Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Комитетът на регионите изразява възмущението си от нападенията срещу украински градове и обещава дългосрочна подкрепа за възстановяването на Украйна  

Градовете и регионите на ЕС посочват начини, по които те — и ЕС — могат да допринесат за възстановяването на Украйна, а ново проучване показва силна ангажираност сред местните и регионалните политици за подпомагане на Украйна.

Европейският комитет на регионите (КР) отново изрази пълната си подкрепа за Украйна на фона на вълна от смъртоносни атаки, които Русия предприе на 10 октомври спрямо цивилни зони и инфраструктури в градове в цяла Украйна. Изказванията от целия политически спектър бяха направени на пленарна сесия, на която КР прие широк набор от препоръки. Те имат за цел да се гарантира, че регионите и градовете на Европейския съюз могат да участват ефективно и задълбочено във възстановяването на Украйна. В становището на Комитета се подчертава, че вниманието е необходимо „да се съсредоточи по-специално“ върху това да се гарантира, че процесът на възстановяване също така ускорява прехода на Украйна към по-екологична и по-устойчива икономика.

Становището относно ролята на градовете и регионите в ЕС за възстановяването на Украйна ще спомогне за оформянето на работата на Европейския алианс на градовете и регионите за възстановяването на Украйна, създаден през юни от Европейския комитет на регионите (КР) и украинските и европейските сдружения, представляващи местните и регионалните администрации. Самият алианс беше отговор на искане на украинския президент Володимир Зеленски.

Приемането на становището на 11 октомври гарантира, че препоръките на градовете и регионите са изготвени навреме за международна конференция в Берлин на 25 октомври, посветена на възстановяването на Украйна, и преди окончателните решения относно формата на новата платформа на Европейската комисия за координиране на подкрепата за възстановяването на Украйна. В становището се отправя призив към Европейската комисия тя да предложи процес на възстановяване „от долу нагоре“ в Украйна въз основа на значително напредналия процес на децентрализация на страната.

Докладчикът Дарио Нардела (Италия/ПЕС), кмет на Флоренция и председател на Евроградове, заяви: „Очакваме Платформата за възстановяване да бъде финансирана по подобен начин на Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост, призоваваме в нея да бъде включен Алиансът на градовете и регионите за възстановяването на Украйна като пълноправен партньор на всички етапи от нейното планиране и прилагане и да се следва максимално методологията на регионалната политика на ЕС, включително с оглед на подготовката за присъединяването на Украйна към Европейския съюз.“ Той добави, че възстановяването на разрушената инфраструктура на Украйна трябва да се основава на акцент върху устойчивостта, демократичните принципи и стабилните институции.

Алиансът се основава на значителна готовност за подкрепа за Украйна в градовете и регионите на ЕС. В Барометъра за състоянието на регионите и градовете за 2022 г. — проучване сред над 2 000 местни и регионални политици в целия ЕС, съдържащо се в Годишния доклад на ЕС за 2022 г. относно състоянието на регионите и градовете, публикуван от КР на 11 октомври — три четвърти от анкетираните заявяват, че техните местни или регионални власти са приели украинци, разселени от войната, а половината са изпратили материална помощ на Украйна. Един от всеки двама респонденти заявява, че най-ефективният начин за възстановяване на Украйна би бил регионите и градовете от ЕС да бъдат включени в процеса.

Председателят на Европейския комитет на регионите Вашку Алвъш Кордейру каза: „Домове, училища, университети, болници, всички те бяха разрушени от войната на Русия срещу Украйна. За няколко седмици зимата със сигурност ще превърне всички тези повредени сгради в руини, ако нищо не бъде направено. Европейският комитет на регионите, заедно със своите партньорски сдружения, създаде Европейски алианс на градовете и регионите за възстановяването на Украйна. Необходимо е този алианс да се разраства и да бъдат привлечени повече градове и региони за ефективно възстановяване на Украйна, тъй като един на всеки двама респонденти на нашия регионален и местен барометър заявява, че най-ефективният начин за възстановяване на Украйна е включването на регионите и градовете на ЕС в плановете за възстановяване. Запазваме ангажимента си да превърнем думите в дела и да настояваме за специален финансов инструмент, който да гарантира партньорски проекти на МРВ за възстановяване. Ние стоим редом с Украйна.“

В отговор на смъртоносните атаки, предприети от Русия на 10 октомври, от името на институцията председателят Кордейру подчерта, че „категорично осъжда бруталните обстрелвания на цивилни граждани и граждански инфраструктури в цялата страна“ и увери украинските партньори в пълната солидарност на КР в борбата им за демокрация и свобода.

Как градовете и регионите могат да помогнат на Украйна

В съвместна оценка на правителството на Украйна, Европейската комисия и Световната банка се посочва, че войната е причинила щети в размер на 349 милиарда евро между 24 февруари и 1 юни, като въздействието е особено силно в жилищния, транспортния, търговския и промишления сектор. Разрушенията са съсредоточени в регионите Чернихив, Донецк, Луганск, Харков, Киев и Запорожие.

Включените в проектостановището препоръки за това как да се помогне на Украйна обхващат различни етапи, като първият етап е съсредоточен върху реагирането при извънредни ситуации, вторият, посветен на възстановяването на критичните инфраструктура и услуги, и третият етап е да се проправи пътят за дългосрочен устойчив растеж. По-дългосрочната подкрепа би трябвало да се съсредоточи по-специално върху постигането на целта, определена от украинското правителство, за намаляване на емисиите на парникови газове с 65 % до 2030 г. и за възстановяване на социалната инфраструктура — като жилищен фонд, училища и болници — за да се даде възможност на украинските бежанци и разселени лица да се завърнат по домовете си отпреди войната.

Правителството на Украйна предложи регионите и градовете на ЕС да дадат своя принос въз основа на партньорства за побратимяване с партньори в Украйна. В проектостановището на КР се подчертава и потенциалната стойност на по-широките инвестиционни схеми за включване на по-голяма група градове и региони.

В становището се подчертава необходимостта да се инвестира в изграждането на капацитета на поднационалните администрации във възможно най-кратък срок, които трябваше да поемат значително повече отговорности през последните седем години и сега са изправени пред предизвикателството на възстановяването и подготовката за присъединяване към ЕС. В становището по-специално се призовава за укрепване на съществуваща програма в подкрепа на децентрализацията в Украйна — програмата U-LEAD.

Украйна вече е член на стратегията на ЕС за региона на река Дунав и в становището се предлага стратегията да осигури интегрирана рамка за сътрудничество с ЕС. Препоръките отиват по-далеч, като подчертават значението на използването на изпитани механизми на ЕС за подкрепа на регионите и градовете, като предлагат например ЕС да премине на ранен етап към разширяване на сътрудничеството с украинските региони чрез програма за транснационално сътрудничество и чрез ускоряване на достъпа на Украйна до програмите „Хоризонт“ и „Култура“.

Препоръките се основават отчасти на възложено от КР проучване, в което изследователите проучиха мненията на местните и регионалните политици в области на Украйна, претърпели различни равнища на разрушения. В неговите заключения се отбелязва значително подобрен административен капацитет на местно и регионално равнище благодарение на процеса на децентрализация, започнал в средата на предходното десетилетия, и се подчертава също така потенциалът на градовете и регионите на ЕС да подпомагат реформите за изграждане на капацитет, особено в по-малките общности.

За контакт:

Monica Tiberi, говорител на председателя, +32 479 51 74 43.

Andrew Gardner, служител за връзки с медиите, +32 473 843 981.

Stephanie Paillet, аудио-визуална подкрепа, +32 473 522 988.

Споделяне :