Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Председателят на Европейския парламент и заместник-председателят на Комисията се присъединяват към местни лидери, за да обсъдят бъдещето на Европа  

Европейският комитет на регионите ще посрещне председателя на Европейския парламент Антонио Таяни и заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен. През първия ден на пленарната си сесия (11 май) се очаква Комитетът да стане и първата институция на ЕС, която ще приеме официална позиция по политиката на сближаване на ЕС след 2020 г. Дискусиите относно бъдещето на инвестициите на ЕС в регионите и градовете ще продължат на втория ден (12 май), когато в тях ще се включи и комисар Йотингер, отговарящ за бюджета на ЕС.

Размисъл за бъдещето на Европа и възстановяване на доверието

ЕС се намира в критичен момент, изправен пред безпрецедентни предизвикателства и нарастващо обществено недоверие. Като две институции на ЕС в пряка връзка с гражданите, Европейският комитет на регионите и Европейският парламент имат ключова роля за възстановяване на доверието на гражданите и спомагане за изграждането на консенсус за бъдещето на Европа.

Като част от продължаващия размисъл за миналото, настоящето и бъдещето на Европа, Комитетът — политическата асамблея на регионалните и местните власти в ЕС — положи началото на инициатива, наречена „Размисъл за Европа“, която включва водени от членовете граждански диалози и общински дебати, както и политически разисквания в регионалните парламенти и общинските съвети. Целта е да се даде на гражданите възможност да дадат израз на своите притеснения и очаквания от Европа. По този начин ще бъде удовлетворено искането на председателя на Европейския съвет Доналд Туск Комитетът да изпрати своите препоръки за възстановяване на доверието в Европа чрез гласа на градовете и регионите.

Освен това председателят и първият заместник-председател на Европейската комисия призоваха Комитета да представи вижданията си по Бялата книга за бъдещето на Европа. Във връзка с това на 12 май КР ще приеме резолюция относно Бялата книга на Европейската комисия, по-специално като изтъкне решаващата роля на политиката на сближаване на ЕС за свързване на гражданите с Европа и за изграждане на солидарност.

Пресконференция на председателя на КР Маркула и председателя на ЕП Таяни, 11 май, 16,00 ч.

Местни инвестиции: какво е бъдещето на бюджета на ЕС и политиката на сближаване?

Европейските структурни и инвестиционни фондове са основните инвестиционни инструменти на ЕС и заемат над една трета от общия бюджет на ЕС до 2020 г. Но ролята им след 2020 г. може да бъде застрашена вследствие на излизането на Великобритания от ЕС и появата на други приоритети на ЕС като отбраната, сигурността и миграцията. В свое становище от 11 май, под ръководството на Михаел Шнайдер (ЕНП/Германия), европейските градове и региони ще представят своите предложения за подобряване на политиката на сближаване и укрепване на нейния принос за постигането на целите на ЕС. На следващия ден европейският комисар по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер ще направи обръщение към членовете на КР, малко преди Комитетът да приеме своята резолюция относно годишния проектобюджет на ЕС за 2018 г.

В дневния ред е включено и обсъждане с председателя на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа г-жа Гудрун Мослер-Тьорнстрьом с акцент върху правата на човека, демокрацията, свободата и принципите на правовата държава.

Други становища, които предстои да бъдат приети:

Усъвършенстване на управлението на европейския семестър: Кодекс на поведение за участието на МРВ

Финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

Предприемачество по островите – принос към териториалното сближаване

Нов етап в европейската политика за син растеж

Социалните иновации като нов инструмент за посрещане на обществените предизвикателства

Местното и регионалното измерение на биоикономиката и ролята на регионите и градовете

Стратегия за разширяване на ЕС през периода 2016 – 2017 г.

Здравето в градовете: общо благо

Инвестиране в младежта на Европа

Практическа информация:

Къде: Европейски парламент — сграда József Antall (зала JAN 4Q2), ул. Wiertz 60, Брюксел

Кога: 11 май, 15,00 – 21,00 ч.; 12 май, 9,00 – 13,00 ч.

• Вж. дневния ред & документите за пленарната сесия

• Сесията ще се излъчва на живо в интернет на уебсайта на КР.

Програма за медиите по време на пленарната сесия

Следете ни: @EU_CoR, #CoRplenary

За контакт:

PresseCdr@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023