Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Участвайте в нашата анкета относно изпълнението на споразуменията за свободна търговия (ССТ)! Анкетата ще бъде достъпна за попълване до полунощ на 28 октомври 2019 г.  

​​Търговските споразумения на ЕС с трети държави обхващат над 70 пазара по целия свят и предлагат нови възможности за предприятията от ЕС, включително за МСП. От износа на ЕС зависят почти 36 милиона работни места, от които поне 6 милиона са създадени пряко от експортната дейност на МСП. Просперитетът на Европа зависи, в по-голяма степен от повечето други региони по света, от достъпа до чуждестранни пазари и тази тенденция ще се задълбочава в бъдеще. До 2020 г. 90 % от световния растеж ще бъде генериран извън ЕС.

Въпреки неотдавнашните забележителни подобрения по отношение на извличането на ползи от търговските споразумения за нашите европейски предприятия, като например годишното публикуване на Доклада за изпълнението на споразуменията за свободна търговия на ЕС и създаването на партньорство за достъп до пазари, взаимодействията между съответните участници се нуждаят от допълнително укрепване. Твърде много европейски предприятия все още не са запознати с търговските споразумения на ЕС и не са достатъчно добре информирани как да ги използват на практика.

Търговските камари и регионалните власти са съществени фактори за подобряване на изпълнението в целия Европейски съюз, тъй като те са най-близо до местните предприятия и могат да предоставят информация, свързана с регионалните характеристики. За да бъдат определени нуждите и изискванията във всеки регион, КР и ЕВРОПАЛАТИ Ви канят да участвате в тази анкета.

Анкетата ще бъде насочена върху по-важните споразумения за свободна търговия (тези, които са в сила и тези, които са сключени, но все още не са влезли в сила) и ще продължи до средата на октомври. Резултатите ще бъдат представени на семинар на КР и ЕВРОПАЛАТИ през ноември 2019 г.

Резултатите от анкетата ще бъдат включени и в становище на КР, в което ще се разгледат по-общите предизвикателства, пред които е изправена търговската политика на ЕС, и начините, по които публичните власти и МСП биха могли да използват и да се възползват от търговските споразумения.

Начало на анкетата!

  • Анкетатаma е достъпна на всички езици на ЕС; за избор на предпочитания от Вас език кликнете върху падащото меню вдясно на екрана;
  • Анкетата ще бъде достъпна за попълване до полунощ на 28 октомври 2019 г.;
  • Всички отговори ще се третират поверително;
  • За повече информация можете да се свържете със: econ-survey-cor@cor.europa.eu;

Споделяне: