Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Споделете Вашия опит: Какво е въздействието на COVID-19 върху регионите и градовете?  

Кратка анкета на ОИСР и КР

Предизвиканата от COVID-19 криза оказва катастрофално въздействие върху нашето здраве, икономики и социална среда. Какво е въздействието ѝ върху Вашия регион, град или село?

Европейският комитет на регионите (КР) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) желаят да узнаят повече за предизвикателствата, пред които са изправени поднационалните структури управление. Вашият опит е от съществено значение за по-доброто разбиране и оценка на въздействието на кризата върху регионалните и местните общности в ЕС и ОИСР, особено в областта на управлението, финансите и стратегията за възстановяване.

Като попълните тази 10-минутна анкета, ще окажете ценна подкрепа за работата на КР и ОИСР и ще допринесете за по-добро разбиране на тази безпрецедентна криза, и за създаване на решения за поднационалните органи на управление.


  • Анкетата може да бъде попълнена до 30 юни 2020 г.
  • Попълването на анкетата би следвало да отнеме около 10 минути.
  • Тя е на разположение на всички официални езици на ЕС.
  • Всички отговори ще се третират поверително.
  • За допълнителна информация можете да се свържете с audrey.parizel@cor.europa.eu в КР и/или isabelle.chatry@oecd.org в ОИСР.

Съществува и съвместен англоезичен семинар за въздействието на COVID-19 върху регионите и градовете на ЕС, който се провежда на 18 юни.

Споделяне :
 
Свързана информация
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON-COR-OECD-SURVEY-COVID-19.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON-COR-OECD-SURVEY-COVID-19.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON-COR-OECD-SURVEY-COVID-19.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON-COR-OECD-SURVEY-COVID-19.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022