Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местните органи на управление на ЕС и Украйна създават партньорства за подкрепа на реформата за децентрализация  

На 8 март Европейският съюз увеличи подкрепата си за местните и регионалните власти в Украйна, като създаде пет партньорства между региони и градове в Украйна и ЕС. Взаимоотношенията ще дадат възможност на общностите в Естония, Германия, Унгария, Литва и Полша да обменят опит в областите, определени като приоритети от техните украински партньори — изготвяне на планове за икономическо развитие, оказване на подкрепа на селските райони, подпомагане на малките и средните предприятия, засилване на туризма и увеличаване на прозрачността.

Инициативата е част от широкообхватните усилия на Европейския комитет на регионите (КР) за подкрепа на децентрализацията на властта в Украйна — процес, който започна през април 2014 г. и доведе до консолидиране на местните органи на управление, увеличаване на финансирането им и прехвърляне на допълнителни правомощия към тях.

В рамките на партньорствата местните служители и експерти ще посетят взаимно своите общности с оглед на определянето на целите, анализирането на предизвикателствата и изпълнението на планове през следващите три или повече години. Четири от петте участващи общности на ЕС имат свои представители в Европейския комитет на регионите. Финансовата подкрепа ще бъде осигурена от Европейската комисия, а германската агенция за развитие (GIZ) ще предостави всекидневна техническа подкрепа.

Карл-Хайнц Ламберц , председателят на КР, заяви: „Местните органи на управление работят съвместно за насърчаване на децентрализацията и подобряване на изграждането на капацитет, като предоставят практическа подкрепа на общностите в Украйна. Тези партньорства ще помогнат на общностите в Украйна да последват примера на развитие на градовете и регионите в ЕС, които се възползват успешно от засиления контрол над местните услуги. Засилването на отношенията и обменът на добрите политики са в интерес на местните общности и ще гарантират увеличаване на сигурността и просперитета на съседните на ЕС държави.“

Сергей Чернов , председател на Харковския областен съвет и председател на Украинското сдружение на местните и регионалните власти, заяви: „Партньорствата представляват една изключително положителна инициатива, която ще спомогне за процеса на децентрализация. Общностите в Украйна получават допълнителни правомощия и финансиране, но местните политици се нуждаят от значителна конкретна подкрепа, докато се учат как да използват тези правомощия за най-голямо въздействие върху своите общности. В същото време това е проява на солидарност от страна на общностите — в Източна Германия, Естония, Унгария, Литва и Полша — изминали подобен път на намаляване на централизираното държавно управление.“

Градът Раквере в Естония ще работи съвместно с Веселе в южна Украйна в областта на енергийната ефективност и устойчивото местно развитие, а Великополското воеводство се обедини с Харковската област в североизточна Украйна за подпомагане на развитието на селските райони. Регионът Широковски в Днепропетровска област в източна Украйна ще се обедини с Барлебен от Саксония-Анхалт в Германия, а регионът Хмелницки в западна Украйна помоли областта Саболч Сатмар Берег в Унгария да помогне за развитието на екологосъобразен селски туризъм. Община Зарасай в Литва ще обмени опита си от увеличаването на прозрачността и засилването на участието на местните граждани в процеса на вземане на решения с Чемеровци — град в подножието на Карпатите.

На същия ден представители от региони в Украйна участваха на заседание в Брюксел на работната група за Украйна, създадена от КР, на която основен оратор беше Вячеслав Нехода — първият заместник-министър на Украйна за регионалното развитие, строителството и жилищната политика. Сред другите оратори бяха Марк Кулс, заместник-председател на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа, Тибор Сани — член на ЕП, заместник-председател на Парламентарния комитет за асоцииране ЕС — Украйна, и висши служители на ЕС — в това число и Петер Вагнер, ръководител на групата за подкрепа на Украйна към Европейската комисия, и Дирк Шюбел, ръководител на отдел „Източното партньорство“ в Европейската служба за външна дейност.

Бележки до редактора:

• Европейската комисия осигурява финансирането по линия на програмата „U-LEAD“. Германската агенция за развитие (GIZ) ръководи програмата от името на ЕС. Бастиян Файгел, директор на програмата „U-LEAD“ от GIZ, направи изказване при стартирането на инициативата в Брюксел на 8 март.

• През 2015 г. Европейският комитет на регионите създаде работна група за Украйна. Освен това местните и регионалните власти от Украйна имат свои представители в CORLEAP, Конференцията на регионалните и местните власти за Източното партньорство, която е създадена от КР през 2011 г. за насърчаване на контактите и сътрудничеството между градовете на ЕС и регионите и партньорите в шестте държави — членки на Източното партньорство на ЕС: Украйна, Беларус, Молдова, Армения, Азербайджан и Грузия.

• През 2016 г. Европейският комитет на регионите (КР) създаде равностойни партньорства с градове от Либия, включително Триполи, Бенгази, Гарян, Тобрук, Сабха, Сирте, Зинтан и Злитен. Федерика Могерини, върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи, описа сътрудничеството на КР с градове на Либия като пример за „отлична дипломация на градовете“, като твърди, че „общините могат да изпълняват основна роля при възстановяването на Либия и е необходимо [КР] да продължи ангажиментът с тях“.

• През 2017 г. Европейският съюз създаде инициативата „Кметове за икономически растеж“. Тя предлага техническа подкрепа за органите на местно управление в държавите от Източното партньорство — Украйна, Беларус, Молдова, Армения, Азербайджан и Грузия — които желаят да разработят планове за икономическо развитие. Целта е да се помогне на общините да катализират икономическия растеж на местно равнище. Комитетът на регионите призова органите на местно управление в държавите от Източното партньорство да използват възможността за достъп до експертния опит на ЕС и да развиват партньорски отношения.

За контакт:

Андрю Гарднър

Тел.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :