Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Конференция за бъдещето на Европа – демократичните основи на Съюза следва да бъдат в основата на дискусиите с гражданите  

На 26 февруари членовете на КР от комисията по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи (CIVEX) проведоха дебат относно европейските ценности, гражданството и демокрацията в рамките на подготовката на конференцията за бъдещето на Европа. Демократичните основи на Европейския съюз са едно от седемте направления на политиките, които конференцията ще обсъди. Местните и регионалните власти ежедневно опазват демократичните основи на ЕС, но са изправени пред предизвикателства за спазването им. Трима външни оратори подчертаха, че европейските ценности са в основата на европейския проект, но че може да се спори дали съществува общо разбиране и приемане на ценностите. Членовете на КР обмениха мнения и по работния документ на г-жа Борел Порта (ES/EA) относно местните и регионалните власти в постоянния диалог с гражданите – този текст ще бъде един от основните документи, с които КР ще допринесе за конференцията. Окончателните препоръки ще бъдат представени на пленарната сесия на КР през май.

Конференцията за бъдещето на Европа ще бъде двугодишен процес на открити, приобщаващи и прозрачни дебати с участието на гражданите, гражданското общество, националните, регионалните и местните власти и европейските институции – дебати, чиято цел е да се даде нов тласък на европейския проект и да се укрепи европейската демокрация. Конференцията ще започне на 9 май 2020 г. – Деня на Европа. Комисия CIVEX координира участието на КР в конференцията. По време на целия процес на конференцията КР ще организира в своите комисии тематични дебати по теми от значение за конференцията за бъдещето на Европа. Дебатът на 26 февруари беше посветен на европейските ценности, гражданството и демокрацията.

Като въведение в тематичния дебат относно европейските ценности, гражданството и демокрацията, новоизбраният председател на комисия CIVEX, Марк Шпайх (Германия/ЕНП), държавен секретар по федерални, европейски и международни въпроси на провинция Северен Рейн-Вестфалия, заяви, че за да може да се използва възможността конференцията за бъдещето на Европа да свърже процеса на европейска интеграция с гражданите, тя трябва да се проведе като истински диалог с гражданите относно основополагащите ценности и принципи на нашия Съюз. „Във връзка с това е важна ролята на местните и регионалните власти, тъй като именно чрез техните решения и политики, ценностите и принципите се проявяват в ежедневието на гражданите“, заяви той. „Конференцията трябва да се превърне в нещо повече от процес на обратна връзка, тя трябва да доведе до политически резултати. КР ще участва активно в този процес.“

По време на дебата Греъм Смит , старши съветник и член на кабинета на Европейския омбудсман , заяви, че „най-голямата тема“, пред която е изправен Европейският омбудсман, който разглежда опасенията относно лошо администриране на равнището на ЕС, „е прозрачността, която е от ключово значение за демократичния процес“. Той предупреди, че липсата на прозрачност позволява „да процъфтява склонността у някои хора да обвиняват Брюксел за всичко“. Той заключи, че ЕС не се нуждае от „големи промени“. „Трябва да използваме по-добре това, което имаме“, а институциите да служат по-добре на гражданите.

Членът на ЕП Паскал Дюран (Франция/Renew Europe), координатор на Renew Europe в комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент, заяви, че конференцията не започва добре, тъй като институциите на ЕС са на различно мнение относно това дали предизвикателството е да се подобрят комуникациите, да се запазят съществуващите методи на работа с малки промени или да се намерят нови начини за допълване на представителната демокрация. Той каза, че институциите на ЕС трябва да изоставят „междуправителствена логика“, като добави, че за целта „ще е необходим външен натиск от страна на НПО, гражданското общество и „междинните звена като профсъюзите“.

Накрая, Алберто Алемано, професор по право на ЕС, катедра „Жан Моне“, и основател на „ Добри лобисти “— гражданска инициатива с нестопанска цел, която се стреми да създаде равнопоставен достъп до властта за по-плуралистично, приобщаващо и демократично общество — заяви, че ЕС предлага на гражданите повече възможности за формиране на политика от всяка друга юрисдикция по света, но „възможностите не се познават добре, нито се използват пълноценно“. Той заяви, че предизвикателството пред конференцията за бъдещето на Европа е „да се свържат всички елементи в пълна картина“, да се създаде „постоянен механизъм, който да дава възможност на гражданите да участват“, като се използват вече съществуващи мрежи, напр. на местно равнище. Той изрази загриженост да не би ЕС да загърби организираното гражданско общество за сметка на ангажирането на гражданите, като посочи, че „дори Европейският парламент не предлага роля“ за НПО в групите.

Друг ключов момент от заседанието на комисия CIVEX беше представянето от Мирея Борел Порта (ES/EA), член на КР и секретар по външната дейност и Европейския съюз на правителството на Каталуния, на нейния работен документ относно „Местните и регионалните власти в постоянния диалог с гражданите“, който ще бъде един от основните документи, с които КР ще допринесе за конференцията за бъдещето на Европа.

Г-жа Борел Порта каза за становището: „Становището ще предложи структуриран начин за включване на гражданите в процеса на вземане на решения от местно до европейско равнище. В него се говори за това как структурираното участие на гражданите би могло да допринесе за работата на Конференцията за бъдещето на Европа, както за процеса, така и за заключенията от нея.“

В резолюция , приета след разискване със заместник-председателката на Европейската комисия Дубравка Шуйца по време на февруарската пленарна сесия, КР призова за истински открита, приобщаваща и демократична консултация, която да достигне до всички граждани във всички региони и градове.

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Присъединете се към мрежата #EUCouncillors
Присъединете се към мрежата #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023