Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Усилията на ЕС за почистване на моретата са от полза за икономиката  
Местните и регионалните политици подкрепят предложенията за актуализиране и опростяване на усилията за увеличаване на обема на корабните отпадъци, които се предават в пристанищата.

Регионите и градовете на Европейския съюз подкрепиха плановете за намаляване на обема на изхвърляните в морето пластмаси и горива, като подчертаха, че ясните правила, последователното прилагане и умерените такси биха подпомогнали пристанищата до поддържат моретата чисти. Освен това Европейският комитет на регионите подкрепи плановете на ЕС от икономическа гледна точка, като заяви, че промените ще бъдат от полза за туризма и развитието на кръгова икономика.

Препоръките на асамблеята на ЕС на местните и регионалните политици представляват принос за дебат относно актуализиране на правилата на ЕС в значителна степен, като се приведат в съответствие с промените в Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL), подобри се прилагането и правилата за корабите и морските пристанища се разглеждат заедно. Преразглеждането е част от по-широките усилия на Европейската комисия за опростяване на законодателството на ЕС и намаляване на свързаните с него разходи.

Докладчикът на КР по становището относно „ Чисти пристанища, чисти морета — пристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби Спирос Спиридон (Гърция/ЕНП) заяви: „По-чистите морета означават устойчиво икономическо развитие, по-специално в туристическия сектор, който е основата на икономиката на Гърция и е от съществено значение за много други държави в ЕС. Корабите би трябвало да бъдат задължени да предават отпадъци в морските пристанища, а всички морски пристанища следва да имат капацитет за третиране на отпадъците на приемливи разходи. Предизвикателството е да се създадат стимули за предаване на отпадъци в пристанищата, без това да представлява прекомерна финансова тежест за корабите или да въвежда допълнителни процедури или други отнемащи време разпоредби. Като цяло предложенията на Комисията постигат тези цели. Освен това в предложенията се опростяват и изясняват правилата, така че би трябвало да се отстранят много от неяснотите за товародателите, пристанищните власти и работещите с отпадъците.“

Г-н Спиридон, който е член на гръцката делегация на КР и представлява региона Атика, добави: „Вярваме, че е особено належащо да се намери решение за отпадъците от пластмаси и желаем в директивата да бъдат добавени системи за пречистване на отработени газове, какъвто не беше случаят преди. Други предизвикателства са гъвкавостта, таксите и прилагането. По отношение на пристанищното управление и таксите съществуват голям брой местни и регионални аспекти и поради това таксите за отпадъците не би трябвало да се определят централно. Комисията несъмнено съзнава необходимостта от гъвкавост, което се приема много положително. Необходимо е обаче и стриктно прилагане за предотвратяване на нелоялната конкуренция и търсенето на пристанища, предлагащи по-изгодни условия. Ето защо е необходима единна рамка за санкциите, а на товародателите и пристанищата трябва да се отправи недвусмислено предупреждение относно санкциите.“

Той добави, че въпреки критиките на КР във връзка с това, че в предложенията не са разгледани начини за намаляване на отпадъците и някои технически въпроси, КР би искал ЕС да положи усилия за засилване на влиянието на законодателството, така че пристанищата в морските басейни и граничещите с ЕС региони да бъдат насърчени да спазват доброволно същите задължения.

Докладът беше приет с някои изменения .

За контакт:

Андрю Гарднър

Тел.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023