Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Избор на нов председател на Европейския комитет на регионите  
Дневният ред на пленарната сесия на КР (#CoRplenary) на 12 и 13 юли включва също: приоритетите на естонското председателство на ЕС, преразглеждане на „Хоризонт 2020“ , реформа на ОСП, стартиране на инициативата на ЕС за екологично чисти автобуси и зимния енергиен пакет на ЕС

На 12 юли се очаква Марку Маркула (FI/ЕНП), който оглавява Европейския комитет на регионите (КР) вече две години и половина, да предаде председателството на Карл-Хайнц Ламберц (BE/ПЕС). Членовете на КР ще се съберат в Брюксел и за да обсъдят основни политики на ЕС като Общата селскостопанска политика след 2020 г. и неотдавнашния зимен енергиен пакет на ЕС. Комисар Моедаш ще води дискусии по средносрочния преглед на програмата за научни изследвания „Хоризонт 2020“, а комисарят по транспорта Булц ще се присъедини към членовете на КР за обсъждане на бъдещето на мобилността с ниски емисии и Механизма за свързване на Европа. Глобалните мерки за устойчивост също ще бъдат поставени на приоритетно място в дневния ред с идеи за това по какъв начин градовете и регионите могат да допринесат за постигането на целите за устойчиво развитие на ООН. Церемонията по връчването на наградите „Предприемчив европейски регион“ (ПЕР) за 2018 г. ще се проведе на 12 юли, като тази година има трима нови победители.

Естонското председателство на ЕС определя своите приоритети

Мати Маасикас , заместник-министърът по европейските въпроси на Естония, трябва да представи приоритетите на започващото на 1 юли естонско председателство на Европейския съвет, които включват множество приоритетни области за европейските региони и градове.

Реформа на Общата селскостопанска политика след 2020 г.

Препоръките за реформиране на Общата селскостопанска политика след 2020 г. са изготвени от Гийом Крос (FR/ПЕС) и заедно със своята приета през май позиция относно политиката на сближаване на ЕС, КР ще представи и начин, по който двете най-големи бюджетни позиции на ЕС биха могли да се реформират в бъдеще. Чеслав Адам Шекерски, председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент, ще се включи в дебата.

Хоризонт 2020: бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа

В своята средносрочна оценка на „Хоризонт 2020“ КР ще акцентира върху централното значение на научните изследвания и иновациите за дългосрочните перспективи на европейската икономика. Карлуш Моедаш, европейски комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите, ще дискутира препоръките на КР, които бяха изготвени от Кристоф Клержо (FR/ПЕС).

Транспортът в Европа: стартиране на общоевропейската инициатива за екологично чисти автобуси

Комисар Виолета Булц ще обсъди предизвикателствата в транспорта с членовете на КР след приемането на становище относно „Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии“ с докладчик Йосеф Рибани (HU/ЕНП). След дебата към комисаря по транспорта ще се присъедини новоназначеният председател на КР, за да да поставят началото на общоевропейска платформа за екологични автобуси за регионите и градовете, която има за цел да пусне в употреба най-малко 2000 автобуса с нулеви емисии до края на 2019 г . Необходимостта от смекчаване на изменението на климата ще бъде част и от интензивната дискусия по три становища на КР, свързани със зимния енергиен пакет на ЕС: чиста енергия, енергийна ефективност и насърчаване на енергията от възобновяеми източници.

Развитие: 600 местни и регионални лидери от цял свят ще се съберат в Брюксел

Посредством приетите през 2015 г. цели за устойчивото развитие ООН постави цели за всяка страна в света. В становище на КР, озаглавено„Европейски действия за устойчивост“, Франко Якоп (IT/ПЕС) разглежда преките и непреките предизвикателства, които ООН отправя към местните и регионалните власти. На 10 и 11 юли европейската насоченост на това становище ще бъде допълнена от голямо събитие, на което ще присъстват местни и регионални политици от цял свят - Конференцията за децентрализирано сътрудничество „Регионите и градовете за развитие“, организирана съвместно от КР и Европейската комисия.

Като част от усилията в подкрепа на либийските градове КР ще приеме и препоръки за управление на миграцията и спасяване на човешки живот във връзка с миграцията по маршрута през Централното Средиземноморие . Докладчик е Ханс Янсен (NL/ЕНП).

Пресконференция с новия председател на КР е планирана за 12 юли, от 16,00 ч.

Други становища, които предстои да бъдат приети:

Координация на системите за социална сигурност, докладчикУлрике Хилер (DE/ПЕС);

Териториални типологии и класификация, докладчик Мечислав Штрук (PL/ЕНП);

Междуличностни и малки по мащаб проекти в програмите за трансгранично сътрудничество, докладчик Павел Бранда (CZ/ЕКР);

Подкрепа за стартиращите и разрастващите се предприятия в Европа, докладчик Тадеуш Трусколаски (PL/EA);

Интелигентно регулиране за МСП, докладчик Кристиан Бухман (AT/ЕНП);

Енергиен съюз и чиста енергия, докладчик Бруно Хранич (HR/ЕНП);

Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, докладчик Михиел Райберсман (NL/АЛДЕ);

Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (и пазарите на електроенергия), докладчик Дайва Матониене (LT/ЕКР);

Международното управление на океаните, докладчик Антъни Джерард Букенън (UK/EA).

Практическа информация:

Къде: Европейски парламент
сграда „Paul Henri Spaak“ – пленарната зала

Rue Wiеrtz 60, B-1047, Брюксел

Кога: 12 юли, 15,00 ч. – 21,00 ч.; 13 юли, 9,00 ч. – 13,00 ч.

Дневен ред и документи за пленарната сесия

Пленарната сесия ще се излъчва на живо в интернет на уебсайта на КР.

Програма за медиите по време на пленарната сесия

Следете ни: @EU_CoR, #CoRplenary

За връзка: PresseCdr@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023