Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Алиансът за сближаване (#CohesionAlliance) започва консултация за нова декларация  

Силна политика на сближаване за сплотена, устойчива и стабилна Европа

По повод Деня на Европа на 9 май Европейският комитет на регионите (КР) и партньорските организации на Алианса за сближаване (#CohesionAlliance) започнаха съвместна консултация за подготовка на обновена декларация в отговор на предизвикателствата, породени от кризата с COVID-19. Заинтересованите организации, институции и физически лица могат да участват в консултацията до 30 май 2020 г.

Алиансът за сближаване е коалиция от над 12 000 поддръжници, която призовава за засилена политика на сближаване на ЕС в рамките на многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г. След избухването на пандемията от коронавирус и последното развитие на социалната и икономическата криза, предизвикана от нея, партньорите на Алианса считат, че сега повече от всякога са необходими солидарност и координирани действия на равнището на ЕС, за да се гарантира, че различията между по-развитите и по-слабо развитите в икономическо отношение общности не се увеличават и че нито един гражданин или регион в Европа не е изоставен.

Поради това Алиансът за сближаване предприема нова стъпка напред, за да гарантира, че сближаването е основна цел във всички политики и инвестиции на ЕС и ключов елемент от плана на ЕС за възстановяване. Това изисква участието на регионалните и местните действащи лица във вземането на ключови решения и отделянето на по-голямо внимание за нуждите на регионите, градовете и селата във всички действия на ЕС.

„Като инвестираме във всички хора и места в Европа, ще се възстановим по-бързо. Подпомагането на най-нуждаещите се общности, преодоляването на различията и ускоряването на устойчивия „зелен“ растеж не са само въпрос на справедливост и равенство, а и на икономически прагматизъм. За да го постигне, Европа се нуждае от силна политика на сближаване и от включването на местните действащи лица като истински партньори във всички нейни планове за възстановяване. Ето защо, като партньори на Алианса за сближаване, решихме да подновим ангажимента си и да започнем работа по нова декларация. Искаме да потвърдим отново значението на сближаването във времето след пандемията и да спомогнем за изграждането на ново партньорство между ЕС, националните, регионалните и местните участници “, заяви председателят на КР Апостолос Цицикостас .

Партньорските организации на Алианса за сближаване представиха проектопредложение за нова декларация и приканват всички заинтересовани организации, институции, физически лица и поддръжници да изпратят своите коментари, идеи и предложения.

Окончателният текст на декларация ще бъде изготвен в съответствие с резултатите от консултациите и предстоящите предложения на Европейската комисия за многогодишна финансова рамка за периода след 2020 г. и свързания с нея план на ЕС за възстановяване. Декларацията ще бъде обявена от партньорите на Алианса за сближаване по повод на предстоящата му среща в началото на юни.

Проектопредложението, преведено на всички езици, можете да намерите на интернет страницата на Алианса за сближаване . Моля, изпратете Вашите отговори до 30 май 2020 г. на адрес: cohesionalliance@cor.europa.eu

Контекст:

През октомври 2017 г. Европейският комитет на регионите постави началото на Алианса за сближаване (#CohesionAlliance) в партньорство с водещи сдружения на регионите и градовете — Асоциацията на европейските гранични региони , Асамблеята на европейските региони , Конференцията на европейските регионални законодателни събрания , Съвета на европейските общини и региони , Конференцията на периферните морски региони в Европа , Евроградове , за да повиши информираността относно жизненоважната роля на политиката на сближаване. От лансирането ѝ декларацията на Алианса е подписана от над 12000 отделни поддръжници, 121 региона, 135 града и окръга, 50 сдружения на регионалните и местните власти, 40 членове на Европейския парламент и 35 отраслови организации на ЕС.

Декларацията е достъпна на всички езици:

BG - HR - CS - DA - NL - EN - ET - FI - FR - DE - EL - HU - IT - LV - LT - MT - PL - PT - RO - SK - SL - ES - SV

За контакт:

Кармен Шмидле

Тел. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023