Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
ЕС трябва да отдаде приоритет на биологичното разнообразие и изменението на климата, тъй като ООН подава сигнал за тревога  
Председателят на Европейския комитет на регионите призовава ЕС да засили усилията си в отговор на „силно обезпокоителния“ доклад на ООН.

Европейският съюз трябва да включи биологичното разнообразие сред приоритетните въпроси в дневния си ред, заедно с усилията за драстично намаляване на въглеродните емисии, заяви председателят на Европейския комитет на регионите на 7 май, в отговор на доклад на Организацията на обединените нации, в който се отправя предупреждение, че „нашата животоподдържаща система“ — природният свят, е изложена на все по-голям риск, тъй като един милион видове са застрашени от изчезване. Председателят Карл-Хайнц Ламберц описа доклада като „спешен призив към всички равнища на управление“ за съвместна работа.

Докладът на IPBES (междуправителствена платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги), чиито основни констатации бяха оповестени от ООН на 6 май, отразява заключенията на учени от цял свят въз основа на 15 000 академични проучвания. Докладът е откровен и категоричен в своите предупреждения. В него се посочва, че биологичното разнообразие намалява с безпрецедентни темпове в човешката история, видовете умират с все по-бързи темпове, а човечеството „подкопава самите основи на икономиките, поминъка, продоволствената сигурност, здравето и качеството на живота в световен мащаб“.

Председателят Ламберц (Белгия/ПЕС) каза: „Природата ни осигурява живот, а ние я разрушаваме. През изминалия половин век успяхме да отговорим на предизвикателството, свързано с изхранването на бързо нарастващото световно население, но на висока цена за природата. Трябва спешно да намерим начин за изхранване на света и да гарантираме устойчиво развитие, като същевременно възстановим биологичното разнообразие. Тази криза се нуждае от съвместен отговор от всички равнища на управление, включително от градовете и регионите. Наред с борбата с изменението на климата, опазването на биологичното разнообразие също трябва да бъде включено сред приоритетните въпроси в дневния ред на ЕС. Не е твърде късно за осигуряване на свят без въглеродни емисии, но са необходими съгласувани усилия и инвестиции на местно равнище.“

Роби Бивер (Люксембург/ПЕС), първи заместник-председател на комисия ENVE на КР и нейният докладчик относно биологичното разнообразие , заяви: „Биологичното разнообразие трябва да се разглежда като основа за нашето здраве и благосъстояние. То е в основата на екосистемите, от които зависим; и тъй като то съставлява околната среда, в която живеем, трябва да защитаваме биологичното разнообразие, да се научим да живеем в хармония с нашите екосистеми.“

Г-н Бивер подчерта, че европейските гласоподаватели разбират дълбоката връзка между биологичното разнообразие и действията в областта на климата, като цитира проучване на Евробарометър , публикувано на 6 май, в което се посочва, че „две трети от европейците са напълно съгласни, че грижите за природата са от съществено значение за справяне с изменението на климата“.

КР участва в разработването на глобалната и европейска политическа рамка за биологичното разнообразие след 2020 г. В препоръките , приети от КР през октомври 2018 г., се настоява — както е посочено в доклада на IPBES, че е необходимо европейските градове и региони да станат устойчиви субекти, които запазват природата, възстановят биологичното разнообразие, поддържат и подобряват екосистемните услуги, като същевременно отговарят на основните потребности на своето население. КР призова за разработване на амбициозна, обвързана със срокове, научно мотивирана стратегия на ЕС за биологичното разнообразие след 2020 г., за да се спаси многообразието и изобилието на живота на Земята. Той също така настоя за изрично признаване в политиките на ЕС и на ООН, че местните и регионалните власти играят незаменима роля за насърчаване на биологичното разнообразие и да предоставят подкрепата, от която градовете и регионите се нуждаят.

Конкретните действия препоръчани от КР включват: по-голяма трансгранична зелена инфраструктура и зелени коридори, така че животните да могат да преминават от едно място на друго; укрепване на способността на местните и регионалните власти да се борят с инвазивните видове; по-голяма роля на общинските и регионалните власти за прекратяване на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна; повече изследвания на начините за увеличаване на биологичното разнообразие в градските райони; и повече финансиране за дейности в областта на биологичното разнообразие.

За контакт:

Андрю Гарднър

Тел.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023