Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Домбровскис подкрепи призива на местните власти към националните правителства да включат по-активно регионите и градовете в изготвянето на националните планове за възстановяване  

Консултация на КР показва, че по-голямата част от регионите и градовете не участват в изготвянето на плановете за възстановяване след COVID-19, въпреки че са от ключово значение в борбата с извънредната ситуация. Европейската комисия се ангажира да вземе предвид този решаващ фактор при оценката на националните планове.

Резултатите от консултация , проведена неотдавна от КР и Съвета на европейските общини и региони (СЕОР), показват, че много правителства в ЕС изключват регионите и градовете от изготвянето на плановете за възстановяване след COVID-19. Регионалните и местните лидери изразиха своята загриженост пред изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за икономиката в интерес на хората, Валдис Домбровскис по време на мартенската пленарна сесия на Европейския комитет на регионите (КР).

Дебатът за ролята на регионите и градовете в разработването, изпълнението и управлението на националните планове за възстановяване, както и за новия план за действие на Европейския стълб на социалните права, беше последван от представяне на становището относно „Преглед на търговската политика“, изготвено от Уили Борсю (Белгия/Renew Europe), заместник-председател и министър на икономиката и външната търговия на Валония. Становището ще бъде официално прието в края на пленарната сесия.

При откриването на дебата на пленарната сесия председателят на КР Апостолос Цицикостас подчерта, че „решенията, спускани от горе, и централизацията биха подкопали сериозно въздействието на финансирането на ЕС, предназначено за възстановяване. Трябва да гарантираме, че ключовата роля на регионите, градовете и селата в борбата с пандемията е надлежно отразена в управлението на плановете за възстановяване, както и в работата в рамките на европейския семестър. Приветстваме ангажимента на Европейската комисия да вземе предвид този решаващ фактор при оценката и приемането на националните планове .“

Изпълнителният заместник-председател Валдис Домбровскис заяви: „Държавите членки работят усилено за изготвянето на планове за възстановяване и устойчивост. Силната ангажираност на регионално и местно равнище ще бъде важна за техния успех по места, наред с подкрепата на социалните партньори и гражданското общество. В националните планове трябва да бъде обяснено как се провеждат консултациите със заинтересованите страни, как те са отразени в предложените инвестиции и реформи, и как те допринасят за засилване на сближаването, при отчитане на местните, регионалните и националните различия. Участието на регионалните и местните власти и заинтересовани страни ще бъде също толкова важно на етапа на изпълнение.

Членовете на КР обсъдиха и доколко реформираната търговска политика на ЕС би могла да допринесе за икономическото възстановяване. След като направиха преглед както на външни предизвикателства като нарастващото геополитическо напрежение, така и на вътрешни предизвикателства като Европейския зелен пакт и цифровия преход, те поискаха търговската политика на ЕС да бъде преразгледана, за да бъде приведена в съответствие с общите социални и икономически насоки на ЕС. За да се повиши легитимността на търговската политика на ЕС, КР призова за по-активно и по-ранно участие на местните и регионалните власти, както и на организациите на гражданското общество, в бъдещите законодателни предложения, свързани с търговията.

Уили Борсю (Белгия/Renew Europe), заместник-председател и министър на икономиката и външната търговия на Валония, заяви: „ За да укрепи позицията си на световен лидер, подкрепящ открит, справедлив, устойчив и основан на правила международен търговски ред, ЕС трябва задълбочено да преосмисли своята търговска политика “.

Освен това дискусията предостави възможност за първи политически обмен между местни, регионални и европейски представители относно новия план за действие за прилагането на Европейския стълб на социалните права , представен от Европейската комисия преди две седмици. „В ежедневната си работа в предните редици на борбата с пандемията видяхме, че извънредната ситуация в областта на здравеопазването се превръща в извънредна ситуация в социален план. Затова приветстваме плана за действие за прилагането на Социалния стълб като инструмент за насочване на инвестиции към социалното сближаване, основан на ясни цели, които да бъдат постигнати чрез интегриране на европейски, национални и регионални ресурси и политики“ , заяви Анне Карялайнен (Финландия/ПЕС), председател на Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) на КР.

Контекст:

Европейският комитет на регионите и Съветът на европейските общини и региони ( СЕОР ) проведоха съвместна консултация относно участието на местните и регионалните власти в изготвянето на националните планове за възстановяване и устойчивост. Резултатите бяха представени на 22 януари по време на заседанието на Комисията по икономическа политика на КР. Те показаха, че едва няколко държави са взели предвид приноса на местните и регионалните власти, което застрашава успешното изпълнение на плана за възстановяването на Европа.

Повече информация може да бъде намерена тук .

На 16 юни 2020 г. Европейската комисия започна консултация относно търговската и инвестиционната политика на ЕС . Първата цел на консултацията беше да се оцени как търговската политика може да допринесе за бързото и устойчиво социално-икономическо възстановяване, да засили конкурентоспособността на ЕС и да спомогне за популяризирането на неговите ценности и стандарти. Втората цел беше да се направи преглед на търговската политика по модела на „ отворената стратегическа автономност “. Моделът на „„отворената стратегическа автономност“ ще позволи на европейските предприятия, работници и потребители да извлекат ползите от отворения характер, като същевременно им осигури защита срещу нелоялни практики и подсигури устойчивостта на ЕС на неизвестните предизвикателства на бъдещето. КР допринесе за тази работа, като представи проектостановище относно „Преглед на търговската политика“.

Европейската комисия ще представи плана за действие за прилагането на Европейския стълб на социалните права на 4 март. В него се определят три амбициозни водещи цели, които следва да насочват политическите решения в държавите членки и техните региони за постигане на целите на Социалния стълб, включително чрез пълноценно използване на различните фондове на ЕС за отключване на социални инвестиции.

Новите водещи цели предполагат, че до 2030 г. най-малко 78 % от хората на възраст между 20 и 64 години трябва да са трудово заети, всяка година най-малко 60 % от всички възрастни следва да участват в обучение, а броят на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, следва да намалее с поне 15 милиона души.

Съобщението за медиите относно реакцията на представянето на плана за действие може да бъде намерено тук .

За контакт:

Матео Милиета

Тел. +32 (0) 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Максимилиан фон Клензе

Tел.:+32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Споделяне :