Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Споделете Вашия опит: Какво е въздействието на COVID-19 върху регионите и градовете?  

Кратка анкета на ОИСР и КР

Предизвиканата от COVID-19 криза оказва катастрофално въздействие върху нашето здраве, икономики и социална среда. Какво е въздействието ѝ върху Вашия регион, град или село?

Европейският комитет на регионите (КР) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) желаят да узнаят повече за предизвикателствата, пред които са изправени поднационалните структури управление. Вашият опит е от съществено значение за по-доброто разбиране и оценка на въздействието на кризата върху регионалните и местните общности в ЕС и ОИСР, особено в областта на управлението, финансите и стратегията за възстановяване.

Като попълните тази 10-минутна анкета, ще окажете ценна подкрепа за работата на КР и ОИСР и ще допринесете за по-добро разбиране на тази безпрецедентна криза, и за създаване на решения за поднационалните органи на управление.


  • Анкетата може да бъде попълнена до 30 юни 2020 г.
  • Попълването на анкетата би следвало да отнеме около 10 минути.
  • Тя е на разположение на всички официални езици на ЕС.
  • Всички отговори ще се третират поверително.
  • За допълнителна информация можете да се свържете с audrey.parizel@cor.europa.eu в КР и/или isabelle.chatry@oecd.org в ОИСР.

Съществува и съвместен англоезичен семинар за въздействието на COVID-19 върху регионите и градовете на ЕС, който се провежда на 18 юни.

Споделяне :
 
Свързана информация
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON-COR-OECD-SURVEY-COVID-19.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON-COR-OECD-SURVEY-COVID-19.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON-COR-OECD-SURVEY-COVID-19.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON-COR-OECD-SURVEY-COVID-19.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON-COR-OECD-SURVEY-COVID-19.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023