Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Предоставяне на възможности на регионите и градовете в ЕС да защитят заетостта и социалните права  

Комисар Шмит и КР обединяват сили в подкрепа на развитието на уменията и работните места на местно равнище

ЕС и държавите членки трябва да предоставят възможности на градовете и регионите да защитят заетостта и социалните права: с този призив Европейският комитет на регионите отговаря на опустошителните социални последици от пандемията от Covid-19. Асамблеята на представителите на местните и регионалните власти в ЕС призовава и за укрепване на базата от умения за възстановяване, и за подкрепа на регионалните и местните власти при управлението на екологичния и цифровия преход.

В барометъра на КР за състоянието на регионите и градовете за 2020 г. се подчертава, че кризата с Covid-19 засяга най-вече доходите на самостоятелно заетите лица, работещите на срочни договори и работниците на непълно работно време, сред които са много млади хора, мигранти и други уязвими групи. Съществува риск отрицателното въздействие върху заетостта да бъде изключително силно в регионите, които разчитат в голяма степен на туризма, където до 40% от работните места биха могли да бъдат засегнати. Барометърът показва също, че 43% от европейците биха искали местните и регионалните власти да оказват по-голямо влияние върху заетостта и социалните политики.

Председателят на Европейския комитет на регионите Апостолос Цицикостас заяви: „По време на пандемията от Covid-19 регионите и градовете в Европа реагираха бързо и решително, за да помогнат на нуждаещите се. Сега Европа трябва да постави борбата срещу бедността и безработицата, и по-специално срещу нарастващата безработица сред младите хора, в центъра на своите усилия. Това е от съществено значение за постигането на силна, социална Европа, която не изоставя хората и населените места“.

За да подкрепи с конкретни действия съответствието между уменията и работните места, както и местните икономики, председателят Цицикостас обяви, че Комитетът ще работи съвместно с ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия, за да стартира с регионите и градовете онлайн изложения за намиране на работа „Местни работни места“.

Членът на Европейската комисия, отговарящ за работните места и социалните права, Никола Шмит заяви на пленарната сесия на КР на 14 октомври: „Трябва да се възстановим от безпрецедентна криза и за целта се нуждаем от регионите. Нашите мерки за младежта и за развитието на уменията трябва да дават резултати по места. Европейският стълб на социалните права беше и ще продължи да бъде нашият ръководен принцип за осигуряване на по-добро бъдеще за гражданите. Ето защо с председателя на КР заявяваме, че ще засилим сътрудничеството между ръководените от мен служби и Европейския комитет на регионите. Това сътрудничество дава възможност да покажем на гражданите, че сме напълно мобилизирани и се вслушваме в тях“.

На пленарната сесия тази седмица беше прието и становището относно „Силна социална Европа за справедливи промени“ , което проправя път за изготвянето на план за действие за прилагане на Европейския стълб на социалните права . Докладчикът и председател на Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) Анне Карялайнен (Финландия/ПЕС), член на Градския съвет на Керава, заяви: „Пандемията от Covid-19 категорично показа спешната нужда от премахване на сегашното цифрово разделение и справяне с голямото му въздействие върху социалните права, тъй като липсата на достъп до новите технологии и информационното общество създава нови форми на социално изключване. Цифровото сближаване е неразделна част от справедливия преход и крайъгълен камък на териториалното и социалното сближаване. В същото време при прилагането на мерките за възстановяване трябва да се обърне внимание на социалното измерение на екологичния и цифровия преход. Нуждаем се от справедлив пазар на труда в контекста на въглеродно неутралната икономика на бъдещето, основан на достойни работни места, силна социална закрила и възможности за работа там, където хората живеят“.

Въз основа на съобщението на Европейската комисия от януари в становището на КР се посочва, че Фондът за справедлив преход — фондът на ЕС за подкрепа на екологичния преход в най-уязвимите региони — следва да бъде в съответствие със социалния стълб на ЕС. Едновременно с това КР подновява призива си за по-добро координиране на икономическите и социалните политики между европейското и националното равнище на управление в контекста на европейския семестър и отправя искане за гарантиране на участието на местните и регионалните власти в този процес на координиране посредством споделено управление, основано на принципа на субсидиарност.

КР подчертава и ключовата роля на социалните партньори в настоящия контекст на все по-голяма цифровизация на моделите на работа. Поради това призовава за актуализиране на европейските правила, уреждащи условията на труд и работното време, включително разпоредби за определяне правото на откъсване от работната атмосфера.

За контакт:

Лаури Оувинен

Тел.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023