприемачеството: от образованието, насърчаването на гледни точки в полза на предприемачеството и подпомагането на създаването на нови предприятия до предоставянето на подкрепа за развитието на бизнеса, засилването на потенциала за иновации на предприятията и насърчаването на сътрудничеството и навлизането на нови чуждестранни пазари — всички те са основни елементи на плана за действие за развитие на предприемачеството за 2020 г. “, заявиха Алан Александрович , заместник-кмет на град Гданск, и Мечислав Штрук , маршал на Поморското воеводство.

Икономически регион Гьотеборг, Швеция

Регион Гьотеборг е един от най-бързо разрастващите се метрополни региони посредством огромни инвестиции за градско развитие и инфраструктура. Стратегията на Гьотеборг във връзка с ПЕР е с акцент върху подобряване на бизнес климата и създаване на по-добри условия за успешно развитие на МСП. Стратегията включва шест стратегически области: предлагане на умения, притегателна сила, инфраструктура и достъпност, подготовка на терените, бизнес климат и иновационен потенциал.

Ние действително се гордеем с наградата „Предприемчив европейски регион“ за 2020 г. Икономическият регион Гьотеборг има една от най-добрите европейски стратегии за предприемачество! Основното богатство на региона обаче е способността му за отваряне към предприемаческата общност и вслушване в нея, намиране на решения на предизвикателствата заедно с не по-малко от 35 заинтересовани страни и съвместни действия за постигане и запазване на благоприятен бизнес климат. Тази ценна способност за сътрудничество ще доведе до създаването на 120 000 нови работни места до 2035 г. Вдъхновени и мотивирани от това значимо отличие, ще се придържаме към една от най-добрите европейски стратегии за предприемачество “, заяви Аксел Йосефсон , председател на асоциацията на местните власти на регион Гьотеборг и председател на Градския изпълнителен съвет на град Гьотеборг.

Регион Навара, автономна област на Испания

В качеството си на един от първите региони, подкрепящи предприемачеството в Испания, регион Навара има за цел да повиши дела на предприемаческата дейност сред местното население. Понастоящем регионът разработва план за предприемачеството за периода 2020—2022 г., в който се определят необходимите целенасочени действия за продължаване на подобряването на процента на оцеляващите предприятия, годишния растеж и показателите за равнището на предприемаческата дейност. Стратегията на региона за интелигентна специализация — „Навара S3“, включва основни стълбове като насърчаване на предприемачеството, намаляване на регулаторната тежест, достъп до финансиране и пазари и интернационализация.

Правителството на Навара е поело ангажимент за социална и териториална сплотеност на региона, който да запази своята отвореност и взаимносвързаност, и творчески и предприемчиви лица, участващи в една съвременна и конкурентоспособна икономика, отличаваща се със силна промишленост, ангажимент по отношение на околната среда, здравеопазването и качеството на живот в условия на прозрачност и доверие, за да се превърне в еталон за устойчиво развитие “, заяви Ману Айерди , заместник-председател на правителството на Навара.

Награда „Предприемчив европейски регион“ за 2020 г.

Наградата „Предприемчив европейски регион“ (ПЕР) е проект, чрез който всяка година се открояват и отличават 3 територии на ЕС с изключителна и новаторска политическа стратегия в областта на предприемачеството, независимо от тяхната големина, богатство и правомощия. На териториите с най-убедителен, авангарден и перспективен план се присъжда знакът „Предприемчив европейски регион“ (ПЕР) за следващата година.

Журито за ПЕР — съставено от членове на КР, представители на институциите на ЕС, социални партньори и териториални сдружения — ще наблюдава изпълнението на отличените регионални стратегии през 2020 г., за да осигури на победителите обективна външна оценка на техните политики и постигнатия през годината напредък. Отличените с наградата ПЕР за 2020 г. могат да споделят и обсъдят основните резултати и постижения с други регионални и местни власти като част от мрежата на ПЕР.

Снимки от събитието могат да бъдат намерени на flickr.

За контакт:

Кармен Шмидле

Тел.: +32 2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Дениз Шмид

Тел.: +32 2 282 2273

denise.schmidt@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EER-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023