Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Търсят се най-предприемчивите региони и градове в Европа  

Готов ли е Вашият регион да спечели наградата „Предприемчив европейски регион“ (ПЕР) за амбициозна и изключителна стратегия за МСП и предприемачите? Побързайте, срокът за внасяне на кандидатурите изтича на 7 април 2017 г.

Всяка година Европейският комитет на регионите (КР) откроява и отличава три региона в ЕС, които са показали изключителна и новаторска стратегия в областта на предприемачеството, независимо от тяхната големина, богатство и правомощия. На трите най-далновидни и обещаващи концепции, съпроводени от надежден план за изпълнение, се присъжда знакът „Предприемчив европейски регион“ (ПЕР) за съответната година.

Кой може да кандидатства?

В ковнкурса могат да участват всички поднационални административно-териториални единици в ЕС, които разполагат с правомощия на политическо равнище и са способни да изпълнят цялостна предприемаческа стратегия. Що се отнася до ПЕР, „регионите“ следва да се разбират в най-широк смисъл, включително общности, автономни области, департаменти, провинции, графства, метрополни области, големи градове, както и трансгранични територии, които имат юридическа правосубектност, като например ЕГТС и еврорегионите.

Как да кандидатствате?

Представете своята кандидатура, която включва следните документи:

формуляр за кандидатстване, включително информационен фиш относно административно-териториалната единица на кандидата, изложение на политическата му визия, описание на предвидения механизъм на управление за гарантиране на ефективно изпълнение на действията във връзка с ПЕС, както и план за действие и план за комуникация;

декларация за политически ангажимент, с която се удостоверява, че стратегията на административно-териториалната единица във връзка с ПЕР се подкрепя от политическото му ръководство (напр. регионалната асамблея, регионалното правителство или друг оторизиран политически орган). Формулярът за кандидатстване може да бъде изтеглен от: интернет страницата на ПЕР.

Критерии за оценка:

Кандидатурите ще бъдат оценявани по следните критерии:

политическа визия и ангажираност;

многостепенно управление, партньорство и сътрудничество;

изпълнение;

комуникация.

Какво се случва след това?

Лауреатите на наградата ПЕР за 2018 г. ще бъдат обявени по време на церемония по награждаването през юли 2017 г. Изпълнението на наградените регионални стратегии ще бъде наблюдавано през годината от журито на ПЕР, съставено от членове на КР, представители на институции на ЕС и социални партньори. В края на годината журито ще посети наградените региони, за да провери постигнатия напредък и да даде обективна външна оценка на техните политики. Освен това основните резултати и постижения на лауреатите на ПЕР за 2018 г. ще бъдат споделени и обсъдени от местните и регионалните власти посредством мрежата на ПЕР.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 7 април 2017 г. Формулярът за кадидатстване и повече информация могат да бъдат намерени на EER web page.

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
23.06.2023