Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
#EUregionsweek: ЕС и местни лидери призовават за сплотено, устойчиво, приобщаващо бъдеще на Европа  

Солидарността, устойчивостта и Европа — по-близо до гражданите си, бяха трите водещи теми по време на откриването на Европейската седмица на регионите и градовете през 2019 г. В присъствието на над 600 местни, регионални и европейски политици, експерти и учени Карл-Хайнц Ламберц, председател на Европейския комитет на регионите, заместник-председателя на ЕП Клара Добрев, члена на Европейската комисия на ЕС Елжбета Бенковска и петима млади избрани политици призоваха за повече европейска солидарност и по-големи регионални инвестиции за постигане на по-добро бъдеще за всички граждани.

Тази година Европейската седмица на регионите и градовете се провежда в момент на политическа промяна за Европейския съюз. С новосформирания Европейски парламент и в началото на нов мандат на Европейската комисия основен акцент в програмата на ЕС е определянето на бъдещите му приоритети, включително по-социално приобщаваща Европа, устойчива Европа и Европа по-близо до гражданите. Едноседмичната конференция също се провежда в период, когато държавите членки продължават да договарят следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г., в който ще се определи колко инвестиции на ЕС ще бъдат заделени за тези приоритети за следващите години.

Карл-Хайнц Ламберц , председател на Европейския комитет на регионите, каза: „През годините регионалната политика на ЕС се промени в отговор на новите предизвикателства, пред които е изправена Европа днес. Политиката на сближаване на ЕС, която осигурява на регионите и градовете инвестициите, от които те се нуждаят, за да отговорят на проблеми като изменението на климата, социалното приобщаване и неравенствата, трябва да продължи да бъде основен елемент на Европейския съюз. Наред със стабилните инвестиции ЕС трябва спешно да промени начина, по който създава законодателството си, като даде възможност на местните и регионалните власти, които отговарят за изпълнението на 70 % от разпоредбите на ЕС, да получат реално място в структурата на ЕС за вземане на решения.“

Клара Добрев , заместник-председател на Европейския парламент, заяви: „ Навлизаме в нова ера. За политиците винаги е стояла дилемата как да съчетаят краткосрочните си политически интереси с истински дългосрочни цели. Появиха се обаче нови действащи лица, които могат да променят положението. Те са млади, енергични и ентусиасти и са наясно със заплахата, произтичаща от изменението на климата. Отсега нататък бъдещето на избраните политици ще зависи до голяма степен от способността им да отговорят на тази огромна заплаха за човечеството. С други думи, те ще бъдат принудени да правят много повече. И аз ще бъда ваш съюзник в тази борба.“

По време на дебата Елжбета Бенковска , комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, заяви: „Политиката на сближаване е насочена към солидарността и изграждане на по-добро бъдеще за всеки гражданин. За новата политика на сближаване за периода 2021—2027 г. ще е необходимо всички да се включат в този период на финансиране и да работят заедно. Политиката на сближаване трябва да продължи да укрепва регионите и градовете, които са в челните редици на една устойчива Европа, като гарантира, че сме готови да смекчим последиците от изменението на климата и да се приспособим към него.

В дискусията се включиха петима млади политици, представляващи над 100 избрани млади политици на изборни длъжности, поканени на конференцията. Лаура Спаравиня , член на градския съвет във Флоренция, Италия (ПЕС), Радослав Свол , член на градския съвет в Миелец, Полша (ЕКР), Венсан Шове , кмет на Отюн, Франция (Renew Europe), Мия Ескелинен-Фингеррос , член на градския съвет на Куопио, Финландия (ЕНП), Кърстин Къри , съветник в Общинския съвет на Хайланд, Обединеното кралство (ЕА), споделиха своя опит и възгледи относно възможностите и средствата, с които градовете и регионите би трябвало да разполагат за бъдещето на Европейския съюз.

Контекст:

Европейската седмица на градовете и регионите (#EURegionsWeek) е ежегодна, четиридневна конференция, организирана съвместно от КР и Европейската комисия. Това е най-голямата проява, посветена на регионалното развитие в Европа. Тазгодишното издание ще събере над 9 000 участници, сред които учени, публични администратори, експерти и над 600 местни, регионални, национални и европейски политици в близо 400 работни срещи и дебати, изложби и възможности за създаване на мрежи за различните аспекти на политиката на сближаване.

Тук можете да свалите снимки и запис от проявата.

За контакт:

Кармен Шмидле

Тел. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023