Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Сближаването и партньорството трябва да бъдат движещата сила на възстановяването на Европа  

Алиансът за сближаване ( #Cohesion Alliance ) — европейски алианс с 12 000 поддръжници, отправящи призив за по-силна политика на сближаване след 2020 г. — приветства преразгледания бюджет на Европейската комисия за периода 2021—2027 г. и предложенията на плана за възстановяване, които включват разширяването на настоящите програми за сближаване при по-голяма гъвкавост и с допълнително финансиране. Алиансът обаче настойчиво приканва Европейската комисия и държавите членки да гарантират участието на градовете, общините и регионите и да поддържат силен акцент върху сближаването във всички мерки за възстановяване, насочени към възстановяването на икономиката, насърчаването на устойчивостта и укрепването на териториалната и социалната структура на Съюза, включително в рамките на процеса на европейския семестър.

Многогодишната финансова рамка (МФР) и планът за възстановяване на ЕС трябва да се съсредоточат върху сближаването като основна ценност на Европейския съюз, за да се преследва реализирането на големи предизвикателства като Европейския зелен пакт, целите за устойчиво развитие, Европейския стълб на социалните права и цифровата трансформация. В настоящата криза градовете, общините и регионите се нуждаят повече от всякога от пряката подкрепа на една силна политика на сближаване, за да се предотвратят увеличаващите се териториални неравенства и асиметричното възстановяване, тъй като държавите членки разполагат с различни финансови средства за справяне с настоящите икономически и социални проблеми.

#CohesionAlliance приветства предложението на Европейската комисия да се гарантират ролята на политиката на сближаване като силна дългосрочна инвестиционна политика на ЕС и инвестициите в размер на 55 млрд. евро (по цени от 2018 г.) чрез REACT-EU за предоставянето на ефективен отговор на пандемията от COVID-19 и нейните социални и икономически последици. Удължаването на срока на действие на текущите оперативни програми ще даде възможност за бързо реализиране на ключови инвестиции. Освен това повишената гъвкавост за прехвърляне на средства между фондовете и разширяването на обхвата с цел подпомагане на секторите на здравеопазването, туризма и културата, както и с цел осигуряване на работен капитал за МСП, ще помогнат на местните и регионалните власти да инвестират средства там, където е най-необходимо, при условие че спазват напълно основните принципи на политиката на сближаване.

Въпреки това Алиансът е загрижен, че без да се вземат под внимание различните потребности на регионите, градовете и общините, както и активното участие на местните участници, съществува риск от провал на механизма за възстановяване и устойчивост, който е най-силният инвестиционен инструмент на плановете на ЕС за възстановяване. Засега повечето мерки са насочени само към държавите членки, без да се разяснява какво ще е участието на местните и регионалните власти в преразглеждането на програмите и изразходването на ресурсите. Силната връзка на механизма с европейския семестър и със специфичните за всяка държава препоръки може да доведе до допълнително централизиране на плановете за възстановяване. Алиансът настоятелно призовава всички европейски и национални институции — и по-специално комисаря, отговарящ за сближаването и реформата, Елиза Ферейра — да предприемат необходимите стъпки, за да гарантират, че националните планове за възстановяване и устойчивост съответстват на принципа на партньорство, отговарят на реалните нужди на гражданите и предприятията и дават възможност за по-силно и по-структурирано участие на местните и регионалните власти.

Партньорските организации на Алианса за сближаване представиха своите предложения в нова проектодекларация , потвърждавайки, че сближаването е основна ценност на Европейския съюз и ключова цел на всички негови политики и инвестиции. Партньорите на Алианса за сближаване 2.0 ще представят новата декларация по време на следващото си заседание в началото на юни.

За връзка със секретариата:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023