Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
COVID-19: Председателят на КР приветства новите мерки на ЕС в отговор на призива на регионите и градовете, като същевременно подчертава, че местните лидери ще осъществяват мониторинг и практически проверки.  

Изявление на председателя на Европейския комитет на регионите Апостолос Цицикостас относно мерките, предложени от Европейската комисия на 2.4.2020 г.

Изявление на председателя на Европейския комитет на регионите Апостолос Цицикостас относно мерките, предложени от Европейската комисия на 2.4.2020 г.

„Днес Европейската комисия представи пакет от мерки в отговор на неотдавнашните призиви на Европейския комитет на регионите и на множество местни и регионални власти за по-добра подкрепа на усилията им за справяне със социалните, икономическите и здравните последици от кризата.

Схемата SURE предвижда конкретни мерки, с които да се гарантира, че работниците ще продължават да получават заплатите си, и се помага на предприятията да запазят работните места. Надявам се, че това ще помогне на местните общности в цяла Европа да смекчат социалното и икономическото въздействие на пандемията от COVID-19. От решаващо значение е също новата схема да улеснява семействата и предприемачите в нашите региони и градове и да запазва производствения капацитет на нашите регионални икономики. Нашият Комитет е готов да допринесе за бързото приемане на схемата и ще гарантира извършването на практически проверки по места, за да се прецени как тези мерки отговорят на ежедневните нужди на нашите местни общности.

Приветствам предложението на Европейската комисия да се използват маржовете в бюджета на ЕС за инвестиране на допълнителни 3 млрд. евро в сектора на здравеопазването чрез Инструмента за спешна подкрепа . То представлява отговор на призива на КР за механизъм на ЕС за извънредни ситуации в областта на здравеопазването, финансиран чрез неизразходваните средства от бюджета на ЕС, както е описано подробно в Плана за действие на КР във връзка с коронавируса. Тези средства ще позволят на нашите региони и градове да закупят жизненоважни стоки и медицинско оборудване и да подкрепят по-добре работата на медицинските и социалните служители и на екипите за спешна помощ, които са в челните редици на борбата с пандемията.

Днес Комисията предложи и разпоредби за допълнително увеличаване на гъвкавостта при използването на кохезионните и селскостопанските фондове и за ускоряване на тяхното участие в подкрепа на спешните мерки и икономическото възстановяване. Като регионални и местни лидери подкрепяме усилията на Комисията за бързо препрограмиране на инвестициите, планирани преди кризата. Същевременно призовавам Европейската комисия да гарантира, че регионите остават ключови участници в планирането и прилагането на мерките. Политиката на сближаване и развитие на селските райони предлага уникален метод на работа, обединяващ европейски, национални и регионални/местни участници. Инвестициите на ЕС могат да се използват в отговор на нуждите на нашите граждани и предприятия само ако бъдат извлечени всички поуки от прекия опит на регионалните и местните лидери.“

План за действие на КР за подпомагане на регионите и градовете в борбата с COVID- 19 в Европейския съюз

Говорител на председателя:

Микеле Черконе

Тел. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022