Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Сближаване, конкурентоспособност, конвергенция: министър-председателят на Португалия призовава за повече ресурси и регионални инвестиции за Европа  

Министър-председателят на Португалия — Антониу Коща — участва в дискусията на стотици местни и регионални лидери относно бъдещето на Европа. По време на проведения с Европейския комитет на регионите (КР) дебат министър-председателят заяви, че в отговор на конкуренцията в световен план Европа трябва неотложно да промени посоката, като преодолее регионалните неравенства, увеличи вноските на държавите членки за бюджета на ЕС, засили регионалните инвестиции и ангажира всички равнища на управление.

Министър-председателят заяви, че приоритет на ЕС трябва да бъде социалното сближаване и конвергенция между регионите и градовете. Министър-председателят Коща, бивш член на КР, призова за увеличаването на бюджета на ЕС, като заяви, че 1 % от БНД не е достатъчно: „В един глобализиран свят Европа се нуждае от допълнително сближаване и по-конкурентоспособна икономика. В отговор на новите предизвикателства не трябва да отслабваме основите на Съюза, например общата селскостопанска политика или политиката на сближаване. Имаме амбицията и разполагаме с необходимите политики. Ако искаме един по-силен Съюз, който е по-устойчив на кризите и по-добре подготвен за новите предизвикателства, той трябва да разполага с повече ресурси.“

По време на дебата на пленарната сесия на КР председателят на Комитета Карл-Хайнц Ламберц изрази съгласието си, като заяви: „Всички ние носим отговорност да възстановим балансирания икономически растеж в Европа. Социалното, икономическото и териториалното сближаване са в основата на нашия Съюз, но се нуждаем от повече инвестиции в регионите и селските райони. Следващият бюджет на ЕС ще определи бъдещото развитие на Европа и затова държавите членки не трябва да намаляват финансовите средства за регионите и градовете, а да ги увеличат с оглед на създаването на работни места и задълбочаването на европейската интеграция.“

Наред с Европейския комитет на регионите и териториалните сдружения, които с помощта на европейската коалиция #CohesionAlliance призовават за регионални инвестиции в следващия бюджет на ЕС, министър-председателят Коща се застъпи за силна политика на сближаване. „Благодарение на политиката на сближаване Европа оказва въздействие върху всяко село, град и улица в Европа,“ заяви той. „По тази причина сближаването не може и не бива да бъде променливата величина на следващата многогодишна финансова рамка.“

По време на дебата членовете на Европейския комитет на регионите — асамблеята на ЕС на местните и регионалните лидери — изразиха подкрепата си за визията на министър-председателя. Според тях е необходимо да се поднови икономиката на Европа чрез укрепване на териториалното сближаване, инфраструктурата и екологичната устойчивост. Те изразиха съгласие, че за тази цел ЕС трябва да обърне по-голямо внимание на ролята и въздействието на местните и регионалните власти, които отговарят не само за това да са движеща сила за регионалните икономики, но и да изразяват опасенията на гласоподавателите и да обединяват общностите по отношение на политиките на ЕС.

Освен това заместник-председателят на Португалия добави също, че е налице неотложна необходимост от завършване на Европейския паричен съюз: „Все още не са разрешени структурните слабости на еврозоната. Докато не бъде завършен икономическият и паричен съюз, ще съществува риск от бъдещи кризи. Поради това настоявам за създаването на бюджет на еврозоната със собствени ресурси.“

***

Бележка към редакторите:

Дебатът допринася за инициативата на Комитета „Размисли за Европа“, при която неговите членове организират стотици граждански дебати в цяла Европа, чието съдържание по-късно тази година ще послужи за изготвянето на доклад за Европейския съвет.

С оглед на една силна политика на сближаване за всички региони и градове след 2020 г. Комитетът заедно с водещите европейски териториални сдружения постави началото на #CohesionAlliance — гражданско движение по места, отворено за всеки, който вярва, че политиката на сближаване на ЕС трябва да продължи да бъде стълб на европейското бъдеще. От стартирането си през октомври миналата година Алиансът продължава непрекъснато да привлича нови участници, в това число регионални и местни власти, членове на ЕП, стопански асоциации, академични среди, синдикални организации и мозъчни тръстове.

Дебатът може да се гледа повторно на EbS. Снимките могат да бъдат изтеглени безплатно.

За контакт:
Андрю Гарднър

Тел.: +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :