Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Новият начин на работа на ЕС посредством широко и дългосрочно участие на гражданите : ‎ какво следва нататък?  

По повод на Европейската среща на високо равнище на регионите и градовете , организирана в Букурещ на 14 и 15 март, Карл-Хайнц Ламберц, председател на Европейския комитет на регионите (КР), и Лука Жайе, председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), отправиха отново призива си към институциите на ЕС да работят заедно за създаването на „ постоянен механизъм на ЕС за структурирана консултация с гражданите, градовете, регионите и гражданското общество през следващия мандат (2019—2024 г.).

През последните години институциите на европейско, национално и местно равнище се опитаха да приобщят гражданите към процеса на изготвяне на политиките на ЕС с цел повишаване на неговото качество, прозрачност и приемане. Днес председателите на двата консултативни органа на ЕС — Лука Жайе, от Европейския икономически и социален комитет и Карл-Хайнц Ламберц — от Европейския комитет на регионите, отправиха отново призива си към Европейския парламент, Европейската комисия и Европейския съвет за създаване на съвместен постоянен съвместен механизъм за „консултации с европейските граждани“.

„Повече от всякога Европейският съюз се нуждае от възраждане на своите основни убеждения и ценности. Това включва и начина, по който институциите на ЕС разглеждат проблемите, които вълнуват гражданите и ги включват по-непосредствено в процеса на вземане на решения. Организациите на гражданското общество могат да играят ключова роля в това отношение и са готови да започнат нов диалог с гражданите“ , заяви Лука Жайе .

„Демокрацията започва в нашите региони и градове. Представителите, заемащи там местни и регионални изборни длъжности, са най-близо до хората и имат ежедневен контакт с гражданите. Призовавам местните лидери във всички държави — членки на ЕС, да положат по-съгласувани усилия да се включват веднъж годишно в истински европейски дебат. Този дебат следва да се съсредоточава върху темите, които имат най-голямо значение, и резултатите, включително призив за действие, да се канализират обратно към равнището на ЕС. Ако искаме Европа да стане по-демократична, не е достатъчно да изслушваме“ , заяви Карл-Хайнц Ламберц .

Двамата председатели се изказаха на 15 март по време на Европейската среща на високо равнище на регионите и градовете в Букурещ, организирана съвместно от КР и румънското председателство на ЕС. В проявата взеха участие над 700 кметове и представители на изборни длъжности от органите на регионалното самоуправление и регионалните парламенти. От 2015 г. КР организира над 200 граждански диалога с участието на 40   000 граждани в 27 държави членки. ЕИСК предприе 27 консултации с гражданското общество на национално равнище, в които взеха участие над 1   000 представители на организации на гражданското общество.

Контекст

На 13 и 14 декември 2018 г. Европейският съвет обсъди резултатите от 1,700 граждански консултации и диалози, проведени от националните правителства, относно „бъдещето на Европа“. Председателят Жайе и председателят Ламберц бяха първите, които реагираха, като предложиха да се създаде „постоянен механизъм за структурирани консултации и диалог с гражданите“. Подобен механизъм следва да включва регионалните парламенти и събрания, местните органи и организациите на гражданското общество с цел редовно оказване на въздействие върху политическия цикъл на ЕС. Понастоящем проектът се обсъжда между институциите на ЕС, с цел да стартира в края на следващата година.

За повече информация:

Постоянен механизъм на ЕС за структурирани консултации и диалог с гражданите

8-о издание на Европейската среща на високо равнище на регионите и градовете :

За контакт:
Натали Вандел
тел. +32 (0)2 282 24 99
nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Присъединете се към мрежата #EUCouncillors
Присъединете се към мрежата #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023