Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
„Съществува риск бюджетът на ЕС да се окаже провал за хората и подарък за популизма“ ‎ предупреждава председателят на КР Апостолос Цицикостас  

​Европейският комитет на регионите (КР) призовава да се запазят средствата за болници, училища, местен транспорт, околна среда, университети и малки предприятия.

„От името на Европейския комитет на регионите отправям призив да не се съкращават инвестициите, които помагат на хората да живеят по-добре в градовете и регионите“, заяви председателят на КР, Апостолос Цицикостас два дни преди извънредната европейска среща на върха, посветена на бюджета на ЕС.

„Трябва да продължим да инвестираме парите на данъкоплатците в местните общности, тъй като това е от полза както за нетните вносители, така и за нетните получатели в бюджета на ЕС. Намаляването на средствата на ЕС за болници и училища, местен транспорт, околна среда, университети и малки предприятия би представлявало провал за хората и подарък за популизма“, добави председателят на КР.

„За мнозинството от нашите държави членки европейското финансиране в областта на сближаването, селското стопанство и развитието на селските райони представлява около 50 % от общите публични инвестиции. Това е не само европейска солидарност в действие, но и стимул за икономическия растеж, създаването на работни места и единния пазар, което е от полза за всички ни“, продължи председателят Цицикостас.

„Дълбоко съм загрижен относно рисковете от отслабване на онези политики, които доближават Европа до гражданите, и гражданите до Европа. Наясно сме с финансовите последици от излизането на Обединеното кралство от ЕС, но разходите не следва да бъдат стоварвани върху градовете и регионите. Тук не става въпрос за пари, а за инвестиция в бъдещето на нашите граждани“, заключи той.

Заместник-председателят на Европейския комитет на регионите, Вашку Алвеш Кордейру, също направи коментар с оглед на срещата на върха.

„Последното предложение за МФР засяга сериозно политиката на сближаване с намаление от 12 % в сравнение с настоящата рамка и с още по-ниски ставки на съфинансиране от сегашните. Решението да се намали подкрепата за регионалното развитие, по-специално по линия на политиката на сближаване, няма да доближи ЕС до неговите граждани.  Регионите и градовете няма да могат да правят повече за своите граждани и за ЕС с по-малко подкрепа от страна на Съюза. ЕС трябва да вземе предвид преди всичко нарастващите неравенства. Тази многогодишна финансова рамка (МФР) е единствената възможност лидерите на ЕС да насочат Съюза по пътя към устойчиво равенство и справедлив преход, при който никое място и никой няма да бъдат изоставени. Един неуспех би означавал загуба на доверието в европейския проект. Дошло е време държавите — членки на ЕС, да обезпечат финансово този проект – не на думи, а на дела.“

За контакт:

pressecdr@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-RISKS-BEING-A-FAILURE-FOR-PEOPLE-AND-A-GIFT-TO-POPULISM-WARNS-COR-PRESIDENT-APOSTOLOS-TZITZIKOSTAS-.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-RISKS-BEING-A-FAILURE-FOR-PEOPLE-AND-A-GIFT-TO-POPULISM-WARNS-COR-PRESIDENT-APOSTOLOS-TZITZIKOSTAS-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-RISKS-BEING-A-FAILURE-FOR-PEOPLE-AND-A-GIFT-TO-POPULISM-WARNS-COR-PRESIDENT-APOSTOLOS-TZITZIKOSTAS-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-RISKS-BEING-A-FAILURE-FOR-PEOPLE-AND-A-GIFT-TO-POPULISM-WARNS-COR-PRESIDENT-APOSTOLOS-TZITZIKOSTAS-.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-RISKS-BEING-A-FAILURE-FOR-PEOPLE-AND-A-GIFT-TO-POPULISM-WARNS-COR-PRESIDENT-APOSTOLOS-TZITZIKOSTAS-.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023