Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Алиансът за сближаване (#CohesionAlliance) започва консултация за нова декларация  

Силна политика на сближаване за сплотена, устойчива и стабилна Европа

По повод Деня на Европа на 9 май Европейският комитет на регионите (КР) и партньорските организации на Алианса за сближаване (#CohesionAlliance) започнаха съвместна консултация за подготовка на обновена декларация в отговор на предизвикателствата, породени от кризата с COVID-19. Заинтересованите организации, институции и физически лица могат да участват в консултацията до 30 май 2020 г.

Алиансът за сближаване е коалиция от над 12 000 поддръжници, която призовава за засилена политика на сближаване на ЕС в рамките на многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г. След избухването на пандемията от коронавирус и последното развитие на социалната и икономическата криза, предизвикана от нея, партньорите на Алианса считат, че сега повече от всякога са необходими солидарност и координирани действия на равнището на ЕС, за да се гарантира, че различията между по-развитите и по-слабо развитите в икономическо отношение общности не се увеличават и че нито един гражданин или регион в Европа не е изоставен.

Поради това Алиансът за сближаване предприема нова стъпка напред, за да гарантира, че сближаването е основна цел във всички политики и инвестиции на ЕС и ключов елемент от плана на ЕС за възстановяване. Това изисква участието на регионалните и местните действащи лица във вземането на ключови решения и отделянето на по-голямо внимание за нуждите на регионите, градовете и селата във всички действия на ЕС.

„Като инвестираме във всички хора и места в Европа, ще се възстановим по-бързо. Подпомагането на най-нуждаещите се общности, преодоляването на различията и ускоряването на устойчивия „зелен“ растеж не са само въпрос на справедливост и равенство, а и на икономически прагматизъм. За да го постигне, Европа се нуждае от силна политика на сближаване и от включването на местните действащи лица като истински партньори във всички нейни планове за възстановяване. Ето защо, като партньори на Алианса за сближаване, решихме да подновим ангажимента си и да започнем работа по нова декларация. Искаме да потвърдим отново значението на сближаването във времето след пандемията и да спомогнем за изграждането на ново партньорство между ЕС, националните, регионалните и местните участници “, заяви председателят на КР Апостолос Цицикостас .

Партньорските организации на Алианса за сближаване представиха проектопредложение за нова декларация и приканват всички заинтересовани организации, институции, физически лица и поддръжници да изпратят своите коментари, идеи и предложения.

Окончателният текст на декларация ще бъде изготвен в съответствие с резултатите от консултациите и предстоящите предложения на Европейската комисия за многогодишна финансова рамка за периода след 2020 г. и свързания с нея план на ЕС за възстановяване. Декларацията ще бъде обявена от партньорите на Алианса за сближаване по повод на предстоящата му среща в началото на юни.

Проектопредложението, преведено на всички езици, можете да намерите на интернет страницата на Алианса за сближаване . Моля, изпратете Вашите отговори до 30 май 2020 г. на адрес: cohesionalliance@cor.europa.eu

Контекст:

През октомври 2017 г. Европейският комитет на регионите постави началото на Алианса за сближаване (#CohesionAlliance) в партньорство с водещи сдружения на регионите и градовете — Асоциацията на европейските гранични региони , Асамблеята на европейските региони , Конференцията на европейските регионални законодателни събрания , Съвета на европейските общини и региони , Конференцията на периферните морски региони в Европа , Евроградове , за да повиши информираността относно жизненоважната роля на политиката на сближаване. От лансирането ѝ декларацията на Алианса е подписана от над 12000 отделни поддръжници, 121 региона, 135 града и окръга, 50 сдружения на регионалните и местните власти, 40 членове на Европейския парламент и 35 отраслови организации на ЕС.

Декларацията е достъпна на всички езици:

BG - HR - CS - DA - NL - EN - ET - FI - FR - DE - EL - HU - IT - LV - LT - MT - PL - PT - RO - SK - SL - ES - SV

За контакт:

Кармен Шмидле

Тел. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023