Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Бюджет на ЕС: регионалните и местните лидери приветстват споразумението и настояват за отпускането на средства през първата половина на 2021 г., за да се помогне на гражданите и предприятията, борещи се с втората вълна от COVID19  

Комитетът приветства усилията на Парламента да гарантира по-решителни действия на ЕС в сферата на научните изследвания в областта на здравеопазването и програмата „Еразъм +“, демократичния контрол върху плановете за възстановяване и новите финансови средства за Съюза.

„Споразумението е знак за надежда за местните общности, които се борят с втората вълна на пандемията. Окончателното приемане трябва да се извърши скоро, за да се гарантира, че средствата ще достигнат до тях през първата половина на 2021 г. В случай на забавяне жизненоважните инвестиции, направени през 2021 г. — дори преди влизането в сила на новия бюджет — трябва да бъдат допустими със задна дата. В противен случай за ЕС ще бъде твърде късно да помогне за защитата на местните общности и запазването на нашите икономики“, заяви председателят на Европейския комитет на регионите (КР) Апостолос Цицикостас , в коментар относно междуинституционалните преговори по многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021—2027 г. и плана за възстановяване.

Председателят на Комисията по политиката на териториално сближаване и бюджет на КР ( COTER ),  

Изабел Будино (FR/ПЕС) , заяви: „Това споразумение е историческо. За пръв път Европейският парламент успя да увеличи многогодишната финансова рамка с 16 милиарда евро, като осигури възможност на изследователите и участниците в програмата „Еразъм +“ да се възползват от нея и утрои средствата по програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health), която е от толкова съществено значение в това време на криза. Въпреки това остават някои неясноти. Ad hoc решението за използване на глобите, наложени от ЕС в областта на конкуренцията не би трябвало да бъде само временна възможност, а би трябвало правилата на ЕС да бъдат адаптирани, за да се запази тази възможност в дългосрочен план. Същото се отнася и за договорения график за новите собствени ресурси за бюджета на ЕС. Трябва да сме сигурни, че амбициозният график ще бъде последван от действия. Трудните периоди за икономиката се нуждаят от твърди решения — трябва да гарантираме устойчиво дългосрочно възстановяване за ЕС“.

Докладчикът на КР по многогодишната финансова рамка Никола Доброславич (HR/ЕНП) заяви: Приветстваме споразумението относно новата МФР и пакета за възстановяване, постигнато от Парламента и Съвета . Бързото приемане на тези инструменти преди началото на новия финансов период 2021—2027 г. е от изключително значение за градовете и регионите, за да могат да бъдат в състояние да изпълняват конкретни проекти. Европа не може да се възстанови без активната роля, която играят градовете и регионите. Политиката на сближаване и общата селскостопанска политика остават основни политики за регионите и градовете и тяхното възстановяване. Ето защо трябва да определим сближаването като основна ценност и ключова цел за всички политики и инвестиции“.

Контекст:

Основните искания на Европейския комитет на регионите за справяне с пандемията включват:

1) план за издръжлива, устойчива и социална Европа, включително фонд на ЕС за възстановяване, свързан с амбициозен бюджет на ЕС и основан на европейско дългово осигуряване, на стойност най-малко 500 милиарда евро;

2) здравен механизъм на ЕС за закупуване на медицински материали и за оценяване, ремонтиране и проследяване на капацитета на регионалните системи за здравеопазване да инвестират в здравеопазване и устойчивост;

3) схеми за финансиране, които да помогнат на регионалните и местните общности да компенсират загубените местни данъци и да препрограмират публичните услуги, като ги направят цифрови, устойчиви и издръжливи;

4) опростени процедури за финансиране на устойчива местна инфраструктура;

5) специални механизми и правни мерки за подкрепа на МСП, туризма, културата;

6) план за приобщаване на селските райони с цел насърчаване на иновациите, предприемачеството и свързаността в селските райони.

За контакт:

pressecdr@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023