Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Икономически бюлетин на КР № 2: актуална информация във връзка с кризата с COVID-19  

Ефектът от Covid-19 и ответните мерки

Пандемията от Covid-19 оказва значително въздействие върху европейските икономики. Комисията по икономическа политика на Европейския комитет на регионите изготвя  редовни икономически бюлетини за последните изследвания, статии и дискусии относно социално-икономическото въздействие на пандемията в Европа и различните ответни икономически мерки, които се планират и прилагат на европейско, национално, регионално и местно равнище.

Предложения и препоръки на econ@cor.europa.eu.


Споделяне :