Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
ЕС трябва да отдели много повече средства за интеграцията на имигрантите  
Местните и регионалните лидери на ЕС предупреждават за дисбаланс в плановете на ЕС за финансиране на граничния контрол и управлението на миграцията.

Регионалните и местните лидери призоваха Европейския съюз за увеличаване на размера на Фонд „Убежище и миграция“ с почти 6 милиарда евро за периода 2021—2027 г. В отправеното от тях предупреждение към лицата, вземащи решения в ЕС, за избягване на „прекомерното акцентиране върху граничния контрол“ те призоваха и за изразходването на приблизително една трета от фонда за управлението на законната миграция и интеграцията, както и една част от разходите за интеграцията да бъдат задължителни.

Призивът на Европейския комитет на регионите (КР), изложен в приетите на 9 октомври препоръки, беше отправен един месец, след като председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви, че за Фонда „Убежище и миграция“ следва да бъдат заделени 10,4 милиарда евро за период от седем години — увеличение с 51 %. Препоръката на КР, приета в изменение , е фондът да разполага с почти 16,2 милиарда евро — увеличение, което отговаря на предложението на Комисията за увеличение от 240 % на средствата за граничен контрол посредством различни фондове.

Главният докладчик на КР по становището „Фонд „Убежище и миграция“ Петер Босман (Словения/ПЕС), кмет на Пиран, заяви: „Всички желаем ефективно и съгласувано управление на миграцията, но тези идеи трябва да бъдат значително подобрени, преди да можем да твърдим, че средствата на ЕС ще бъдат използвани по разумен и подходящ начин. Управлението на миграцията изисква убедителен отговор на всички нейни аспекти — незаконната миграция, убежището, законната миграция, интеграцията, както и първопричините за миграцията. Решението да се махне думата „интеграция“ от името на фонда говори само по себе си и е обезпокояващо, като ние се опасяваме, че цялостният подход акцентира върху изграждането на стени, а не върху намирането на балансиран подход към управлението. Европа трябва да обмисли задълбочено как да интегрира новодошлите, които вече са в нашите общности.“

Той добави: „Освен това за ефективна координация е необходимо сътрудничество с местните и регионалните власти, които отговарят например за по-голямата част от мерките за интеграцията в краткосрочен план. За съжаление, в настоящите предложения не се вземат предвид многократните ни призиви за това градовете и регионите да участват в управлението на фонда. Местните и регионалните власти подпомогнаха в значителна степен Европа по отношение на усилията за приемане, интегриране и предоставяне на работни места на бежанците и мигрантите, пристигнали през 2015 г. Реформирането на сложна политика в условията на криза не е лесна задача, но сега — предвид значително по-ниския брой на пристигащите — се надяваме, че лицата, вземащи решения в ЕС, ще могат да постигнат съгласие относно една добре балансирана реформа, в която се отчита ценността на работата с политиците на място.“

Наред с другите препоръки, КР призова по време на криза регионите и градовете да имат пряк достъп до средства на ЕС, за да се гарантира, че средствата ще бъдат на разположение на властите, изправени пред конкретни предизвикателства, в много кратки срокове. Като част от насърчаването на цялостна европейска политика в областта на миграцията, КР заяви, че от държавите членки, които не следват насоките за изразходване на средствата, следва да се изисква „подробно разяснение“, в което се посочва „как ще гарантират, че това тяхно решение не застрашава постигането на специфичните цели на фонда „Убежище и миграция“.

Понастоящем средствата от фонда „Убежище и миграция“ се изразходват например за подобряване на услугите за настаняване и приемане на търсещите убежище лица, предоставяне на помощ на уязвимите лица, обмен на информация и сътрудничество между държавите на ЕС, както и информационни кампании в държавите извън ЕС.

Становището относно фонда „Убежище и миграция“ е част от набора от отговори на Европейския комитет на регионите на предложенията на Европейската комисия за бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г. Освен това на 9 октомври КР прие препоръки относно предложението за общия бюджет и конкретни части от предложения бюджет: „Хоризонт Европа“, относно научните изследвания ; Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) ; Програма „Права и ценности“ ; и бъдещето на програмата за околна среда и действия по климата (LIFE) .

Освен това на 9 октомври председателят на КР Карл-Хайнц Ламберц изнесе важна реч , в която изложи гледната точка на местните и регионалните власти относно състоянието на Европейския съюз и изрази подкрепата си за „кампания за извеждане на преден план на проектите за интеграция, които се осъществяват в нашите градове и региони“.

На 10 октомври в рамките на дебат по време на пленарната сесия на КР бяха изтъкнати примери за извършваната от местните и регионалните власти работа в областта на миграцията. По-специално Мария Анхелес Елорса Субирия (Испания/ALDE) изложи подробностите на нова инициатива за интеграция, предприета от правителството на Страната на баските, Базилио Орта (Португалия/ПЕС) представи плана на град Синтра за прием и интеграция на мигрантите, а Люк Ван ден Бранде (Белгия/ЕНП) от Фландрия представи ползите от изграждането на партньорства между местните органи за управление в Европа и Африка като принос за управлението на миграцията.

За контакт:

Андрю Гарднър

Тел.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Община Михалово и нейните жители бяха отличени с наградата „Павел Адамович“ за оказаната от тях помощ на бежанците на границата с Беларус
Община Михалово и нейните жители бяха отличени с наградата „Павел Адамович“ за оказаната от тях помощ на бежанците на границата с Беларус
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Предложенията на ЕС са желан стимул за законната миграция
Предложенията на ЕС са желан стимул за законната миграция
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Schengen and migration rights should not be compromised in crises
Schengen and migration rights should not be compromised in crises
13.10.2022